I

Yarbay
28 Ekim 2011
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
20 üye
Görüntülenme (?)
656 (Bu ay: 8)
Gönderiler Hakkında
I
geçen ay
PICkit2 Programmer to go hafıza çiplerini SPI flash yapma
Merhaba. PICkit v.2.61 yazılımının kaynak kodlarını incelerken gizli kalmış bir özelliği keşfettim. Programmer to Go özelliği SPI flash çiplerini de destekliyormuş. PC tarafındaki yazılım 32Mbit(4MB)'e kadar destek veriyormuş. Ama microchip bu noktada benden bu kadar Firmware kısmını da siz halledin deyip öyle bırakmış.

Programmer to Go'nun EEPROm arayüzü şu şekilde çalışıyor. Firmware kodlarını inceleyerek çalışma mantığını ortaya çıkardım.

void PK2GoInit fonksiyonu EEPROM'u hazır hale getiriyor. Gerekli ön hazırlıkları yapıyor.
void Wr64ToExtEE fonksiyonu her seferinde 64B'lık veri bloklarını EEPROM'a yazıyor.
void Rd64FromExtEE fonksiyonu her seferinde 64B'lık veri bloklarını EEPROM'dan okuyor.
void AddrExtEE fonksiyonu okunacak/yazılacak adres bilgisini EEPROM'a gönderiyor.

Bu üç fonksiyon doğrudan EEPROM ile iletişim sağlıyor. Geri kalan fonksiyonların EEPROM ile doğrudan bir haberleşmesi yok.

Okuma yazma işlemleri genel olarak şöyle işliyor. PC yazılımının gönderdiği veriyi void WrByteExtEE(unsigned char byteval) fonksiyonu 64Byte'lık bir tampon alanda biriktiriyor. Tampon dolduğunda Wr64ToExtEE fonksiyonu çağırarak biriken verinin EEPROM'a yazılması sağlıyor.

EEPROM'dan okuma yapılacağı zaman void Rd64FromExtEE fonksiyonu ile okunmuş olan 64B'lık veri bloğu unsigned char RdByteExtEE(void) çağrılarak okunuyor. Tampon alan boş ise void Rd64FromExtEE çağrılarak EEPROM'dan veri okuması yapılıyor.

Cleaned diye char tipinde bir değişken atadım.
Cleaned = 0, çip kirli; ;D
Cleaned = 1, çip temiz, veri yazılabilir.

Değişkenin başlangıçtaki varsayılan değeri 0 olacak. Wr64ToExtEE fonksiyonu çalıştığında ilk başta bunu kontrol edecek. Çip kirli ise önce bir temizleyecek. Çip temiz ise doğrudan yazmaya geçecek. Bu sayede her seferinde çipi silmesini engelleyeceğim.

Bir de siz kontrol edebilir misiniz? Kusuru eksiği falan var mı?
pk_prog2go.c dosyası
https://disk.yandex.com.tr/showcaptcha?cc=1&mt=179A0246E16A97CAFA2204B012E5C956DB403561153364F4EA3923C371D481DA60D35171D5B79BDFFBF8F4BD3E2132D3EACD3AD8C0168D5E666F7C7BBFC2C921D049FDCB5B79949CD001253FC9A4BBD767509D5926A85D3A2B4505E80DBAC7F2FA39929865C53FA1CF59371F9912C873903EB4D8B42C2BC86AE9C1037F98C67C791C0212F284A27DAC12FA68FA41454B95920C6694CA195F8007E7877B1BA7F72A44BAE882DF05B8CC21F33A893ADB23AC9F74306C87638A77B933546E5AAFB5CA2C114348305571E5DFA7D04011EF7E28E90B6D3C6981C2DBA3944188C1&retpath=aHR0cHM6Ly9kaXNrLnlhbmRleC5jb20udHIvZC9ua085dmsta0xyMGt0dz8%2C_1fe43b5bbb264a0734646dc63c9f294f&t=2/1710591619/978481396ef88e0e261839291a3a14c5&u=486806fc-ac832aa9-12b92f72-52b67bcf&s=165e6866275ec6c72b777ac3e6506c39
I
geçen ay
Ccs C, DS18B20 sorunu
Merhaba. Fidenet Clock ürünü için firmware derlerken üründe bulunan DS18B20 sensör ait fonksiyon olan, ds1820_read() fonksiyonunu çağırınca undefined identifier hatasını alıyorum. Ccs c hata açıklamasında fonksiyonun önündeki aç kapa parantezleri işaret ediyor.

Fonksiyonu çağırdığım şu if ifadesini /* */ ile devre dışı bırakıp compile ettiğimde hata ortadan kalkıyor.

 if ((genCounter % 500)==450) 
      {
         
         temperature = ds1820_read();
         adres(1,3);
         printf(lcd_yaz,"Hava %3.1f%cC",temperature,223);
      }   


quote:

C:\Users\*******\Documents\CCS C Projects\fidenet_clock\fidenet_clock.c" Line 252(35,36): Undefined identifier -- ds1820_read


Ürün bu:
https://fidenetgaraj.blogspot.com/2018/06/masaustu-dijital-saat-yapalm.html?m=1

Sorun nerede acaba?

 
#define ONE_WIRE_PIN PIN_c0
void onewire_reset() {
output_low(ONE_WIRE_PIN);
delay_us( 500 ); //1-wire resetleme için sıfıra çekilir
output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır
delay_us( 500 );// sensörün hazırlanması için beklenir.
output_float(ONE_WIRE_PIN);
}

void onewire_write(int data)
{
int count;
   for (count=0; count<8; ++count)
   {
   output_low(ONE_WIRE_PIN);
   delay_us( 2 ); // Sensöre yazma işlemine başlamak için  1-wire sıfıra çekilir.
   output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // yazılacak bilgi 1-wire'da
   delay_us( 60 ); // Yazma işlemi zamanı doldurulur.
   output_float(ONE_WIRE_PIN); // 1-wire bir yapılır,delay_us( 2 ); // 1us'den fazla beklenir.
   }
}
   
int onewire_read()
{
int count, data;
   for (count=0; count<8; ++count)
   {
   output_low(ONE_WIRE_PIN);
   delay_us( 2 ); //Sensördem okuma işlemi içinl 1-wire sıfıra çekilir.
   output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır,
   delay_us( 8 ); // Sensörün kendine gelmesi beklenir,
   shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // sonuc bilgisi alınır.
   delay_us( 120 ); //Okuma işlemi zamanı doldurulur.}
   return( data );
   }

float ds1820_read()
{
int8 busy=0, temp1, temp2;
signed int16 temp3;
float result;
onewire_reset();
onewire_write(0xCC);
onewire_write(0x44);
while (busy == 0)
busy = onewire_read();
onewire_reset();
onewire_write(0xCC);
onewire_write(0xBE);
temp1 = onewire_read();
temp2 = onewire_read();
temp3 = make16(temp2, temp1);
result = (float) temp3 / 16.0;delay_ms(200);return(result);
}
I
3 ay
PICkit2 yaptım.
PICkit2 yaptım. Kullandığım BAT54C diyotun patates çıkması nedeniyle voltaj hatası oluştu. Çıkış boşta iken ayarladığım voltajı direk çıkışta görüyorum. Ama çıkışa bir Pic bağlayınca voltaj çöküyor.
Datasheete göre BAT54C'nin üzerine en fazla 0.3V alması gerekirken, üzerine 0.7V almakta.

BAT54C'yi ZHCS1000(SMD kodu ZS1) ile değiştirip deneyeceğim. Türkiye'de satılan bir diyot olmadığı için yurtdışından getirteceğim.

Hurda DVR kartından S4 kodlu SOD-123 kılıf diyot buldum. Bacaklarını bükerek karta uydurdum. Şu an sorun yok.


< Resime gitmek için tıklayın >

Kart üzerindeki bacaklı dirençler test maksatlı geçici olarak takıldı. Sipariş ettiğim 2,7k direncin hatalı gelmesi nedeniyle denemeyi bacaklı dirençlerle yaptım. SMD direnç temin edince onları sökeceğim.

Elimdeki fazla PCB'lerden isteyene uygun fiyata verebilirim. Mesaj atmanız yeterli.
I
3 ay
PIC\u0026amp;#39;ler için I2C LCD sürücüsü
I2C LCD modüllerini PIC'lerde kullanabilmek için CCS-C sürücüsü. Proje klasörü içerisine veya PICC kurulum klasöründeki drivers alt klasörü içerisine .c ya da .h uzantısı ile kaydedin.

 
//-----------------------------------------------------------------------------
// Title: i2c_Flex_LCD
// Description: Driver for common LCD with 1/2/3 or 4 rows by 1...20 columns
// using PCF8574T interface board with I2C protocol.
// Date: Nov-2013
// Ver.Rev.: 1.1
// Author: Hugo Silva (sergio-hugo@bol.com.br) #Based on the routines of
// "20X4_LCD_I2C_DRIVER.h" from Pumrin S. and "lcd4_i2c.c" from XP8100
//-----------------------------------------------------------------------------
//
// lcd_init() Must be called before any other function.
//
// lcd_putc(c) Will display c on the next position of the LCD.
//
// \f Clear LCD display
//
// \n Set write position on next lcd line
// \b LCD backspace
// lcd_gotoxy(x,y) Set write position on LCD (upper left is 1,1)
//
// lcd_backlight_led(ON)/lcd_backlight_led(OFF) = Turn ON/OFF LCD Backlight LED
//
//-----------------------------------------------------------------------------
// LCD pins D0-D3 are not used.
//-----------------------------------------------------------------------------
//
// Comment : Control of a compatible LCD (1...4 rows by 1...4 columns) from
// a bus I2C with an EXPANDER of I/O with connection I2C.
// The tests of these routines have been programmed using the IC
// Phillips PCF8574T. I've used 4 bits mode programming.
// The 8 bits mode programming is possible if you use 2 x PCF8574T.
// RW Pin is not being used.
//
// As defined in the following structure the pin connection is as follows:
//
// PCF8574P LCD
// ======== ======
// P0 RS
// P1 RW (Not used!)
// P2 Enable
// P3 Led Backlight
// P4 D4
// P5 D5
// P6 D6
// P7 D7
//
// The SCL and SDA pins should be pull-up resistor as shown below:
//
// +5v
// |
// <
// > 4.7K
// <
//To PIC | To i2c slave
//pin xx ------------------ SDA pin
//(SDA)
// +5v
// |
// <
// > 4.7K
// <
//To PIC | To i2c slave
//pin xx ------------------ SCL pin
//(SCL)
//
//To PIC To i2c slave
//Vss pin ----------------- Vss or ground pin
// |
// -----
// --- Ground
// -
//
// THIS DOCUMENT IS PROVIDED TO THE USER "AS IS"
//-----------------------------------------------------------------------------
#ifndef LCD_ADDR
#define LCD_ADDR 0x4E //I2C slave address for LCD module
#endif
#ifndef lcd_total_rows
#define lcd_total_rows 4 //Number of rows: 1,2,3 or 4
#endif
#ifndef lcd_total_columns
#define lcd_total_columns 20 //Number of columns: 1...20
#endif

#define RS 0b00000001 //P0 - PCF8574T Pin connected to RS
#define RW 0b00000010 //P1 - PCF8574T Pin connected to RW
#define ENABLE 0b00000100 //P2 - PCF8574T Pin connected to EN
#define LCD_BACKLIGHT 0b00001000 //P3 - PCF8574T Pin connected to BACKLIGHT LED

#define addr_row_one 0x00 //LCD RAM address for row 1
#define addr_row_two 0x40 //LCD RAM address for row 2
#define addr_row_three 0x14 //LCD RAM address for row 3
#define addr_row_four 0x54 //LCD RAM address for row 4

#define ON 1
#define OFF 0
#define NOT ~
#define data_shifted data<<4
int8 new_row_request=1, BACKLIGHT_LED=LCD_BACKLIGHT;

void lcd_backlight_led(byte bl)
{
If (bl) BACKLIGHT_LED=LCD_BACKLIGHT; else BACKLIGHT_LED=OFF;
}

void i2c_send_nibble(byte data, byte type)
{
switch (type)
{
case 0 :
i2c_write(data_shifted | BACKLIGHT_LED);
delay_cycles(1);
i2c_write(data_shifted | ENABLE | BACKLIGHT_LED );
delay_us(2);
i2c_write(data_shifted & NOT ENABLE | BACKLIGHT_LED);
break;

case 1 :
i2c_write(data_shifted | RS | BACKLIGHT_LED);
delay_cycles(1);
i2c_write(data_shifted | RS | ENABLE | BACKLIGHT_LED );
delay_us(2);
i2c_write(data_shifted | RS | BACKLIGHT_LED); //fix
break;
}
}

void lcd_send_byte(byte data, byte type)
{
i2c_start();
i2c_write(LCD_ADDR);
i2c_send_nibble(data >> 4 , type);
i2c_send_nibble(data & 0xf , type);
i2c_stop();
}

void lcd_clear()
{
lcd_send_byte(0x01,0);
delay_ms(2);
new_row_request=1;
}

void lcd_init(void)
{
byte i;
byte CONST lcd_type=2; // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
byte CONST LCD_INIT_STRING[4] = {0x20 | (lcd_type << 2), 0xc, 1, 6}; // These bytes need to be sent to the LCD to start it up.

disable_interrupts(GLOBAL);
delay_ms(50); //LCD power up delay

i2c_start();
i2c_write(LCD_ADDR);
i2c_send_nibble(0x00,0);
delay_ms(15);

for (i=1;i<=3;++i)
{
i2c_send_nibble(0x03,0);
delay_ms(5);
}
i2c_send_nibble(0x02,0);
delay_ms(5);
i2c_stop();

for (i=0;i<=3;++i) {
lcd_send_byte(LCD_INIT_STRING[i],0);
delay_ms(5);
}
lcd_clear(); //Clear Display
enable_interrupts(GLOBAL);
}

void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
{
byte row,column,row_addr,lcd_address;
static char data;

if (y>lcd_total_rows) row=lcd_total_rows; else row=y;

switch(row)
{
case 1: row_addr=addr_row_one; break;
case 2: row_addr=addr_row_two; break;
case 3: row_addr=addr_row_three; break;
case 4: row_addr=addr_row_four; break;
default: row_addr=addr_row_one; break;
}

if (x>lcd_total_columns) column=lcd_total_columns; else column=x;
lcd_address=(row_addr+(column-1));
lcd_send_byte(0x80|lcd_address,0);
}

//Display the character on LCD screen.
void LCD_PUTC(char in_data)
{
switch(in_data)
{
case '\f': lcd_clear(); break;

case '
':
new_row_request++;
if (new_row_request>lcd_total_rows) new_row_request=1;
lcd_gotoxy(1, new_row_request);
break;

case '\b': lcd_send_byte(0x10,0); break;

default: lcd_send_byte(in_data,1); break;

}
}LCD sürücüsünü çağırmadan önce örnekteki gibi LCD'ye ait bilgilerinizi tanımlayın. *Tanımlama yapılmazsa veya LCD sürücüsü çağrıldıktan sonra tanımlama yapılırsa varsayılan değerler seçilmiş kabul edilir.

#define LCD_ADDR       0x4E    //LCD modülünün I2C adresi(Write adresi olacak. Varsayılan değer 0x4E) 
#define lcd_total_rows 2 //LCD satır sayısı(varsayılan 4)
#define lcd_total_columns 16 //LCD sütun sayısı (varsayılan 20)
#include <i2c_lcd.c> //LCD sürücüsüne verdiğiniz ad


*1x16 LCD'ler fiziksel olarak 1x16 olsa da mantıksal olarak 2x8'dir. 1x16 LCD kullanıyorsanız 2x8 LCD varmış gibi ayar yapacaksınız.
I
4 ay
Nokia E Serisindeki Kamerasız Modellerin Çıkarılma Mantığı Nedir?
Videoyu izlemek için tıklayınız

Merhaba.

Nokia vakti zamanında ESeries diye bir ürün ailesine sahipti. Bu serideki bazı modellerin kamerasız olanlarını da çıkarmış.
Birçok modelde önce kameralıyı piyasaya sürmüş, birkaç ay sonra kamerasız olanını satışa çıkarmış.

Neden kamerasız versiyon çıkarma ihtiyacı duyulmuştu. Bu modelleri kimler alıyordu?
< Resime gitmek için tıklayın >
Düşünüyorum, o tarihlere dönüyorum. Eşek yüküyle para verip telefon alıyorsun. Ama kamerası yok, en güzel anlarını ölümsüzleştirmek için kamerayı açayım diyorsun.

O da ne!! Aman tanrım!! Kamera yok, komple yok!!
I
5 ay
Banggood\u0027un gönderdiği takometre için sensör yapımı
Merhaba.

Banggood bir tane takometre modülü göndermişti.
< Resime gitmek için tıklayın >
Ürünün yanında NJK-5002C tipinde Hall sensörü ve küçük bir mıknatıs geldi. Mıknatısı devri ölçülecek şaftın üzerine yapıştırdıktan sonra sensörü mıknatısa tutuyoruz. Bu şekilde devri okuyor.

Sensörün elektriksel yapısı bu şekilde şematize edilmiş.
< Resime gitmek için tıklayın >

Küçük parçalarda parçanın üzerine yapıştırılacak ekstra mıknatıs balans sorununu da beraberinde getiriyor. Manyetik sensör yerine optik bir sensör yapmayı düşündüm.
Nasıl bir sensör kullanmalıyım?
CNY70 ya da TCRT5000 olur mu? Hangisini tercih etmeli?
I
6 ay
PICkit\u0026amp;#8482;2 Firmware\u0026amp;#39;ini PIC18F25K50\u0026amp;#39;ye uyarlarken yaşadığım sorunlar
Merhaba.

PICkit™2 nin firmware hex dosyasını PIC18F25K50'ye göre derlemek için sigorta ayarlarını değiştirip build yapınca
"'PROG_SWITCH' has not been defined" hatası alıyorum. io_cfg dosyasında PROG_SWITCH için port tanımlaması yapılı. Ki kaynak proje dosyasını hiç oynamadan build all yapınca sorunsuz derliyor. Ancak sigortaları değiştirip, processor'u PIC18F25k50 yapıp build deyince bu hata ortaya çıkıyor.

quote:


Release build of project `C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\PICkit2Bootloader.mcp' started.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.50, mplink.exe v4.48, mcc18.exe v3.46, mplib.exe v4.48
Sat Oct 21 16:18:27 2023
----------------------------------------------------------------------
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\_output\usbdsc.o".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.46\bin\mcc18.exe" -p=18F25K50 /i"C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.46\h" -I"C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2" "usbdsc.c" -fo="C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\_output\usbdsc.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\autofiles\usbdsc.c:196:Warning [2054] suspicious pointer conversion
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\autofiles\usbdsc.c:196:Warning [2054] suspicious pointer conversion
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\autofiles\usbdsc.c:198:Warning [2054] suspicious pointer conversion
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\autofiles\usbdsc.c:198:Warning [2054] suspicious pointer conversion
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\autofiles\usbdsc.c:198:Warning [2054] suspicious pointer conversion
Executing: "C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.46\bin\mcc18.exe" -p=18F25K50 /i"C:\Program Files (x86)\Microchip\mplabc18\v3.46\h" -I"C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2" "boot_main.c" -fo="C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\_output\boot_main.o" -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\boot_main.c:166:Error [1105] symbol 'PROG_SWITCH' has not been defined
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\boot_main.c:166:Error [1101] lvalue required
C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\boot_main.c:171:Error [1105] symbol 'PROG_SWITCH' has not been defined
Halting build on first failure as requested.
----------------------------------------------------------------------
Release build of project `C:\Users\acer.acer-Bilgisayar\Desktop\FirmwareV2\PICkit2Bootloader.mcp' failed.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.50, mplink.exe v4.48, mcc18.exe v3.46, mplib.exe v4.48
Sat Oct 21 16:18:27 2023
----------------------------------------------------------------------
BUILD FAILEDKullandığım sigortalar, eski sigortaların önüne // atarak onları devre dışı bırakıp yeni sigortalar girdim.
quote:


/** C O N F I G U R A T I O N B I T S **************************************/

//#pragma config PLLDIV = 5, CPUDIV = OSC1_PLL2, USBDIV = 2 // CONFIG1L
//#pragma config FOSC = HSPLL_HS, FCMEM = OFF, IESO = OFF // CONFIG1H
//#pragma config PWRT = ON, BOR = OFF, BORV = 21, VREGEN = ON // CONFIG2L
//#pragma config WDT = OFF, WDTPS = 32768 // CONFIG2H
//#pragma config MCLRE = OFF, LPT1OSC = OFF, PBADEN = OFF, CCP2MX = ON // CONFIG3H
//#pragma config STVREN = ON, LVP = OFF, ICPRT = OFF, XINST = OFF, DEBUG = OFF// CONFIG4L
//#pragma config CP0 = OFF, CP1 = OFF, CP2 = OFF, CP3 = OFF // CONFIG5L
//#pragma config CPB = OFF, CPD = OFF // CONFIG5H
//#pragma config WRT0 = ON, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF // CONFIG6L
//#pragma config WRTB = ON, WRTC = OFF, WRTD = OFF // CONFIG6H
//#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF // CONFIG7L
//#pragma config EBTRB = OFF // CONFIG7H


// CONFIG 1L
#pragma config PLLSEL = PLL3X // 3X PLL multiplier selected
#pragma config CFGPLLEN = ON // PLL turned on during execution
#pragma config CPUDIV = NOCLKDIV // 1:1 mode (for 48MHz CPU)
#pragma config LS48MHZ = SYS48X8 // Clock div / 8 in Low Speed USB mode
// CONFIG 1H
#pragma config FOSC = INTOSCIO // HFINTOSC selected at powerup, no clock out
#pragma config PCLKEN = OFF // Primary oscillator driver
#pragma config FCMEN = OFF // Fail safe clock monitor
#pragma config IESO = OFF // Internal/external switchover (two speed startup)
// CONFIG 2L
#pragma config nPWRTEN = ON // Power up timer (typically 64.4 ms)
// #pragma config BOREN = OFF // BOR disabled
#pragma config BOREN = SBORDIS // BOR enabled in HW, control from firmware disabled
#pragma config BORV = 285 // BOR voltage 2.85V
#pragma config nLPBOR = OFF // Low Power BOR
// CONFIG 2H
#pragma config WDTEN = OFF // Watchdog Timer disabled in hardware
#pragma config WDTPS = 32768 // WDT postscalar
// CONFIG 3H
#pragma config MCLRE = OFF // MCLR function disabled (RE3 enabled)
#pragma config SDOMX = RC7 // SDO function location
#pragma config T3CMX = RC0 // Timer clock input location
#pragma config PBADEN = OFF // Port B Digital/Analog Powerup Behavior
#pragma config CCP2MX = RC1 // CCP2 output at RC1
// CONFIG 4L
#pragma config XINST = OFF // Extended instruction set
#pragma config LVP = OFF // Low voltage programming
#pragma config STVREN = ON // Stack overflow reset
// CONFIG 5L
#pragma config CP0 = OFF // Block 0 not code protected
#pragma config CP1 = OFF // Block 1 not code protected
#pragma config CP2 = OFF // Block 2 not code protected
#pragma config CP3 = OFF // Block 3 not code protected
// CONFIG 5H
#pragma config CPD = OFF // EEPROM not code protected
#pragma config CPB = OFF // Boot block not code protected

#pragma config WRT0 = ON, WRT1 = OFF, WRT2 = OFF, WRT3 = OFF // CONFIG6L
#pragma config WRTB = ON, WRTC = ON, WRTD = OFF // CONFIG6H
#pragma config EBTR0 = OFF, EBTR1 = OFF, EBTR2 = OFF, EBTR3 = OFF // CONFIG7L
#pragma config EBTRB = OFF // CONFIG7H


Hata aldığım (editlediğim) project dosyaları:
https://disk.yandex.com.tr/showcaptcha?cc=1&mt=2A3731995EE97F312BBC53610739CFAF4A0397E476D4BCE6D8946D98D3D59E8EB68797F4C420C738D54DC813862A6D51FC260EEB3E1193094FD32F55A3BD9BD3A0410113AF1DA073332EE389260B7D2F8636910FCE0AAF29316C7B006E56A65300B7F62751A7654C2B5AE86C62121E1B&retpath=aHR0cHM6Ly9kaXNrLnlhbmRleC5jb20udHIvZC9nalZtYUM3QWVXTjFndz8%2C_d71d5e4bfb17d00a2d49d246ca38c5bc&t=2/1697895389/370c3e60988d9bf1944f7b7dde8484b6&u=ae3dfa72-d1eeee4b-181fb795-96938742&s=63c41961119dbcea6b4db7069d3acbb9

Pickit2 v2.32 firmware kaynak kodu:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/FirmwareV2-32-00.zip

Bu da PIC18d25K50'ye uyarlanmış PICkit2 firrmware kaynak kodu:
http://kair.us/projects/pk2m_programmer/FirmwareV23200_25K50.zip
Yalnız bazı pin çıkışları orjinalden farklı olduğu için doğrudan kıullanamıyorum.
I
7 ay
dava dilekçesinde süresiz verilen kabul şartının duruşmada süreye bağlanarak değiştirilmesi
Merhaba.

Davacı vekili dava dilekçesinde talep sonucu kısmında "...Yargılama gideri ve vekalet ücretinin Davayı kabul edenler yönünden ödenmemesine diğerleri yönünden karar verilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim." demiştir.

< Resime gitmek için tıklayın >
Biz de kazanma şansımız olmadığı için aleyhimize yargılama gideri çıkmaması adına davayı kabul ettik.

< Resime gitmek için tıklayın >

Davacı vekili duruşma esnasında kabul beyanımızın süresinde olmadığını iddia ederek, dava dilekçesinde süreye bağlanmamış olan kabul beyanını örtülü bir şekilde süreye bağlamıştır. Süreye bağlamış ama sürenin ne olduğunu da belirtmemiştir.

< Resime gitmek için tıklayın >

Bunun üzerine mahkemeye beyan dilekçesi göndererek, davacının dava dilekçesindeki davayı kabul şartının süreli olmadığını, ancak duruşma esnasında kabul beyanının süresinde yapılmadığı iddiasıyla dava dilekçesinde süresiz olarak verdiği kabul şartını süreye bağladığı bu şekilde dava dilekçesindeki talep sonucunu değiştirdiğini ifade ettik. HMK'da davayı kabulün hüküm kesinleşinceye kadar yapılabildiğini, bu nedenle verdiğimiz kabul beyanı süresi içinde yapıldığından geçerli olduğunu ifade ettik.

< Resime gitmek için tıklayın >

Mahkeme bizim aleyhimize yargılama gideri ve vekalet ücreti çıkarır mı?
I
8 ay
Güncel video kodeklerini destekleyen giriş seviyesi ekran kartı önerisi
Merhaba. Ofiste kullandığım masaüstü PC var.

İşlemci Core i3 6100,
12GB DDR4 2133 ram var.
Anakart da Asus H110M-K modeli.

Son zamanlarda YouTube açınca PC iyice kasmaya başladı. Biraz araştırınca sorunun YouTube tarafından kullanılan VP9 isimli bir kodekten kaynaklandığını öğrendim. Dahili HD530 GPU bu kodeki çözemediğinde işlemciye abanmasi nedeniyle bu sorun ortaya çıkmakta imiş.

Bu nedenle harici bir ekran kartı takmak istiyorum. Açıkçası YouTube açınca sistemin yavaşlaması oldukça can sıkıcı bir problem.
I
9 ay
Eski bir yazarkasaya ait hafıza modülü
Hurdacıda eski bir yazarkasa alt kapağının üzerinde bu modülden bulmuştum. İlginç bir nesne olacağını düşünerek aldım.
Devre kartının üzerini gri renkli bir plastik türevi malzeme ile doldurup dondurmuşlar. Malzemeyi büyük oranda kazıdım. İçinde attiny13 mikro işlemci var. Bir de ST marka SPI hafıza çipi var. Bunları ne ile sökebilirim?
Plastik lanet bir şey. Benzin ve aseton ile denedim gram yumuşama olmadı. Direkt sıcak havayı dayasak kendini bırakır mı?
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >

< Resime gitmek için tıklayın >
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.