Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir, 1 mobil kullanıcı
1283
Cevap
239
Tıklama
11
Öne Çıkarma
Assassin's Creed Odyssey | PS ANA KONU | Rehber ilk sayfada

M melkor23 Konu Sahibi
3 yıl (8037 mesaj)
< Resime gitmek için tıklayın >

Videoyu izlemek için tıklayınız

DLC 1 - Legacy of the First Blade

Videoyu izlemek için tıklayınız

_________________________________________


REHBER - HİKAYE - KARAKTERLER


HİKAYE


AC: Odyssey, MÖ 431 yılında patlak veren ve yaklaşık 30 yıl süren Peloponnesian savaşı döneminde geçiyor. Bu savaştan yaklaşık 40 yıl kadar önce Pers istilasını Atina ve Sparta birliklerinin birleşmesi ile durduran antik Yunanistan, savaştan sonra Atina'nın Ege adalarına ve oradan Akdeniz'e kadar uzanan deniz ticaretine büyük ölçüde hakim olması ve çok güçlenmesi sonucu kendi içinde bir kargaşaya sürüklenmiş ve nihayetinde Sparta ve Atina arasında gerçekleşen bir savaş patlak vermiştir.

Oyun, her ne kadar iki kardeşten birini kontrol etmemiz için seçenek sunsa da oyunun kitabı ana karakter olarak Kassandra'yı kullanmıştır. Kassandra, Leonidas'ın soyundan gelmektedir ve annesi ona Leonidas'ın mızrağını emanet etmiştir. Bu mızrak bir Isu (İnsanoğlundan önce gelen ilk medeniyet) silahıdır. Kassandra için bu büyük bir sorumluluk demektir ve babası Nikolaos'da Kassandra'yı bu uğurda gerçek bir Sparta'lı savaşçı olması için yetiştirmeye başlar. Ancak antik Yunanistan'da inancın en büyük sembollerinden biri olan ve insanların gelecekleri hakkında danışmaya gittikleri Oracle of Apollo'dan bir kehanet çıkar. Kassandra'nın küçük kardeşinin Sparta'nın sonunu getireceği söylenmiştir. Bunun üzerine Sparta ahalisi o vakitler henüz bebek olan Alexios'u güney Yunanistan'ın en yüksek yeri olan Taygetos dağında kurban etmek için toplanır. Ancak Kassandra buna engel olmak için rahibe saldırır ama hem rahip hem de bebek uçurumdan aşağı düşer. Bunun sonucu hain olarak nitelindirilen Kassandra'nın da öldürülmesini isterler, annesi Myrrine'nin karşı çıkmasına rağmen bunu yerine getirmek için Nikolaos harekete geçer ve Kassandra'yı uçurumdan aşağı atar. Aile Sparta'dan sürülmüştür.

Kassandra kendine geldiğinde yanında bir kartal görür ve Leonidas'ın mızrağını da alarak bir kayığa binerek kaçar. Ancak fırtınaya yakalanır ve Yunanistan'ın doğusundaki Kephallonia adasına sürüklenir. Onu orada Markos adında bir yerli bulur ve onunla yaşamaya başlar. Geçen zamanda Kassandra büyür ve yanından ayrılmayan kartalı Ikaros ile beraber oldukça güçlenmiş ve paralı asker olmuştur. Markos bir tüccardır ama oldukça yalan söyleyen bir tüccar. Kendisi Kephallonia'yı yöneten Cyplops adında bir diktatörden borç para almıştır ama onu ödemekte zorlanmaktadır. Bu borcu kapatmak için Kassandra'yı birkaç kanlı göreve yönlendirir. Bu görevler esnasında Kephallonia'ya daha önce görmediği bir geminin geldiğini, Cyplops ile bağlantısı olabileceğini söyleyerek Kassandra'yı oraya yönlendirir ve bir kişi dışında herkesi öldürür. O kişi Elpenor adında biridir. İyi bir ödeme karşılığında bir iş teklif eder, Kassandra'da kabul edip işi tamamlar ama bu aslında bir testtir. Elpenor'un asıl isteği Sparta'nın Kurdu ismi ile tanınan bir Sparta generalini öldürmektir. Çok yüksek bir kazancı olan bu işi Kassandra'ya sunar ve o da kabul eder. Ancak bir sorun vardır, Megaris'e gitmek için gemi gereklidir ve Kassandra'nın da gemisi yoktur. Cyplops'un bir gemi kaptanını esir aldığını duyar ve onu kurtarmak için harekete geçer. Kaptanın adı Barnabas'tır, kurtarılması karşılığında ödül olarak gemisini teklfi eder ve birlikte yola çıkarlar. Yolda öldürmek için gittiğimiz Sparta'nın Kurdu denilen genaralin aslında babamız Nikolaos olduğunu öğreniriz.

Megaris'e geldiklerinde Nikolaos'ın üvey oğlu Stentor, Kassandra'nın Nikolaos ile görüşebilmesi için önce Megaris'i ele geçirmek için yardım etmesini istiyor bunun üzerine Kassandra görevin yerine getiriyor ve Megaris uzun uğraşlar sonucu Sparta'nın kontrolüne geçiyor. Nikolaos ile görüşmeye gittiğinde kendisinin Sparta'nın Kurdunu öldürmem için tutulduğunu söylüyor, oyun size öldür ya da öldürme seçeneğini sunuyor. Ayrıca Nikolaos'un aslında üvey babası olduğunu, annesi Myrrine'nin yaşadığını ve onu bularak gerçekleri öğrenebileceğini söylüyor. Ancak nerede olduğunu o da bilmiyor. Kassandra, Nikolaos'un miğferini alarak gemiye dönüyor ve olan biteni Barnabas'a anlatıyor o da Orackle of Delphi'ye gitmeleri gerektiğini, annesinin nerede olduğunu ancak o bilir diyor. Aynı zamanda Elpenor'da Kassandra'yı bekliyordur. Önce Elpenor'un yanına gidiyor ve miğferi göstererek Sparta'nın Kurdunu öldürdüğünü söylüyor. Elpenor bundan etkilenip ailenin geri kalanını da öldürmek istediğini belirtse de Kassandra buna karşı çıkıyor ve Elpenor ile adamlarını öldürüyor. Kassandra oradan kurtultuktan sonra Barnabas'ın yanına gidiyor ve arkadaşı Heredot ile tanışıyor. Önce Oracle of Delphi ile görüşüyor ve Cult of Kosmos diye bir topluluğun varlığından haberdar oluyor. Ancak daha sonra öğreniyor ki Oracle of Delphi uzun zamandır Cult of Kosmos tarafından kontrol ediliyormuş ve ailesi ile alakalı kehanetin arkasında da Cult of Kosmos varmış. Bunun üzerine o grubun kıyafetlerinden buluyor ve gizlice aralarına sızıyor. Cult of Kosmos'un aslında tüm Yunanistan'a sızdığını, her yerde gözleri ve kulakları olduğunu, çok güçlü her şeyi yöneten bir topluluk haline geldiğini öğreniyor. Toplama alanına elinde Elpenor'un kafasını tutan Deimos diye biri geliyor ve aralarında bir hainin olduğunu söyleyerek tek tek kontrol etmeye başlıyor. Sıra Kassandra'ya geliyor, ikisi de elini piramide değdirdiği esnada ortak geçmişlerini görüyorlar. Deimos'un öldüğünü sandığımız küçük kardeş Alexios olduğunu öğreniyoruz. Alexios bunun ardından kimseye fark ettirmeden Kassandra'yı serbest bırakıyor ve hain diye alelade birini seçip öldürüyor. Kassandra ise piramidin parçalarından birini çalıp oradan çıkıyor. Heredot'un yanına gidiyor ve Cult of Kosmos'un planını öğrendiğini, annesini ve babasını öldürmek istediklerini söylüyor. Bu noktada ana hikaye iki yola ayrılıyor, Aileyi tekrar toplama ve Cult of Kosmos üyelerini bulup öldürme. Heredot ise Yunan dünyasındaki savaşı bitirmek için uğraşan Atina ve demokrasi lideri Perikles'in uyarılması gerektiğini ayrıca annen ile alakalı bir şeyler öğrenebilmek için de en ideal kişinin Perikles olduğunu söyler ve Atina'ya doğru yola çıkılır. Atina'da Perikles'e birçok konuda yardım ettikten sonra edinilen bilgiler sonucu yol Kassandra'yı Naxos adasına götürüyor. Myrrine orada adanın lideri olmuştur. Ancak çok fazla hasret gidermeye fırsat bulamamışlardır zira Naxos ile Paros adası arasında bir gergilik vardır. Bunun üzerine Myrrine, Naxos güvenli olmadan ayrılamayacağını söyleyerek Kassandra ona yardım etmeye başlar. Paros'un askerleri ve donanması yok edildikten sonra Myrrine'i hem kendi isimlerini temize çıkarabilmek için hem de Cult of Kosmos ve olanlar hakkında Sparta'yı uyarmak için Lakonia'ya dönme kararı alır ama önce öz babası ile görüşmesi için Kassandra'nın Thera adasına gitmesini, hazır olduğunda da Lakonia'da kendisi ile buluşmasını söyler. Böylece Kassandra Thera adasına doğru gider.

Orası volkanik bir adadır, biraz meşaketli bir çabanın ardından oldukça derinlerde yer alan mağarada biri ile karşılaştırız. O kişi Kassandra'nın babası Pisagor'dur. Uzun zaman önce ölmüş olması gereken Pisagor, Piece of Eden'lerden biri olan Hermes'in mızrağı sayesinde ölümsüz olmuş ve Isu'nun denizin altındaki şehirlerinden biri olan Atlantis'i keşfettikten sonra orada kalmıştır. Kassandra'dan da haberi olan Pisagor'un kızını gözetlemesi için kartalı Icarus'u gönderdiğini de söyler. Pisagor, Atlantis'de Isu'nun bilim, tarih ve kültürü hakkında birçok bilgi elde etmiştir. Bunları öğrendikten sonra buranın kötü kişilerin eline geçtiği takdirde büyük bir silaha dönüşebileceğini o yüzden mühürlenmesi gerektiğini söyler. Mühürlemek için de dört farklı yapının yok edilmesini söyleyerek Kassandra'ya görev verir. Bu noktada ana görev bir kez daha bölünür ve üçe ayrılır. Aileyi toplamak, Cult of Kosmos üyelerini öldürmek ve Atlantis'i mühürlemek.

Atlantis'i mühürlemek için gerekli olan eşyalar Isu'nun Olympos Projesi adı altında farklı genlerin karışımı ile yarattığı dört farklı mitolojik canavar tarafından korunmaktadır. Bunlar Medusa, Cyplops, Minataur ve Sphinx. Kassandra bu güçlü düşmanlarla yüzleşip gerekli eşyaları aldıktan sonra Pisagor'un yanına geri döner. İşlemler esnasında Isu'lardan biri olan Alethia sesi ile belirir ve kendini tanıtmaya başlar. Kendisinin insanları sevdiğini, onların yanında olduğunu Isu'ları birçok konuda eleştirdiğini ve kendi safhına çekmeye çalıştığını en nihayetinde de pozisyonundan vazgeçtiğini söyler. Kassandra'dan da hem ırkının ve hem de kendisinin yaşadığı zorluklardan dolayı özür diler ve kaderinin peşinden koşmasını ve savaşmaya devam etmesini söyler. Uzun vakitlerdir Atlantis'de olan ve kendisini hayattan soyutlayan Pisagor'un burada öğrendiği şeylerin hem muhteşem hem de korkuç olduğunu ve tüm bilgilerin onun kafasını allak bullak ettiği için ondan da özür diler ve yerini bir başkasına bırakması tavsiyesini verir. Son olarak da Layla Hassan'dan bahseder ve onu da sırası geldiğinde burada hoşça karşılayacağını söyler. Tüm bu konuşmalardan sonra kafası karışan Pisagor emin olamaz, burada öğrenilecek çok fazla bilginin olduğunu düşündüğü için mühürlemekten vazgeçer ama Kassandra onu ikna ederek Hermes'in mızrağını kızına teslim eder ve hayatı orada son bulur. (Atlantis hikayesinin geri kalanı ya da açıklanmamış kısımları dlc olarak gelecek olan The Fate of Atlantis ile devam edecek)

Kassandra, Atlantis'deki görevinin ardından Lakonia'ya annesinin yanına gider. Tabii bu süreç esnasında bulunan Cult of Kosmos üyeleri öldürülür ve en tepedeki kişiye yavaş yavaş yaklaşılır. Sparta, Leonidas'ın ardından Archidamos ve Pausanias adında iki kardeş tarafından yönetilmektedir. Kassandra ülkesine dönünce annesi ile buluşur, biraz hasret giderirler ve ardından kralların karşısına çıkarlar. Ancak pek de hoş karşılanmazlar ancak Kassandra kendilerine tuzak kurulduğunu ve bunun arkasındaki kişileri açığa çıkaracağını, bunun için de şans verilmesini ister. Pausanias, Sparta'ya ihanet ettiğiniz, sürüldünüz eğer burayı hala eviniz olarak görüyorsanız kanıtlamalısınız der ve Kassandra'da ne istiyorsanız söyleyin yerine getireceğim cevabını verir. Archidamos, Boeotia'da Atina birliklerine karşı işlerin yolunda gitmediğini, ordunun kötü durumda olduğunu bu yüzden de Boeotia'ya gidip orayı Atina ordusunu durdurmasını eğer görev başarısız olunursa da Sparta'ya dönmemesini söyler. Bu intihar görevidir bir nevi, Sparta ordusu ciddi bozguna uğradığı için Kassanda kısmen tek başına yapmak zorundadır. Pausanias ise madem iki kral var o halde iki görev olması gerektiğini belirterek o da bir görev verir. Yakında Olimpiyat'ların başlayacağını ve Sparta için yarışacak kişinin güvenli bir şekilde Olimpiyat'lara gitmesi için onun korumalığını yapmasını ve yarışmayı Sparta'nın kazandığından da emin olmasını ister. Achidamos son olarak Peninsula yakınlarındaki çiftliklere King Lycaon adını verdikleri korkunç bir kurdun saldırdığını, onun da öldürülmesini ister. Böyle Kassandra kendisini kanıtlamak için birbirinden zorlu üç görev almıştır. Sonrasında annesi ile konuştuğunda bu iki kraldan birinin Cult of Kosmos üyesi olduğunu ve bunu çözmeleri gerektiğini söyleyerek görevlerini yapmak için oradan ayrılır.

Görevleri tamamladıktan sonra tekrar Sparta'ya dönen Kassandra kralların karşısına çıkar ve Sparta'nın o zaman ki yargıçlarını da çağırır. Kral Achidamos neden yargıçların burada olduğunu sorduğunda önemli bir durum için çağırıldılar, bir suçlama cevabı verilir ve Kassandra kral Pausanias'ı Cult of Kosmos üyesi olmakla suçlar. Ancak gösterdiği kanıt yetersiz bulunur ve Sparta krallığına bir saygısızlık olarak algılanır ve Kassandra Sparta'dan bir kez daha sürülür. Ancak askerler Kassandra'yı yakaladığı esnada Pausanias, Kassandra'ya yaklaşarak kulağaına kendini maske ile saklayamamış ya da kurtaramış olman ne üzücü der ve Kassandra suçlamanın doğru olduğunu fark eder. Bunun üzerine Kassandra şehre tekrar girerek gizlice Pausanias'ı öldürür ve kardeşinin yanına gider. Pausanias tarafından yazılmış Cult of Kosmos'un Sparta içerisinde yapacaklarına dair bir mektubu kanıt olarak sunar. Kral Achidamos'un Cult of Kosmos hakkında bilgisi yoktur, bunun üzerine Kassandra onların kim olduğunu anlatır ve tüm bu yaşananlardan sonra Kassandra ve ailesini affeder ve Sparta'da tekrar yaşamam izni verir. Anne ve kız evlerine döndüklerinde bunun mutluluğunu yaşarken Sparta komutanlardan Bresidias gelir ve Alexios'un Pylos'da olduğunu ve Sparta'nın oraya gideceğini söyler. Myrrine, Alexios'un tekrar eve gelmesini istese de Kassandra, kardeşinin Cult of Kosmos tarafından tamamen ele geçirildiğini ve bunun artık çok zor olduğunu söyler ve yola çıkar. Pylos'da Sparta ve Atina arasındaki savaş kızışmıştır, ancak savaşın bir noktasında Alexios kendini gösterir ve Kassandra'ya saldırır. Kassandra her ne kadar ikna etmeye çalışsa da kardeşi geri dönülemez bir noktadır ama yanan ağaçlardan biri Alexios'un üzerine düşünce etkisi kalır. Kassandra ise tam onu kurtarmak istersen o da başka bir ağacın altında kalır. Gözünü açtığında Atina'da bir hapishane hücresinde bulur kendisini, Alexios esir almıştır ve yanında Atina'daki önceki vakitlerinde yardım ettiği Kleon vardır. Perikles'in kuyusunu kazmış ve onun da bir Cult of Kosmos üyesi olduğunu öğreniriz ve şu anda Atina'yı yönetmektedir. Bunun üzerine Atina'daki dostlarımız Sokrates, Alkibiades, Heredot, Aristofanes gibi isimlerle plan yapıp. çeşitli kanıtlar ile Kleon'u karalama kampanyası hazırlanır. Uğraşlar sonuç verir Kleon'a Atina'da kimsenin ilgisinin kalmadığını ve şu an Makedonya'ya gittiğini orada kendisini kurtarmak için çabaladığını öğreniriz. Sparta komutanı Bresidias'da orada savaşa hazırlanmaktadır. Bu olayların ardından Kassandra'da Makedonya'ya doğru yola çıkar. Savaş başladıktan sonra bir kez daha Alexios kendini gösterir, önce Bresidias'ı öldürür sonra Kassandra ile dövüşmeye başlar. Ancak Kleon'un Kassandra'yı öldürmek için fırlattığı ok yanlışlıkla Alexios'u sırtından vurur ve düşürür. Kassandra bunun ardından Kleon'un peşinden gider ve öldürür. Yaşananlardan sonra evine dönen Kassandra, olan biteni annesine anlatır. Alexios'un akıbetini bilmediğini söyler. Tüm hayatının savaşmakla ve kaçmakla geçtiğini belirten Kassandra, her şeyin başladığı yere Taygetan dağına gideceğini ve yapılması gereken bir şey olduğunu daha söyler. Dağın yamacına gittiklerinde Alexios'un da orada olduğunu görürler. Tekrar Kassandra ile bir dövüşe başlarlar bunun sonucunda Alexios ya öldürür ya da kurtarılır. Ancak en nihayetinde aile, üvey baba Nikolaos ve onun üvey oğlu Stentor'un da gelmesi ile tekrar bir araya gelir. Tüm bur süreç esnasında öldürdüğümüz Cult of Kosmos üyelerinin ardından en tepede duran ve herkesi yöneten Cult of Kosmos liderine de ulaşırız. Kendisi Atina'nın eski lideri Perikles'in karısı Aspasia'dır. Aspasia, Cult of Kosmos üyelerinin kontrolünü kaybettikten sonra Kassandra'nın onları tek tek öldürmesi için beklemiştir. Tapınaktaki Isu Piramidine dokunduğunda Cult of Kosmos yok olduktan sonra yeni bir düzenin geleceğini ve dünyayı yöneteceğinden bahseder. Aynı şekilde Kassandra'da piramide dokunduğunda babası Pisagor'un dünyanın kaos ve düzen şeklinde ilerlediğini ve yeni bir topluluğun geleceğinden bahseder. Bu aslında önceki AC oyunlarında gördüğümüz ve kaos'u simgeleyen Templer oluşumunun başlangıcıdır onların karşısına da düzeni simgeleyen Assassin'ler gelecektir. Tıpkı bu oyundaki Cult of Kosmos ve Leonidas'ın kanından gelenler gibi.KARAKTERLER

< Resime gitmek için tıklayın >

Kassandra ve Alexios adında iki farklı oynanabilir karakter sunuluyor. Ancak ne yazık ki cinsiyetleri dışında aralarında bir fark yok. Hal ve hareketlerinden, tepkilerine, konuşma seçeneklerine kadar her şey aynı tasarlanmış. Ubisoft her ne kadar işin rol yapma kısmına girmiş olsa da bunu karakterlerine yansıttığını söylemek pek mümkün değil. Hangisini seçerseniz o diğerinden büyük oluyor. İkisi de Misthios (Suikastçi ya da Kelle avcısı) olarak çağırılıyor.

HARİTA

< Resime gitmek için tıklayın >

Oyun dünyasının en büyük haritalarından biri denilebilir. O zaman ki Yunanistan'ın tamamı, Makedonya'nın bir bölümü ve Ege adalarının da büyük bir kısmı oyuna dahil edilmiş. Ölçek olarak karalar ve deniz ile beraber 256km2'lik alana sahip.

Birkaç harita karşılaştırması;

Ghost Recon Wildlands 450km2
Witcher3 135km2
GTA5 125km2
Horizon Zero Dawn 115km2
RDR2 80-90km2
AC:Origins 80km2
Fallout76 42km2


ORICHALCUM ORE

< Resime gitmek için tıklayın >

Orichalcum için oyundaki en değerli para birimi diyebiliriz tabii değerli olmasından ötürü çok hızlı biriken bir para birimi de değil. Phokis bölgesine geldikten sonra Oikos of the Olimpians adında zengin bir tüccarın mekanını buluyoruz. Bu adam Orichalcum karşılığında Epic ve Legendary seviyesinde eşyalar satıyor ve bu eşyalar her hafta değişiyor. Önemli olan kısmı ise şu, Legendary eşyalar Ubisoft Store'da gerçek para ile satılan silah ve armorlar da olabiliyor, o yüzden her hafta kontrol etmek oldukça önemli.

Peki bu Orichalcum'u nasıl elde ediyoruz?

< Resime gitmek için tıklayın >

İlk ve en iyi yol Message Board'lardaki günlük görevler. Bu görevlerden xp, materyal, drachme (Oyun içi para) elde etmenin yanı sıra Orichalcum'da kazanıyoruz. Orichalcum veren görevlerden birini resimde görebilirsiniz. Bu görevler genelde 10 ile 40 adet civarında veriyor.

İkinci olarak görevlerden elde edebiliyoruz.

Son olarak da haritanın çeşitli yerlerinde bulabilirsiniz. Bunlar bazen açık alanlarda olabiliyorken bazen de dağın tepesinde, uçurumun kenarında, ormanda vs. çok ilginç yerlerde de olabiliyor zaten yakınınızda bir Orichalcum varsa farklı bir ses duymaya başlıyorsunuz. Ancak bu yöntem oldukça zahmetli zira her bulduğunuz Orichalcum taşı sadece 1 adet veriyor. Denk gelmediğiniz sürece araştırmaya değecek bir tarafı yok.


SİLAH VE ZIRH SEVİYELERİ

Oyunda dört farklı seviye mevcut.

Common (Gri), seviyesi bir tane buff ve bir tane de engrave için slot veriyor
< Resime gitmek için tıklayın >

Rare (Mavi), seviyesi iki tane buff ve bir tane de engrave için slot veriyor
< Resime gitmek için tıklayın >

Epic (Mor), seviyesi üç tane buff ve bir tane de engrave için slot veriyor
< Resime gitmek için tıklayın >

Legendary (Sarı), seviyesi iki tane buff, bir tane engrave slotu ve set bonus veriyor. Ayrıca legendary eşyalar satılamıyor ve parçalanamıyor.
< Resime gitmek için tıklayın >LEGENDARY ARMOR

Oyun içerisindeki görevler ile elde edebileceğiniz toplam 12 farklı Legendary armor set mevcut. Bu setler oyunun en iyi zırhları ve her biri kendine has, oynanışa direk etki eden bonus özelliklere sahip. Elde etmek için biraz uğraşmak gerekebiliyor.


Pilgrem's Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Bu set ilk bakışta eski AC oyunlarından hatırladığımız klasik assassin setine benziyor.

Set bonus engrave, Shadow of Nyx özelliği için adrenalin kullanımını %100 azaltır.

Bu seti elde edebilmek için haritanın çeşitli bölgelerindeki Legendary Chest'leri açmanız gerekiyor.

< Resime gitmek için tıklayın >


Spartan War Hero Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Klasik Sparta zırhı ve yakın dövüş üzerine tercih edilebilecek bir set.

Set bonus engrave, Warrior hasarını %50 arttırır.

Bu seti elde edebilmek için Cultist'de Peloponessian League içerisindeki üyeleri öldürmeniz gerekiyor.


Immortal Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Pers imparatorluğunun seçkin askerlerinin giydiği Ölümsüzler zırhı.

Set bonus engrave, Ölüm anına çok yaklaşıldığı zaman (can barı kırmızı) 1dk'lık yüklemenin ardından %100 sağlık veriyor

Bu seti elde edebilmek için Cultist'de Worshippers of the Bloodline içersindeki üyeleri öldürmeniz gerekiyor.


Pirate Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Bu set de yine klasik AC setlerini andıran bir tasarıma sahip.

Set bonus engrave, Assasin yeteneklerine %50 ekstra hasar sağlıyor

Bu seti elde edebilmek için Cultist'de God of the Aegean Sea içerisindekl üyeleri öldürmeniz gerekiyor.


Greek Heroes Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Yunan mitlerine ait setlerden aynı zamanda en gösterişli olanlarından da biri.

Set bonus engrave, her şeye karşı direncinizi %30 arttırır.

Bu seti elde edebilmek için tüm Legendary Mercenary'leri bulup öldürmeniz gerekiyor.


Athenian War Hero Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Atinanın seçkin askerlerine özel zırhlardan biri.

Set bonus engrave, tüm oklar düşman kalkanlarını delip geçebiliyor.

Bu seti elde edebilmek için Cultist'deki Delian League üyelerini öldürmeniz gerekiyor.


Amazon Set / Achilles Set

< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >

Bu set Kassandra'da Amazon, Alexios'da Achilles olarak geçiyor. Amazon set daha çok Wonder Woman zırhına benziyor, Achilles'de Troy filmindeki Achilles'in zırhının büyük oranda aynısı denilebilir. Stat ve özelliklerinde ise herhangi bir farklılık yok.

Set bonus engrave, Her darbenin ardından %5 sağlık veriyor

Bu seti elde edebilmek için Cultist'de Heroes of the Cult üyelerini öldürmeniz gerekiyor.


Arena Fighter's Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Arena savaşçılarına özel efsanevi bir zırh.

Set bonus engrave, Overpower yeteneğini kullanmak sağlığı %50 arttırır

Bu seti elde edebilmek için Arena'da 2 kez şampiyon olmak gerekiyor.


Snake Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Gizlilik ve zehir hasarı odaklı bir özel setlerden biri.

Set bonus engrave, zehir saldırılarına %30 ekstra hasar sağlar

Bu seti elde edebilmek için Cultist'de Eye of Kosmos üyelerini öldürmeniz gerekiyor.


Agamemnon Set

< Resime gitmek için tıklayın >

İsmini ünlü Miken kralı Agamemnon'dan alan set alev saldırılarının etkisini arttıran bir zırh.

Set bonus engrave, Alev saldırılarının etkisini %100 arttrır

Bu seti elde edebilmek için Cultist'de The Silver Vein üyelerini öldürmeniz gerekiyor.


Artemis Set

< Resime gitmek için tıklayın >

İsmini avcılık tanrısı Artemis'den alan set yay ve ok odaklı ve yine eski serileri andıran bir tasarıma sahip.

Set bonus engrave, Hunter yeteneklerinin vurduğu hasarı %50 arttırır

Bu seti elde edebilmek için Daughters of Artemis görevini tamamlamanız gerekiyor.


Demigod Set

< Resime gitmek için tıklayın >

Saldırı bazı yetenekler için en ideal set.

Set bonus engrave, Tüm yeteneklerin verdiği hasarı %30 arttırır.

Bu seti elde etmek için Aile ana görevini tamamlamanız gerekiyor.


VISUAL CUSTOMIZATION

Oyunun çıkışından sonra gelen özelliklerden biri, Diablo ya da WOW oynayanlar Transmog olarak da bilirler. Mevcut silah ve zırhlarınızın stat'ları sabit kalırken sadece görünümlerini istediğiniz başka bir parça ile değiştirerek kendi kombinasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Karakter ekranında herhangi bir eşyanızın üzerine gelip belirtilen tuşa bastığınızda sizi customization ekranına yönlendiriyor ve dilediğinizi seçebiliyorsunuz.

< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >


YETENEK AĞACI

Karakterin yetenekleri üç sınıftan oluşuyor;

Hunter, Yay ve ok kullanımını geliştiren daha çok uzak mesefeden oynamayı tercih edenler için
Warrior, Yakın mesafe karşılaşmalar için, oyundaki tüm silahlar bu sınıf için kullanabiliyor
Assassin, Gizlilik üzerine ilerlemek isteyenler için, burada daimi olarak sahip olduğunuz dededen miras bir mızrak mevcut ve onu kullanılıyor

Bu sınıflar da kendi içinde Aktif ve Pasif yetenekler olarak ikiye ayrılıyor.

Aktif yetenekler, belirlediğiniz tuşa atayıp istediğiniz zaman kullanıma açtığınız yetenekler.

Pasif yetenekler, yetkinizin olmadığı ama oyunun arka planda sizi desteklediği yetenekler.

Eklemiş olduğum resimde A (Aktif) ve P (Pasif) harfleri ile hangi yeteneklerin ne olduğunu gösterdim.

< Resime gitmek için tıklayın >


HUNTER YETENEKLERİ

TIER 1

Sixth Sense
Lvl 1: Nişan aldığınızda zaman 5 sn yavaşlar ve gövdeye yapılan atışın hasarı %150 olur
Lvl 2: 6 sn / %175
Lvl 3: 8 sn / %200

Spread Shot
Lvl 1: Aynı anda 3 ok atar ve her ok %100 hasar verir
Lvl 2: Aynı anda 5 ok atar ve Special Arrow kullanıma açılır
Lvl 3: Aynı anda 7 ok atar, çoklu atış düşmanın kalkanını düşürür

Predator Shot
Lvl 1: Düşmana yakınlaşarak ok atılır, %25'lik mesafeden %380 hasar gücü verir ayrıca ok havada kontrol edilebilir
Lvl 2: %80 / %450
Lvl 3: %150 / %550

TIER 2 - Karakter lvl 5 olunca açılıyor

Arrow Master
Lvl 1: Paralyzing Arrow açılır (Bu ok düşmanları ve hayvanları bayıltır ve dost olmasını sağlar)
Lvl 2: Ateş ve Zehir okları açılır
Lvl 3: Patlayıcı ok açılır

Multi-Shot
Lvl 1: Aynı anda 4 düşmana %150 hasar ile ok atılır
Lvl 2: 6 / %200
Lvl 3: 8 / %250

Devastating Shot
Lvl 1: Hunter hasarını %290 arttırarak ok atar, Ateş ve Zehir oklarının etkisini %150 arttırır
Lvl 2: %350 hasar / Ateş ve Zehir etkisi %175
Lvl 3: %400 hasar / Ateş ve Zehir etkisi %200

TIER 3 - Karakter lvl 10 olunca açılıyor

Beast Master
Lvl 1: Kurtları ehlileştirerek yanınıza alabilirsiniz
Lvl 2: Vaşak, leopar ve aslanları ehlileştirebilirsiniz
Lvl 3: Ayıları ehlileştirebilirsiniz

Rain of Destruction
Lvl 1: Düşmanların içinde bulunduğu 3 metrelik alana, %300 hunter hasarı ile ok yağmuru yapılır
Lvl 2: 5 metrelik alan / %350 hasar
Lvl 3: 5 metrelik alan / %450 hasar

Archery Master
Lvl 1: Hunter yeteneğinin temel hasarını %20 arttırır ve standart oklar azalmaz
Lvl 2: Temel hasar %30 artar, kafadan hasar %20 artar, Adrenalin barı mücadeleden çıktığınızda otomatik dolar
Lvl 3: Temel hasar %40, kafadan hasar %40, Adrenalin barı mücadeleden çıktığınızda otomatik dolar, Midiar'da nişan aldığınızda zaman yavaşlar

TIER 4 - Karakter lvl 16 olunca açılır

Overpowered - Açmak için Archery Master lvl 1 gereklidir
Lvl 1: Yayı şarj eder ve %1000 Hunter hasarı ve patlayıcı etki yaratır. Belirtilen tuşa basılarak ateş edilir ve 3 Adrenalin barı harcar.
Lvl 2: %1200
Lvl 3: %1500

TIER 5 - Karakter lvl 23 olunca açılır

Ghost Arrows of Artemis - Açmak için Overpowered lvl 1 gereklidir

Lvl 1: Hayalet ok atmayı sağlar, bu ok ile kalkanlar, düşmanlar hatta duvarlardan geçer. Hunter yeteneğine %260 hasar sağlar
Lvl 2: %290
Lvl 3: %340

WARRIOR YETENEKLERİ

TIER 1

Bull Rush
Lvl 1: Düşmana %250 hasar ile hızlı bir saldırı yapar ve onu yere düşürür
Lvl 2: %300
Lvl 3: %400 ve bitirici darbe vurur

Sparta Kick
Lvl 1: Düşmana %160 hasarında güçlü bir tekme atar ama öldürücü değildir, uçurumdan atmak için ideal
Lvl 2: %200
Lvl 3: %250

Charged Heavy Attack
Lvl 1: Düşmana güçlü bir saldırı yapar, ya düşürür ya da dengesini bozar
Lvl 2: %150
Lvl 3: %150 ama şarj edilerek vurulduğunda %25 ekler

TIER 2 - Karakter lvl 5 olunca açılır

Second Wind
Lvl 1: %25 sağlık verir
Lvl 2: %35
Lvl 3: %50 ve karakter üzerindeki Ateş ve Zehir etkisini kaldırır

Weapon Master
Lvl 1: Warrior yeteneğinin temel hasarını %20 arttırır
Lvl 2: Hasarı %30 arttırır, kritik vurma şansını tüm silahlar için %5 arttırır
Lvl 3: Hasarı %40 arttırır, kritik şansını %10, kombo şeklinde bitirildiğinde çok daha güçlü hasar sağlar

Shield Breaker
Lvl 1: Küçük kalkanları düşürür ve %150 hasar verir
Lvl 2: Tüm düşmanların kalkanlarını düşürür ve %160
Lvl 3: Tüm kalkanları düşürür, %250, düşmanlara karşı patlayıcı etkisi olur

TIER 3 - Karakter lvl 10 olunca açılır

Ring of Chaos
Lvl 1: Sersemletici şok patlaması yaratır ve 3 metrelikl alandaki herkese %150 warrior hasarı verir
Lvl 2: 5 metre / %180
Lvl 3: 7 metre / %250

Gear Master
Lvl 1: Armor dayanıklılığını %30 arttırır
Lvl 2: %60 artar, uzak mesafeden gelen saldırıların hasarını %10 düşürür
Lvl 3: %90, %20 ve yapılan ataklar %10 şansla düşmanı sersemletir

Flaming Attacks
Lvl 1: Yakın mesafe silahlar ve standart ok 15sn boyunca ateş hasarı verir
Lvl 2: 20 sn
Lvl 3: 25 sn

TIER 4 - Karakter lvl 16 olunca açılır

Overpower Attacks
Lvl 1: Tüm silah tipleri için geçerli olan çok güçlü bir saldırı yapar, 3 Adrenailin barı harcar
Lvl 2: Hasar ve etkisi artar
Lvl 3: Hasar ve etkisi büyük ölçüde artar

Fire Mastery - Flaming Attacks lvl 1 gereklidir
Lvl 1: Ateş gücünün oranını %25 arttrır
Lvl 2: %40 ve 4 sn daha uzun
Lvl 3: %60 ve 6 sn daha uzun ayrıca ateş hasarı da %40 artar

TIER 5 - Karakter lvl 23 olunca açılır

Battlecry of Ares - Overpower Attcaks lvl 1 gereklidir
Lvl 1: Karakter öfke moduna girer, tüm saldırıları 10 sn boyunca %20 daha fazla hasar verir ve bu süre içerisinde hasar yenmez, Adrenalin barı harcamaz.
Lvl 2: 15 sn %35 hasar
Lvl 3: 20 sn %50 hasar ve her darbe saldırıların etkisini yükseltir


ASSASSIN YETENEKLERİ

TIER 1

Shadow Assasin
Lvl 1: Suikast ve Devirme saldırısının hasarı %20 artar, otomatik loot yapılır ve kritik saldırı hasarı %15 artar
Lvl 2: %30 / %25
Lvl 3: %40 / %50 ve ekstra 1 adet Adrenalin barı ekler

Venomous Attacks
Lvl 1: Yakın dövüş silahları ve standart ok 15sn boyunca zehir hasar verir
Lvl 2: 20 sn
Lvl 3: 25 sn

Revelation
Lvl 1: Görüş şekli ve mesafesi gelişir, 15 metrelik çaptaki tüm gizlenmiş eşyalar, düşmanlar, sandıklar ortaya çıkar
Lvl 2: 20m
Lvl 3: 30m

TIER 2 - Karakter lvl 5 olunca açılır

Rush Assasination
Lvl 1: Leonidas'ın mızrağını %110 saldırı hasarı bellirli bir uzaklıktan fırlatır, zincirleme olarak 1 kişiyi öldürür (toplam 2 düşman)
Lvl 2: %130 assassin hasarı ve zincirleme olarak 2 düşmanı öldürür (toplam 3)
Lvl 3: %150 assassin hasarı ve zincirleme olarak 3 düşmanı öldürür (toplam 4)

Posion Mastery - Venomous Attacks lvl 1 gereklidir
Lvl 1: Zehir saldırı etkisini %25 arttırır
Lvl 2: %40 artar ve zehrin süresi 4 sn uzar
Lvl3: %60 artar ve 6sn uzar ayrıca ayrıca hasar ve etkisi %25 artar

Vanish
Lvl 1: Parlak bir sis atarak düşmanı 6sn sersemletir, saldırınca sersemliğin etkisi geçer
Lvl 2: 8sn
Lvl 3: 10sn

TIER 3 - Karakter lvl 10 olunca açılır

Critical Assasination
Lvl 1: Yakın mesafeden ölümcül noktaya %200 assassin saldırısı yapar,
Lvl 2: %250
Lvl 3: %300

Hero Strike
Lvl 1: Leonidas'ın mızrağı ile çok güçlü tek bir saldırı yapar, %60 assasin hasarı verir
Lvl 2: %80
Lvl 3: %100

Call to Arms
Lvl 1: Düşmanı indirmek için 30sn'lik bir dost çağırılıyor
Lvl 2: 40sn
Lvl 3: 50sn

TIER 4 - Karakter lvl 16 olunca açılır

Stealth Master
Lvl 1: Gizlilik ustası olmanızı sağlar, hareketleriniz çıkardığı ses azalır
Lvl 2: Çıkardığınız sesler azalır ve düşmanların sizi görmesi zorlaşır
Lvl 3: Çıkardığınız sesler azalır, düşmanların sizi görmesi zorlaşır ve geceleri suikastler daha yüksek hasar verir

Slow Time
Lvl 1: Zaman 5sn yavaşlar
Lvl 2: 7sn
Lvl 3: 10sn

TIER 5 - Karakter lvl 23 olunca açılır

Shadow of Nyx - Stealth Master lvl 1 gereklidir
Lvl 1: Karakteri görünmez yapar ama çok hızlı adrenalin tüketir


KOMBO YETENEKLER

- Flaming Attacks ve Ring of Chaos

Bu iki yetenek Ring of Flaming Chaos saldırısını yaratıyor. Silahınıza ateş elementini ekledikten sonra Ring of Chaos yeteneğini kullanırsanız sersemletmenin yanında ateş zararı da vermiş oluyorsunuz.

- Vanish ve Rush Assasination

Bu iki yetenek tam bir combo yaratmıyor ancak birbirlerini destekliyorlar. Yakın dövüşe giriştiğiniz bir gruba karşı zorlandığınızda Vanish yeteneği ile gözden kaybolabilir ve sersemlemiş düşmanlara karşı rahatlıkla Rush Assassination yaparak zincirleme saldırılarla birkaçını indirebilirsiniz.


MASTERY LEVELS

< Resime gitmek için tıklayın >

Oyuna yeni dahil olan özelliklerden biri Mastrery Level. Aslında temelde yetenek ağacı ile aynı şeye hizmet ediyor ama Mastery Level daha ince detaylara dokunmamızı sağlıyor. Yine Hunter, Warrior ve Assassin yetenekleri, silahları, savunmaları üzerinden hareket ediyoruz. Lvl atlandığında ya da Tomb (mezar) mekanları temizlendiğinde elde edilen yetenek puanını harcayarak geliştirmeleri aktif edebiliyoruz.

Yarattığınız karakter yapısına göre, mesela ben mızraktan vazgeçmediğim için öncelikli olarak onun gücünü arttırıyorum ama üç yeteneği de çok fazla detaya böldükleri için, bunu kendi oynama yönteminize göre dilediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >


CULT OF KOSMOS / CULTIST

< Resime gitmek için tıklayın >

Oyunun ana hikayenin parçalarından biri Cultist'ler, bir çeşit İlluminati denilebilir. Yunanistan'ın her yerinde adamları olan ve kralları, krallıkları yöneten ülke düzenine yön veren gizli bir topluluk. Kassandra planlarını öğrendikten sonra Cultist'leri tek tek öldürmeye başlıyor. Kendi içlerinde ise gruplara ayrılmışlar ve her grup Legendary seviyesinde eşyalar düşürüyor. Hem bu eşyaları alabilmek hem de hikaye ile olan bağlantısını görebilmek için tamamlamak şart.

Bazı Cultist'ler ana hikayeyi takip ettiğinizde karşınıza çıkıyor ancak bazılarını da sizin bulmanız gerekiyor. Bunun için de oyun size ufak bir ipucu veriyor. Resimdeki Cultist henüz açılmamış ama kendisi hakkında minik bilgi mevcut. Delos'daki isyana karşı koyduğu belirtilmiş. Bu kişiyi bulmak için Delos'a gidip oradaki görevleri yapmanız gerekiyor.

< Resime gitmek için tıklayın >SPEAR OF LEONIDAS

Oyundaki yeri sabit tek silah, aslında ana silah da denilebilir. Karakterin gelişiminde de önemli bir yeri var ve yeteneklerin de mızrağın gelişimi ile etkisi artıyor.

Lvl 1 - Oyunda elde ettiğimiz hali

Adrenalin bar +4
Sağlık barı %5

Lvl 2 - Memories Awoken görevi tamamlanınca

Adrenalin bar +5
Sağlık barı %6

Lvl 3 - Artifact Fragment'lardan 3 adet toplayınca

Adrenalin bar +6
Sağlık barı %7
Man at Arms yeteneği lvl 2

Lvl 4 - Artifact Fragment 7 adet

Adrenalin bar +7
Sağlık barı %8

Lvl 5 - Artifact Fragmant 9 adet

Adrenalin bar +7
Sağlık barı %9

Lvl 6 - Artifact Fragmant 22 adet

Adrenalin bar +8
Sağlık barı %10


AINIGMATA OSTRAKA

< Resime gitmek için tıklayın >

Bu aslında hazine avcılığı ama benzerlerinden biraz farklı bir yapıda sunulmuş. Treasure map olarak da karşınıza çıkan bazı haritalar mevcut fakat sayıları çok fazla değil. Ainigmata Ostraka ise oldukça fazla sayıda bulunan ve yazıdan ibaret olan tabletler. Bunları üstteki resimde görüldüğü gibi, haritanın çeşitli noktalarındaki kalelerin içinde buluyoruz. Üzerindeki yazılar bölge, konum, mekan gibi farklı ipuçları belirtiyor siz de ona göre gidip eşyayı alıyorsunuz. Bazılarını bulmak çok da kolay olmayabiliyor. Bu tabletler Browse Bag içindeki doküman bölümünde toplanıyor, bulduklarınıza tek tek oradan bakabiliyorsunuz. Aşağıdaki birkaç resim ile örneklendirelim,

Pilgrim (Hacı) 'lerin yaşadığı bölgedeki liderin evinde, büyük yağ kasesinin içinde.
< Resime gitmek için tıklayın >

Euboea'daki inşa edilmiş olan köprünün orada, kalasların arasında.
< Resime gitmek için tıklayın >

Skandeia körfezinin güneyinde, ışığın olmadığıi dişlerin ve kemiklerin geride bırakıldığı yalnız bir adadaki gemide huzur içinde duruyor.
< Resime gitmek için tıklayın >


BLACKSMITH

< Resime gitmek için tıklayın >

Oyunda çok çok önemli yeri olan kısımlardan biri Blacksmith. Buy, Sell, Upgrade ve Engrave seçenekleri sunuyor ve silah ile zırhları daha iyi hale getirmek için bu mekanın hizmetlerinden yararlanıyoruz. Tek tek bahsedelim;

Buy, dükkan içerisinde satın almak istediğiniz bir ürün varsa kullanıyorsunuz ancak satın almaya değecek bir şeyler pek sunmadığı için aslında oldukça kullanışsız, oyun boyunca neredeyse hiç bakmıyorsunuz.

Sell, İki çeşit satış yöntemi yapılıyor, birincisi sahip olduğunuz ama kullanmadığınız eşyaları satmak, ikincisi ise Browse Bag (Çanta) içerisinde Trade Goods bölümünde sadece satıp para kazanmak için toplanan eşyalar bulunuyor. O eşyaları da Sell All Trade Goods seçeneğine tıklayarak satıyorsunuz. Trade Goods epey birikebiliyor ve ciddi de para kaynağı yaratıyor, satmayı unutmayın.

< Resime gitmek için tıklayın >


Upgrade, en çok kullandığımız kısımlardan biri, silah ve zırhların karakter seviyesi ile dengeli gitmesi için geliştirme yapmak zorundasınız, yoksa karakter seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun siz geliştirmediğiniz sürece eşyalarınızın gücü ve seviyesi sabit kalıyor, eskiyor.

< Resime gitmek için tıklayın >

Resimde görüldüğü gibi silah ya da zırhları Upgrade Cost bölümünde istenilen meteryal ve para karşılığında mevcut karakter seviyenize yükseltebiliyorsunuz. Ancak burada ufak bir detay var, geliştirme yapacağınız eşya ile karakter seviyesi arasındaki lvl farkı ne kadar fazla olursa, ödeyeceğiniz materyal ve para miktarı da artıyor. O yüzden 2 ya da 3 lvl'da bir sürekli kullandığınız eşyalarınızı güncel hale getirin.

Engrave, bu da bir çeşit geliştirme hatta benzer başka oyunlarda Rune, Mod, Implant gibi ifadelerle de duymuş olabilirsiniz, burada da Engrave diye isimlendirilmiş. Silah ve zırhlarda bir adet engrave slotu mevcut, bu slot'u da istediğiniz gibi düzenleyip eşyanızın gücünü biraz daha arttırıyorsunuz. İki tip engrave var, birinci resimde görülen oyunun size sağladığı normal özellikler ikincisi ise Legendary eşyaları bularak elde ettiğiniz Legendary özellikler.

Engrave neden önemli?

< Resime gitmek için tıklayın >
< Resime gitmek için tıklayın >

Oyundaki her eşya bazı özelliklere sahip ama bazıları işinize yararken bazıları ise yaramıyor, engrave ise burada devreye giriyor ve ya dengeleyici ya da daha iyi hale sokan bir görev üstleniyor. Mesela resimdeki mızrak üzerinden örneklendirelim.

%15 Hunter hasarı
%15 Her darbe Adrenalin doldurur
%50 Hunter yeteneklerindeki element etkisi artar

Bu mızrak özellikleri itibari ile Hunter yeteneğine hizmet ediyor.

-Eğer Hunter odaklı bir karakter üzerinden oynuyorsanız çok iyi bir mızrak ve boş olan engrave slotuna da Hunter Dmg ya da Element dmg etkisi olan bir engrave taktığınızda silahın gücü daha da artar.
-Hunter-Warrior odaklı bir karakter ise boş olan slota Warrior dmg, Spear dmg gibi bir engrave takarsanız mızrağı hem Hunter hem de Warrior silahı haline dönüştürebilirsiniz.

Bu tip engrave tercihleri ile karakteriniz için izlediğiniz yolu destekleyebiliyorsunuz, bu yüzden engrave oyunda çok ciddi bir öneme sahip. Üstelik tek seferlik de değil, istenilen ücret karşılığında aynı eşya üzerinde engrave'leri sürekli değiştirebiliyorsunuz.BÖLGELER ve SAVAŞ

Oyundaki bölgeler Sparta ya da Atina'ya aitler ve her bölgenin bir lideri, birkaç farklı kalesi, çeşitli tapınakları ve çiftlikleri bulunuyor. Ana karakterimiz bir paralı asker olduğu için kendi çıkarları uğruna hareket etmekte ve bu uğurda da eğer bir bölgede dengeleri bozmak istiyorsak önce o bölgenin zayıflatılması gerekiyor. Bunun için de kaleyi temizleyebilir, kale komutanını öldürebilir, tapınakları ve oradaki askerleri öldürebilir, çiftlikleri yakabilir ve en önemlisi bölgenin liderini öldürebilirsiniz.

Tüm bunları yaptığınızda oyun size, resimde de görüldüğü üzere bölgenin vulnerable yani savunmasının zayıfladığı uyarısını veriyor. Bu durumun ardından düşman olan taraf karşı tarafa savaş açabiliyor. Bu savaşlarda da yine istediğiniz tarafı seçebiliyorsunuz. Savaşların Hard ve Normal olmak üzere iki zorluk seviyesi mevcut. Hali hazırda o bölgeye sahip ve savunma yapacak taraf Normal, ele geçirmek için saldıran taraf ise Hard oluyor. Hard zorluğunda daha faza xp, para ve materyal elde etmekle beraber bu savaş esnasında karşınıza ekstra olarak başka bir paralı asker düşman olarak çıkıyor. Zorlayıcı olabiliyor ama özellikle para kasmak için Hard savaşlar gerçekten önemli bir farm imkanı denilebilir.

< Resime gitmek için tıklayın >


GEMİ VE DENİZ SAVAŞLARI

Deniz ve adalar oyunun çok önemli bir kısmını oluşturduğu için aynı zamanda gemi ve deniz savaşları da bir o kadar önemliler. Oyunun başlarında elde edilen gemiyi oyunun sonuna kadar kullanıyoruz, herhangi bir gemi değiştirme imkanı verilmiyor. Ancak mevcut gemiyi elde edilen para ve materyaller karşılığında geliştirebiliyoruz.

< Resime gitmek için tıklayın >

Gemi geliştirmeleri birkaç kısımdan oluşuyor, Hull (Gövde), Ramming (Koçbaşı saldırısı), Rover (Kürek çekme), Crew (Mürettebat) ve Arrow, Spear, Fire.

Bunlar içerisinde en önemlisi gövdeyi geliştirmek. Bunu geliştirdiğiniz zaman gemiye ekranın sağ üst kısmındaki bölümde yer alan Special Lieutenants (Özel Teğmenler) alma imkanı açılıyor. Bu teğmenlerin saldırma ya da savunma konusunda ekstra özellikleri oluyor bu yüzden bir hayli önemliler. Paralı askerler de dahil olmak üzere, ki paralı askerler Elit ve Legendary kategorisinde olduğu için mürettebat olarak en ideal kişiler, Paralyzing ok ile bayılttığınız düşmanları mürettebatınıza dahil edebilirsiniz.

Bana göre gemi geliştirmesinde başlangıç olarak izlenmesi gereken yol, gövde geliştirmesi, arrow ve fire çünkü gövde güçlü olmadığında koçbaşı saldırısı yapmak dezavantaj yaratıyor. Ok ise mızrağa göre çok daha uzun mesafeye gittiği için düşman gemisine arada biraz mesafe bırakarak saldırma şansınız oluyor ama mızrak da çok fazla yaklaşmanız lazım. Ateşin önemi de art arada attığınız iki ya da üç alev oku saldırısı sonucu düşman gemisi kısa bir süre hareketsiz kalıyor. Bu söylediklerimi biraz geliştirdikten sonra diğer kategorileri geliştirmekte yarar var.

Deniz savaşlarında sizin dışınızda Sparta, Atina, Mercenary, Tüccar ve Korsan gemileri mevcut. Sparta, Aitna ve Tüccar gemileri bir görev içerisinde değilseniz, siz saldırmadığınız sürece saldırmazlar. Mercenary ve Korsan gemileri ise saldırganlar. Gemi yağmalamanın silah ya da armor açısından çok bir getirisi yok, genelde kullanmayacağınız eşyalar düşüyor. Ancak bu savaşların en önemli getirisi odun, çünkü odun geminizi geliştirmeniz için gerekli yegane materyal. Odun toplamak için en iyi yöntemde gemi yağmalamak. Bir gemiyi zayıflattıktan sonra board'larsanız, hem sandıklar hem de gemi battıktan sonra ki loot ile beraber tek bir gemiden 150-250 aralığında odun toplayabilirsiniz. Gemiyi board'lamadan direk vurup parçalarsanız bu rakam 50-100 aralığına düşüyor. Sandıkları açmak epey önemli bu yüzden. Ayrıca alpha kadırgalar var, flamaları biraz değişik ama kartal gözü ile baktığınız zaman bulabilirsiniz. Bu alpha kadırgaları board'larsanız eğer tek bir gemizden 500-600 odun elde edebilirsiniz.

Geminin ekstra bir özelliği daha mevcut, o da sandık sunuyor olması. Bu sandık 350 eşya taşıma kapasitesinde, karakterin de kapasitesi 350 ama zamanla dolduğu için silmek istemediğiniz eşyaları geminin sandığına koyabilirsiniz.

< Resime gitmek için tıklayın >


MERCENARY

Oyunda Kassandra/Alexios dışında da paralı askerler yer alıyor ve bunlar da aynı bizim gibi Sparta ve Atina'ya yardım edebiliyorlar ya da kendi çıkarları için savaşabiliyorlar. Paralı askerlerin kendi içinde de bir sıralaması mevcut. Üstünüzdeki bir paralı askeri öldürdüğünüzde ya da kendi mürettebatınıza kattığınızda onun sırasını alıyor ve sıralamada yükselmeye başlıyorsunuz. Toplam 9 rütbe yer alıyor ve her rütbe ile beraber daha çok yüksek seviyede daha güçlü rakiplerle yüzleşiliyor. Elbette ama en iyi olmak, en tepeye çıkmak.

Her rütbenin bir getirisi mevcut.

< Resime gitmek için tıklayın >

Tier 9 - Sizden yüksek seviye öldürdüğünüz her Mercenary'den elde edilen para artar
Tier 8 - Blacksmith'ler fiyatları %50 düşürür
Tier 7 - War Contract ve Bountie görevleri %20 daha fazla ödül verir
Tier 6 - Blacksmith'ler engrave fiyatlarını %50 düşürür
Tier 5 - Sponsorlar başa konulan ödülü %20'i düşürür
Tier 4 - Marangozlar Adrestia'da çalışmaya başlar ve gemi geliştirmeleri için %50 indirim yaparlar
Tier 3 - Blacksmith'ler upgrade fiyatlarını %50 düşürür
Tier 2 - Daha iyi itemler bulabilmek için karakterin şansı %10 artar
Tier 1 - Atınız için Abraxas (Alevli At) görünümünü kazanıyor ve en güçlü paralı asker konumuna yükselmiş oluyorsunuz


Paralı askerler haritanın her yerinde dolaşıyorlar. Onları gezerken bulabiliyorsunuz ya da siz bir suç işlediğiniz vakit onlar sizin peşinizden gelmeye başlıyorlar. Ancak bazı paralı askerler ise Arena'da çarpışmayı tercih ediyor. Menüde isimlerinin üstünde Arena işareti gözüküyor, onları öldürmek için Arena'ya gidip yüzleşmeniz lazım.

< Resime gitmek için tıklayın >


BOUNTY HUNTER

AC:Odyssey içerisinde de bir adalet sistemi mevcut ve buna uymayıp, çok fazla karışıklığa sebep olur ya da bölge liderleri gibi önemli kişileri öldürürseniz başınıza ödül konuyor ve Yunanistan'ın her noktasında kelle avcıları tarafından aranmaya başlıyorsunuz. Bu klasik wanted sistemi hatta RDR2'de de bu sistemin aynısını gördük. Yarattığınız kargaşa, sıkıntı ne kadar büyük olursa başınızdaki ödül de o kadar artıyor. Toplam 5 aranma seviyesi mevcut ve bu seviyeler yükseldikçe başınızdaki ödülün yanı sıra kovalayan ödül avcılarının da sayısı artış gösteriyor.

< Resime gitmek için tıklayın >

Bu aranmadan kurtulmanın ise iki yolu var. Birincisi başınıza konulan ödülü ödemek, bunu yaptığınızda aranma seviyeniz sıfırlanıyor. İkincisi ise haritanın çeşitli yerlerinde dolaşan Bounty Sponsor'lar bulunuyor. Bunları öldürerek aranma seviyenizi kademe kademe düşürebilirsiniz.

< Resime gitmek için tıklayın >


LEGENDARY ANIMALS

Oyunun sunduğu en güzel görevlerden biri denilebilir. Phokis bölgesinde Artemis tapınağına gittiğinizde Daphnae adında biri ile tanışıyorsunuz. Kendisi tamamen kadınlardan oluşan Daughters of Artemis adlı grubun lideri. Bu grup avcılık tanrısı olan Artemis'e tapmakta ve aralarından lider seçmek için de Yunanistan'ın en ölümcül hayvanlarını avlamayı görev edinmişlerdir. Bu hayvanlar efsanevi olarak da değerlendirilmektedir. Daphnae ise Kasssandra ile tanıştıktan sonra bu hayvanları öldürmesini ister. Bu görevi tamamladıktan sonra hem Legendary armor Artemis setini almış hem de tercihinize bağlı olarak Daughters of Artemis lideri oluyorsunuz. Eğer liderliği kabul etmezseniz grup size oldukça saldırgan bir tutum sergiliyor.

Efsanevi hayvanları detaylıca yazmadım çünkü oyun içerisinde bulunduğu bölge, seviyesi, özelliği çok açık bir şekilde belirtiyor. Sadece ufak bir bilgilendirme amacı ile ekliyorum, ek bir bilgi olarak da her ne kadar seviyeleri belli olsa da oyundaki Lvl scaling sistemi ile onlar da sizinle beraber gelişmeye devam ediyor.

-Kalydonian Boar Lvl 13
-Hind of Keryneia Lvl 16
-The Nemean Lion Lvl 22
-The Kretan Bull Lvl 34
-The Erymanthian Boar Lvl 36
-Constellation of Kallisto Lvl 36
-The Lykan Wolf Lvl 36
-The Krokottas Hyena Lvl 39< Bu mesaj bir yönetici tarafından değiştirilmiştir >

Şunu çok net söyleyebilirim, Ubisoft bu oyunu Witcher 3'den önce çıkarabilseydi bugün çok farklı şeyler konuşuyor, çok farklı değerlendirmeler yapıyor olurduk. G...
Yoruma Git
Yorumun Devamı melkor23 - 3 yıl +26
Hocam daha oyunu oynamadın etmedin nereden biliyorsun 92 puanlık olamayacağını nasıl bir kafa bu. Oyuna kaç gündür giydirmeye çabalıyorsun aynı mekanikleri kullanıyor vs. diye ...
Yoruma Git
Yorumun Devamı kataaay - 3 yıl +11
Oyunu 129 saat sonunda bitirmiş bulunuyorum. Oyunu, Origins’den daha çok beğendiğimi ve oyunun Origins’den daha farklı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Origins’de eski oyunlara kıyasla bir&...
Yoruma Git
Yorumun Devamı CheKD - 3 yıl +10

D Dnk
3 yıl (49 mesaj)
Mitolojik olayları konu alsa eğlenceli olur ama gerçeklikten şaşmayacaklarını düşünüyorum
G Gran Turismo 7
3 yıl (2601 mesaj)
Türkçe gelir mi acaba Rainbowdan sonra?


Bu mesaja 1 cevap geldi.

K Kendomen
3 yıl (2324 mesaj)
Çok zor.

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >


Bu mesajda bahsedilenler: @Gran Turismo 7

O OnLiNe MaNaGeR
3 yıl (7846 mesaj)
Bunlar bir yılda nasıl oyun yapıyor anlamıyorum.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

G Guest-434FA9141
3 yıl (219 mesaj)
2019'da çıkar sanırım. Heyecanla bekliyorum artık ;)

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

T Tuomir
3 yıl (7087 mesaj)
Ekimde oyun elimizde olur. 2 sene bekletecek olsa seneye e3ten once duyururdu.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @Herman_Wolff

G Guest-434FA9141
3 yıl (219 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: Tuomir

Ekimde oyun elimizde olur. 2 sene bekletecek olsa seneye e3ten once duyururdu.
Dediğiniz gibi olursa mükemmel olur. Ne kadar erken çıkarsa bizim için o kadar iyidir sonuçta.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

R Rampage
3 yıl (1954 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: Guest-434FA9141

Dediğiniz gibi olursa mükemmel olur. Ne kadar erken çıkarsa bizim için o kadar iyidir sonuçta.

Alıntıları Göster
Bence tam tersi olmalı. Eğer aceleye getirirlerse origins'in altyapısını kullanan makyajlı bir oyun çıkaracaklar. Ama 2019 sonbahar dönemi gibi çıkarsa origins'te olduğu gibi köklü değişiklikler görebiliriz oyunda.
G Guest-2C5CD639E
3 yıl (9305 mesaj)
İyi bir kaynaktan aldığım haberlere göre;

-İki karakter seçeneği olucakmış Erkek-Kadın şeklinde.

-Origins'de ki RPG öğeleri bu oyunda daha çok artacağı söylenmiş.

Ve bir diğer haber ise Witcher 3 gibi konuşma cevapları çıkıcakmış.


Bu haberde Kotaku'nun başında ki Jason adlı kişi söylemiş.
T Tuomir
3 yıl (7087 mesaj)
Originsteki rpg elementleri yeterli duzeydeydi oyunu daha fazla bu ture yakinlastirmaya gerek yok bunun yerine karakter animasyonlarina tirmanis mekaniklerine ve buyuk ölçüde hikayeye önem vermemiler görüsündeyim. Günümüz hikayesi artık ilerletilmiyor bile.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


R Redunay
3 yıl (9857 mesaj)
Rpg öğeleri artacaksa kötü, türkçe olmadan oynanmaz.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


K kruezberq
3 yıl (2164 mesaj)
This is Spartaa
- --CarpeDiem--
3 yıl (1577 mesaj)
Hocam tiklanmiyor resimlere

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @CheKD

K Kaze-kun
3 yıl (2317 mesaj)
Ac origins yunanistan dlc si gibi olmuş

< Bu ileti tablet sürüm kullanılarak atıldı >


Bu mesajda bahsedilenler: @CheKD

C CheKD
3 yıl (3633 mesaj)
Aşağıya bıraktığım bağlantıdan bakabilirsiniz, forum baya sancılı bu günlerde.

https://gematsu.com/2018/06/assassins-creed-odyssey-screenshots-leaked


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @--CarpeDiem--

E emreyavuzz61
3 yıl (839 mesaj)
Aynı şekilde düşünüyorum. Yeni oyuna ne gerek var. Origins antik yunan dlc diye 89 tl ye çıkartın gitsin. Şunu yeni oyun diye çıkarmak ayıptır.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


E evo_4
3 yıl (10526 mesaj)
Bu firma akıllanmaz. Same shit, lacivert renk olmuş.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


D Dante
3 yıl (28708 mesaj)
Origins bekledigimden iyi cikmisti. Ubi biraz tokezlemisti ki dengeyi buldu son senelerde. Dlc gibi gorunse de Odyssey alinir keyifle bitirilir satilir. Devrim yaratmayacagi ortada tabii ki.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Dante -- 10 Haziran 2018; 13:10:39 >