Bu konudaki kullanıcılar: 2 misafir, 1 mobil kullanıcı
106
Cevap
3515
Tıklama
0
Öne Çıkarma
Server Integration Information(tüm server'lar birleştiriliyor.)2.BİLGİLENDİRME!!!

[ [ Gardrop Fuat ] Konu Sahibi
9 yıl (590 mesaj)
Tüm servarlar birleştiriliyor.


Hello, this is Silkroad Online.

We would like to announce that we will proceed with the sever integration for the population adjustment. With this, we expect that the unbalanced population problem will be resolved and our users would be able to enjoy all the Silkroad Online contents. We will do our utmost to stabilize the servers after the integration.

This announcement is intended to provide an initial guide for our users regarding the server integration.

We will provide a more detailed announcement and an official Server Integration Guide in the future.

To avoid any inconvenience or loss during the server integration, please refer to the guide below, the Server integration Guide will also be posted soon.

1. Server integration plan
>> Further Notice will soon be posted regarding the plan

2. Target server

Target Server Name
New Server Name after integration
Will be announced soon
Will be announced soon


3. Server integration policy
1) Character
If there are similar character names during the server integration, name change will be necessary and based according to the following criteria: Character Level, EXP, and latest logout time.

2) Character slot
For a limited time, maximum characters that can be transferred to the merged server are 20 characters. After 3 months, the top 4 characters will only remain in the integrated server.
Additional characters will be deleted automatically after the 3-month grace period. Character deletion will be based on Character level, EXP and latest logout time.
So please delete other characters aside from the four main characters that you will further use.

3) Storage
Two storages will appear when you open the storage after server integration. One is the old storage where you can withdraw the items from your previous server while the other one is new storage which you will use to store and withdraw items in the merged server.
Please be reminded of that the old storage will be deleted after 3months from the server integration so we recommend our players to withdraw all the items from old storage prior to the deletion.

4) Guild
Upon server merge, Guild information will be retained after the server integration. However,
If the names of the guilds overlap or are identical to other guild during the server integration, only one guild will keep the name and the others are subject to renaming.

Guild Level, guild point and guild foundation date will be considered for the decision and the guild masters will be authorized for renaming it.

5) Job
If integrated server’s character has different job, only one determined job will remain and the other will be deleted. Job level, job EXP, job rank will be considered in order.

6) Job Alias
The entire job alias name will be initialized. Please rename it on the integrated sever.

7) Academy
Academy information will be retained, but total ranking will be modified again after the integration, based on the honor points.

8) Fortress war
The winner of the last fortress war which will be proceed right before the server integration will be able to collect the taxes till the server integration day. But the fortress occupier information will be reset together with server integration, and the first occupier of the fortress will be decided by the first fortress war after the server integration.

9) Consignment
The use of consignment system will be limited until the server integration, and the schedule will be announced in further notice.

10) Pet & fellows
The entire pet & fellows name will be initialized and can be renamed on the integrated server.

Once again, more detailed guide will be provided in the future announcement and the above information are subject to change during the process of integration.

We have prepared various events for our users so just keep posted and we hope that you will enjoy the upcoming events and surprises.

Thank you.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. bİLGİLENDİRME
Silkroad Online’dan herkese merhaba,

Sunucu entegrasyonu 12 Haziran, 2012 yavaş yavaş uygulanmaya başlayacak.

Yumuşak bir geçiş sağlamak ve oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık önlemek için, lütfen aşağıdaki Sunucu Entegrasyon Programı okuyun:


I. Kale Savaşı Tarihleri ve Ayarlamaları

Kale Savaşı sunucu birleşimi yapılacak sunucularda, sunucu bakımı sırasında yeniden konfigure edilecektir.
Kale savaşı daha önce belirlendiği gibi her hafta yapılacaktır, fakat,3 Haziran, 2012 tarihinden sonra geçici olarak durabilir. Sunucu entegrasyonu öncesi son Kale Savaşı 3 Haziran da olacak olup ,sunucular birleştikten sonra ise devam edecektir.

* Tarihler


Entegrasyon yapılacan tüm sunucularda, bir sonraki Kale savaşı 1 Haziran 2012 ‘de düzenlenecektir.. Kale’lere ait önceki bilgilerin tamamı sunucu birleşimi ile birlikte sıfırlanacaktır. Bu sebele sunucu birleşimi sonrası yapılacak ilk kale savaşında tüm katılımcılar kaleyi ele geçirmek için saldıran taraf olacaktır.


II. Konsinye Sistem Ayarlamaları

Konsinye Satış Kayıt Fonksiyonu 5 Haziran , 2012 sunucu bakımı sonrası 26 Haziran ,2012 tarihi sunucu bakımı bitimine kadar geçici olarak durdurulacaktır.

Fakat, Item purchase, Item Registration Cancel, Calculation, ve Item Search fonksiyonları daha önceki gibi kullanılabilir.

Lütfen sunucu entegrasyonu öncesi ,satışlardan gelecek altınları (komisyonları) ve deposit refund toplayın. Toplanmayan altınlar sunucu entegrasyonu sırasında silineceğinden, Entegrasyon öncesi toplamanız tavsiye edilir.


III. Meslek Bilgisi Değişikleri

1. Meslek

Birleştirilen sunucuda her kullanıcı hesabı için sadece bir mesleğe izin verilir..
Eski sunuculardaki hasaplarınızda kayıtlı olan değişik mesleklerden olan karakterlerizin entegrasyonu yapılan sunucuda sadece bir mesekten olmasına izin verilecektir.Mesleklerden biri silinecektir.
Örnek vermek gerekirse,Xian sunucusundaki hasabınızda hırsız karakteriniz varsa ve Zeus’ta ise avcı karakteriniz varsa, bu mesleklerden biri silinecektir.
Bununla birlikte , farklı sunuculardaki zıt mesleklerden olan karakterleriniz için, her hasabınızda bir meslek seçimini öneririz.

Meslek iptali cezası 29 Mayıs sunucu bakımı sonrası kaldırılacak olup,26 Haziran sunucu bakımı öncesi geri uygulanacaktır.(iptal komisyonu 0 gold’dur)

2. Meslek İptali Şartları
Eğer karakterler birleştirilecek sunucularda zıt mesleklerden ise birleşim sonrası bu mesleklerden biri silinecektir. Öncelik ob level, EXP and Job Rank’ ine göre yapılacaktır.[Meslek Silme Kriterleri]
1. Daha düşük level e sahip meslek silinecektir.
2. Daha düşük EXP e sahip meslek silinecektir.
3. Daha düşük Seviye ye sahip meslek silinecektir.

※ Meslek leveli, Görev Bilgisi, Ticaret bilgisi Vb. Meslek silinmesi ile birlikte silinecektir.
※ Bu süreç içerisinde mesleği silinecek karakterin Specialty goods larıda silinecektir.

3. Meslek İsimleri
Sunucu Entegrasyonu sırasında Meslek isimleri silineceğinden yeniden yaratılmalı yada kayıt edilmelidir.

4. Meslek Kıyafeti
Meslek kıyafeti ve eşyaları sunucu birleşimi sırasında birleştirilen sunucudaki Depoya (storage) taşınacaktır.

5. Ticaret Bilgisi
Halihazırda devam eden yada bitmemiş Consignment ve Target Trade bilgisi ve bitmemiş ticaret bilgisi silinecektir.

IV. Sunucu Entegrasyonu Tarihleri

Sunucu entegrasyonu aşağıda belirtilen tarihlerde uygulanmaya başlayacak:

12 Haziran (Salı) Sunucu entegrasyonu

Aquarius: Venus & Saturn

14 Haziran (Perşembe) Sunucu entegrasyonu
Aries: Odin & Hercules
Bootes: Poseidon & Zeus
Centaurus: Persia & Alexander
Cetus: Pacific & Eldorado

19 Haziran (Salı) Sunucu entegrasyonu
Corvus: RedSea & Tibet
Delphinus: Oasis & Athens
Eridanus: Sparta & Rome
Fornax: Olympus & Alps
Gemini: Greece & Venice
Hydrus: Troy & Aege
Lepus: Caspian, Xian & Babel
Lyra: Tigris, Gaia & Malazgirt

21 Haziran (Perşembe) Sunucu entegrasyonu
Mensa: Petra, Pluto & Uranus
Norma: Mars & Mercury
Orion: Eos, Helios & Titan
Pavo: Hera & Neptune
Reticulum: Iris & Phoenix
Serpens: Apollo & Ares
Taurus: Genesis, Argos, Aral & Mena
Vela: Azteca & Maya

※ NOT: Bu bilgiler , sunucu entegrasyonu sırasında değişebilir.Sizleri ileride olabilicek değişikliklere göre yeniden bilgilendireceğiz.
Umarız yukarıdaki bilgiler siz değerli oyuncularımıza sunucu entegrasyonu sırasında rehberlik eder.
Sizleri temin ederiz ki yumuşak bir geçiş sağlamak ve oluşabilecek herhangi bir rahatsızlık önlemek için elimizden gelenin iyisini yapacağız.

Teşekkürler.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi [ Gardrop Fuat ] -- 31 Mayıs 2012; 21:53:57 >


[ [ Gardrop Fuat ] Konu Sahibi
9 yıl (590 mesaj)
Sitede daha türkçe açıklanması yayınlanmadı. Traslateden cevirdim.


Merhaba, bu Silkroad'dan.

Biz nüfus ayarı için sever entegrasyonuna devam edeceğini duyurmak istiyorum. Bu, biz dengesiz nüfus sorunu çözüleceğini beklemek ve tüm kullanıcılarımız Silkroad Online içeriğin keyfini mümkün olacaktır. Biz entegrasyon sonra sunucuları stabilize etmek için elimizden geleni yapacağız.

Bu duyuru, sunucu entegrasyonu konusundaki kullanıcılar için bir başlangıç ​​kılavuzu sağlamak için tasarlanmıştır.

Biz daha ayrıntılı duyuru ve gelecekte resmi bir Server Entegrasyon Kılavuzu sağlayacaktır.

Sunucu entegrasyonu sırasında herhangi bir rahatsızlık veya kaybını önlemek için, aşağıdaki kılavuzuna bakın, Server entegrasyonu Kılavuzu de yakında ilan edilecektir.

1. Sunucu entegrasyon planı
>> Daha Bildirimi yakında planla ilgili ilan edilecektir

2. Hedef sunucu

Hedef Sunucu Adı
Entegrasyon sonra New Server Name
Yakında ilan edilecektir
Yakında ilan edilecektir


3. Sunucu entegrasyon politikası
1) Karakter
Sunucu entegrasyonu sırasında benzer karakter isimleri varsa, isim değişikliği gerekli ve aşağıdaki kriterlere göre temelli olacaktır: Karakter Seviyesi, EXP ve son kez çıkış.

2) Karakter yuvası
Sınırlı bir süre için, birleştirilmiş sunucuya transfer edilebilir maksimum karakter 20 karakter vardır. 3 ay sonra, ilk 4 karakter, sadece entegre sunucu kalacaktır.
Ek karakterler 3 ay ödemesiz, sonra otomatik olarak silinecektir. Karakter silme Karakter düzeyi, EXP dayanan ve son oturum kapatma süresini edilecektir.
Yani daha fazla kullanacağı dört ana karakter bir yana diğer karakterler silin.

3) Saklama
Eğer sunucu entegrasyonu sonra depolama açtığınızda İki depoları görünecektir. Bir diğeri size birleştirilmiş sunucu öğeleri saklamak ve çekilme için kullanacağı yeni depolama iken size önceki sunucudan öğeleri çekebilirsiniz eski depolama olduğunu.
Bizim oyuncular önce silinmesi eski depolama tüm öğeleri geri tavsiye böylece eski depolama sunucu entegrasyonu 3months sonra silineceğini hatırlattı olabilirsiniz.

4) Guild
Sunucu birleştirme üzerine, Guild bilgiler sunucu entegrasyonu sonra muhafaza edilecektir. Bununla birlikte,
Loncaların isimleri üst üste veya sunucu entegrasyonu sırasında diğer lonca ile aynıdır, yalnızca tek bir lonca adı tutacak ve diğerleri yeniden adlandırma tabidir.

Guild Level, lonca noktası ve lonca kuruluş tarihi karar olarak kabul edilecektir ve lonca ustaları yeniden adlandırma bunun için yetkili olacaktır.

5) İş
Entegre bir sunucu karakteri farklı bir iş varsa, sadece bir tespit iş kalır ve diğer silinecektir. İş düzeyi, iş EXP, iş sıralaması dikkate alınacaktır.

6) İş Alias
Tüm işi diğer adı başlatılır. Entegre sunucusunda yeniden adlandırın olun.

7) Akademi
Akademi bilgileri muhafaza edilecektir, ancak toplam sıralamasında onur puanı dayalı entegrasyon sonra tekrar değiştirilir.

8) Kale savaşı
Sağ sunucu entegrasyonu önce devam edilecek son kale savaşını kazanan sunucu entegrasyonu güne kadar vergi toplamak mümkün olacak. Ama kale işgalciye bilgi sunucu entegrasyonu ile birlikte sıfırlanır ve kalenin ilk işgalci sunucu entegrasyonu sonra ilk kale savaş tarafından karar verilecektir.

9) Konsinye
Konsinye sisteminin kullanımı sunucu entegrasyonu kadar sınırlı olacak ve programı daha önceden ilan edilecektir.

10) Pet ve arkadaşlarının
Tüm hayvan ve arkadaşlarının adını başlatılır ve entegre bir sunucu üzerinde yeniden adlandırılabilir.

Bir kez daha, daha ayrıntılı bir rehber gelecekte duyuru sağlanan ve yukarıdaki bilgi entegrasyonu sürecinde değişebilir edilecektir.

Biz bu yüzden sadece posted tutmak ve size yaklaşan etkinlikler ve sürprizlerle zevk umuyoruz kullanıcılarımız için çeşitli etkinlikler hazırladık.

Teşekkür ederim.
P PS3!BF3!
9 yıl (1698 mesaj)
Ne biçim iş bu ya tüm serverlar birleştirilirse hiçbir anlamı kalmaz oyunun en pahalı sw'de itemlerin fiyatı farklı en ucuzunda farklı böyle bir saçmalık yapmazlar inşallah
D duzceli01
9 yıl (145 mesaj)
ne yazıyor hiç anlamadım yine tataravelli dönüyo ama bakalım :D
_ _aNaToLia_
9 yıl (1744 mesaj)
Benim açımdan ne güzel işte

1- illede şu sw'de bana char bulda bul diyen adam herhangi bir serverdeki charımı satın alabilecek
2- Bazı serverlerde gold stoğum şişmişken ve bazı serverler yokken, şimdi tüm goldlarım tek serverde toplanıcak, stoğum olmayan serverlerde çinden satın alıyorduk o biticek, bizim için buda tam düşeş olucak.
3- Falan serverde legendli char lazım o server bana uymaz diyemicekler
4- Bu madde bana kalsın yazmıyım

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _aNaToLia_ -- 16 Mayıs 2012; 17:20:52 >


B bloodyshaun17
9 yıl (50 mesaj)
bu ne zaman olcak
A acarxxx
9 yıl (72 mesaj)
serverler dolar artık premium satarlar eskisi gibi, gerçi eskisi kadar oynayan yok oyunu
sadece yüksek lvl leri bir servere toplasalarda eğlence tavan yapsa :)
F F355 Challenge
9 yıl (8601 mesaj)
Ayni haritaya o kadar adam nasil sigacak lan? Bence 2'li 3'lu birlestirecekler ki dogru bir hamle.
D Discount Specialist
9 yıl (4041 mesaj)
Peki aynı isimle açılan charlar ne olacak benim hem saturnde hemde venicete aynı isimli 2 karakterim var. Aynı şekilde petlerinin ismide aynı. Bence bu bildiri başka birşeyden bahsediyor.< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

_ _aNaToLia_
9 yıl (1744 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: _Corvette_

Peki aynı isimle açılan charlar ne olacak benim hem saturnde hemde venicete aynı isimli 2 karakterim var. Aynı şekilde petlerinin ismide aynı. Bence bu bildiri başka birşeyden bahsediyor.

En yüksek Level ve exp'e sahip char adı aynen kalacak, daha düşük olan charlar ilk login oluşunda char ismi yazma yerinde başlayacak char adı belirtmeden login olamayacak.

petlerde ise tüm petlerin isimleri silinecek.


quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Ayni haritaya o kadar adam nasil sigacak lan? Bence 2'li 3'lu birlestirecekler ki dogru bir hamle.

Bu hiç problem değil Kanal sistemine geçilir çünkü,
Misal Vindictus Online-EU mesela tek server olan bir oyun. Kasarken mesela CH 237ye geçiyorsun orda partinle kasıyorsun, aynı slotdaki farklı kanaldakileri göremiyorsun dolayısıyla KS falan olmuyor, buda muhtemelen CH sistemli olucaktır, 40.000 kadar aktif oyuncu var şuanda değil 40, CH sistemi ile bir serverde 855.000 oyuncu bile olsa problem değil, yeni çıkan birçok oyun CH sistemli tek server zaten artık.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi _aNaToLia_ -- 16 Mayıs 2012; 20:10:07 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

D Discount Specialist
9 yıl (4041 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: _Corvette_

Peki aynı isimle açılan charlar ne olacak benim hem saturnde hemde venicete aynı isimli 2 karakterim var. Aynı şekilde petlerinin ismide aynı. Bence bu bildiri başka birşeyden bahsediyor.

En yüksek Level ve exp'e sahip char adı aynen kalacak, daha düşük olan charlar ilk login oluşunda char ismi yazma yerinde başlayacak char adı belirtmeden login olamayacak.

petlerde ise tüm petlerin isimleri silinecek.


quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Ayni haritaya o kadar adam nasil sigacak lan? Bence 2'li 3'lu birlestirecekler ki dogru bir hamle.

Bu hiç problem değil Kanal sistemine geçilir çünkü,
Misal Vindictus Online-EU mesela tek server olan bir oyun. Kasarken mesela CH 237ye geçiyorsun orda partinle kasıyorsun, aynı slotdaki farklı kanaldakileri göremiyorsun dolayısıyla KS falan olmuyor, buda muhtemelen CH sistemli olucaktır, 40.000 kadar aktif oyuncu var şuanda değil 40, CH sistemi ile bir serverde 855.000 oyuncu bile olsa problem değil, yeni çıkan birçok oyun CH sistemli tek server zaten artık.

Peki amaçları ne ilhan abi server kapasitelerini düşürecekler heralde
Bunun geleceği kesinse ben en ucuz serverdan gold alayım hemen kalan bakiyeyle :)< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

_ _aNaToLia_
9 yıl (1744 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: _Corvette_


quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: _Corvette_

Peki aynı isimle açılan charlar ne olacak benim hem saturnde hemde venicete aynı isimli 2 karakterim var. Aynı şekilde petlerinin ismide aynı. Bence bu bildiri başka birşeyden bahsediyor.

En yüksek Level ve exp'e sahip char adı aynen kalacak, daha düşük olan charlar ilk login oluşunda char ismi yazma yerinde başlayacak char adı belirtmeden login olamayacak.

petlerde ise tüm petlerin isimleri silinecek.


quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Ayni haritaya o kadar adam nasil sigacak lan? Bence 2'li 3'lu birlestirecekler ki dogru bir hamle.

Bu hiç problem değil Kanal sistemine geçilir çünkü,
Misal Vindictus Online-EU mesela tek server olan bir oyun. Kasarken mesela CH 237ye geçiyorsun orda partinle kasıyorsun, aynı slotdaki farklı kanaldakileri göremiyorsun dolayısıyla KS falan olmuyor, buda muhtemelen CH sistemli olucaktır, 40.000 kadar aktif oyuncu var şuanda değil 40, CH sistemi ile bir serverde 855.000 oyuncu bile olsa problem değil, yeni çıkan birçok oyun CH sistemli tek server zaten artık.

Peki amaçları ne ilhan abi server kapasitelerini düşürecekler heralde
Bunun geleceği kesinse ben en ucuz serverdan gold alayım hemen kalan bakiyeyle :)

farketmez fiyatlar hemen ertesi günü oturur şöyle ki;
fiyatı 10 TL olan 1000M A serverinden
fiyatı 20 TL olan 1000M B serverinden;

birleşti sana oldu 30 TL fiyatı olan 2000M, satışında 15 TL den 1000M

yani burdan kâr yapılamaz, çinli firmaya bile ben haber verdim bunu görür görmez tüm goldcular sevindik, çünkü iris hercules caspian gibi bazı serverlerde aşırı stok varken bazı serverlerde pek gold bulamıyorduk, şimdi düşük stok yüksek stok gibi bazı sorunlarımız bitmiş oluyor.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

D Discount Specialist
9 yıl (4041 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: _Corvette_


quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: _Corvette_

Peki aynı isimle açılan charlar ne olacak benim hem saturnde hemde venicete aynı isimli 2 karakterim var. Aynı şekilde petlerinin ismide aynı. Bence bu bildiri başka birşeyden bahsediyor.

En yüksek Level ve exp'e sahip char adı aynen kalacak, daha düşük olan charlar ilk login oluşunda char ismi yazma yerinde başlayacak char adı belirtmeden login olamayacak.

petlerde ise tüm petlerin isimleri silinecek.


quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Ayni haritaya o kadar adam nasil sigacak lan? Bence 2'li 3'lu birlestirecekler ki dogru bir hamle.

Bu hiç problem değil Kanal sistemine geçilir çünkü,
Misal Vindictus Online-EU mesela tek server olan bir oyun. Kasarken mesela CH 237ye geçiyorsun orda partinle kasıyorsun, aynı slotdaki farklı kanaldakileri göremiyorsun dolayısıyla KS falan olmuyor, buda muhtemelen CH sistemli olucaktır, 40.000 kadar aktif oyuncu var şuanda değil 40, CH sistemi ile bir serverde 855.000 oyuncu bile olsa problem değil, yeni çıkan birçok oyun CH sistemli tek server zaten artık.

Peki amaçları ne ilhan abi server kapasitelerini düşürecekler heralde
Bunun geleceği kesinse ben en ucuz serverdan gold alayım hemen kalan bakiyeyle :)

farketmez fiyatlar hemen ertesi günü oturur şöyle ki;
fiyatı 10 TL olan 1000M A serverinden
fiyatı 20 TL olan 1000M B serverinden;

birleşti sana oldu 30 TL fiyatı olan 2000M, satışında 15 TL den 1000M

yani burdan kâr yapılamaz, çinli firmaya bile ben haber verdim bunu görür görmez tüm goldcular sevindik, çünkü iris hercules caspian gibi bazı serverlerde aşırı stok varken bazı serverlerde pek gold bulamıyorduk, şimdi düşük stok yüksek stok gibi bazı sorunlarımız bitmiş oluyor.

O zaman pahalı olanınkinide ödüyor ucuz olan
peki yakın zamanda benim serverda gold fiyatında düşüş olacak mı 0,0010 tl yükselmiş ama her 1b de 1 tl ediyor
F F355 Challenge
9 yıl (8601 mesaj)
Dediginiz gibi olursa Joymax ilk defa dogru bir guncelleme yapmis olur< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

_ _aNaToLia_
9 yıl (1744 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Dediginiz gibi olursa Joymax ilk defa dogru bir guncelleme yapmis olur

Hemde nasıl, istediği serverde char bulamadığı için bekleyen 3 kişi alakasız bir server olan poseidonda 3 char aldı az önce benden, haber yayıldıkça bu tip char arayıpda istediği serverlerde bulamayan insanlara çoooook char satarım daha ben


Bu mesaja 1 cevap geldi.

F F355 Challenge
9 yıl (8601 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Dediginiz gibi olursa Joymax ilk defa dogru bir guncelleme yapmis olur

Hemde nasıl, istediği serverde char bulamadığı için bekleyen 3 kişi alakasız bir server olan poseidonda 3 char aldı az önce benden, haber yayıldıkça bu tip char arayıpda istediği serverlerde bulamayan insanlara çoooook char satarım daha ben

Abi elinde STR Bow var mı? Şöyle ortalama bir şey işimi görür.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

_ _aNaToLia_
9 yıl (1744 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Dediginiz gibi olursa Joymax ilk defa dogru bir guncelleme yapmis olur

Hemde nasıl, istediği serverde char bulamadığı için bekleyen 3 kişi alakasız bir server olan poseidonda 3 char aldı az önce benden, haber yayıldıkça bu tip char arayıpda istediği serverlerde bulamayan insanlara çoooook char satarım daha ben

Abi elinde STR Bow var mı? Şöyle ortalama bir şey işimi görür.

http://forum.donanimhaber.com/m_52026130/tm.htm

IRIS
Mr_AreS # 102 LvL # Çin Bow 75,00 TL.

ODiN
___LokMaN___ # 107 LvL # Çin # SP'li Char 85,00 TL.

PACIFIC
suatbey01 # 107 LvL # Çin Bow 110,00 TL.
xman1981 # 107 LvL # CH # SP'li Char 140,00 TL.

PERSiA
dehsetturk # 105 LvL # CH # SP'li Char 80,00 TL.
ruzgar18 # 103 LvL # CH # SP'li Char 70,00 TL.

TiBET
FEARLES5 # 110 LvL # CH # SP'li Char 90,00 TL.

7 tanecik.
Sen o attığım linkden bu seçeneklere tıkla charları gör beğen birini teklifini iletirsin


Bu mesaja 1 cevap geldi.

F F355 Challenge
9 yıl (8601 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

quote:

Orijinalden alıntı: _aNaToLia_

quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

Dediginiz gibi olursa Joymax ilk defa dogru bir guncelleme yapmis olur

Hemde nasıl, istediği serverde char bulamadığı için bekleyen 3 kişi alakasız bir server olan poseidonda 3 char aldı az önce benden, haber yayıldıkça bu tip char arayıpda istediği serverlerde bulamayan insanlara çoooook char satarım daha ben

Abi elinde STR Bow var mı? Şöyle ortalama bir şey işimi görür.

http://forum.donanimhaber.com/m_52026130/tm.htm

IRIS
Mr_AreS # 102 LvL # Çin Bow 75,00 TL.

ODiN
___LokMaN___ # 107 LvL # Çin # SP'li Char 85,00 TL.

PACIFIC
suatbey01 # 107 LvL # Çin Bow 110,00 TL.
xman1981 # 107 LvL # CH # SP'li Char 140,00 TL.

PERSiA
dehsetturk # 105 LvL # CH # SP'li Char 80,00 TL.
ruzgar18 # 103 LvL # CH # SP'li Char 70,00 TL.

TiBET
FEARLES5 # 110 LvL # CH # SP'li Char 90,00 TL.

7 tanecik.
Sen o attığım linkden bu seçeneklere tıkla charları gör beğen birini teklifini iletirsin

Alıntıları Göster
@_aNaToLia_

Hoca hepsine baktım, yanlış anlama da suatbey01 harici biraz şey, pek aradığım gibi değil. Eline 110+ bir STR Bow geçerse haberim olsun ben de takipteyim seni. suatbey iyiymiş de, Force açık, onu Cold'a çevirmekle uğraşamam şimdi.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

J Joshua Taxiarchai
9 yıl (2084 mesaj)
Güzel olacak sanırım oyuna bu sayede dönebilirim ama bu ne zaman olucak bi bilgi var mı arkadaşlar ?


Bu mesaja 1 cevap geldi.

_ _aNaToLia_
9 yıl (1744 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: Eli Wallach

@_aNaToLia_

Hoca hepsine baktım, yanlış anlama da suatbey01 harici biraz şey, pek aradığım gibi değil. Eline 110+ bir STR Bow geçerse haberim olsun ben de takipteyim seni. suatbey iyiymiş de, Force açık, onu Cold'a çevirmekle uğraşamam şimdi.

Sende varya, o kadarda olsun 2gün üstünde curset heart görevi ile gezicen ne varki onda


Bu mesaja 1 cevap geldi.