M

Binbaşı
17 Haziran 2005
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
4 üye
Görüntülenme (?)
103 (Bu ay: 0)
Gönderiler Hakkında
M
9 ay
İnternet Trafik Değişim Noktası Nedir? İnternete ve Türkiye'ye Nasıl Katkı Yapar?
Grid Telekom GM si konuk

Videoyu izlemek için tıklayınız
M
11 yıl
TTNET'in yeni tarifeleri ve hızları (BASIN AÇIKLAMASI)
M
11 yıl
Telkoder'den Yalın ADSL Açıklamalarına Cevap : Vatandaş telefonsuz interneti hemen istiyor
Telkoder'den Yalın ADSL Açıklamalarına Cevap : Vatandaş telefonsuz interneti hemen istiyor.

Telkoder : "Dünden bu yana, gündemde Rekabet Kurumu (RK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) telefonsuz internet konusundaki karşılıklı açıklamaları yer alıyor. Rekabet Kurumu'nun yaptığı iki farklı açıklama kafaları karıştırırken, BTK telefonsuz internet hizmeti için gerekli düzenlemelerin tamamlandığına dikkat çekiyor. Ancak her iki kuruluşun da telefonsuz internet hizmetinden vatandaşın yararlanması yönünde kararı olmasına rağmen vatandaş hala bu hizmetten faydalanamıyor." Yalın ADSL konusu bir karmaşa halinde duruyor. Halkın yükselen talebine ve defalarca mahkemelere giden kullanıcılara karşın, sektörü düzenlemesi amacıyla kurulan BTK, adeta bu taleplere kulaklarını tıkıyor.

Neyse ki, Rekabet Kurumu var. 2 yıla yaklaşan bir zaman önce Türk Telekom'un yalın ADSL sunmasına karar verdi. Peki ne oldu? AB yetkililerininin de daha önce defalarca ifade ettikleri gibi, telekom sektörüne yönelik mevzuat/düzenlemeler yapıldı ama sıra uygulamaya gelince, uygulamaları durduran bir şeyler var. Hem de her konuda. Ama bu yazının konusu olarak bakarsak; ortalıkta halen yalın ADSL kullanımı mevcut değil. Ama dün Rekabet Kurumu bir adım daha attı ve 1 kasım itibariyle başlaması gerektiğini yayınladı. Arkasından halkın/vatandaşın lehine telekom sektörünü düzenleyicisi olmak için kurulmuş bulunan BTK ise bugün Rekabet Kurumu'na karşı bir açıklama yaptı. Arka planda ne döndüyse, Rekabet Kurumu bir de özür diledi. Ama bize göre özür dilemesi gereken kurum onlar değil. Çünkü ortada hakikaten yalın ADSL kullanımı başlamadı.

Telkoder de, zaten tam bunu belirten bir açıklamayı, hemen BTK açıklamasının arkasından yaptı. Açıklama şu şekilde :Bilindiği gibi “Telefonsuz İnternet” (Yalın DSL) uygulaması Rekabet Kurumu tarafından 18 Şubat 2009 tarihinde alınan kararla gündeme gelmişti. Kararda Türk Telekom’un telefonsuz internet hizmetlerinin başlatılabilmesi için üç ay içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na başvuruda bulunması gereği belirtilmişti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeyle ilgili hazırlıklarını tamamlayarak Temmuz 2010’da telefonsuz internet hizmeti için hazırlanan tarifelerini açıkladı. ncak, tarifelerin açıklanmasının üzerinden üç ay geçmesine rağmen vatandaş hala telefonsuz internet hizmetinden yararlanamamaktadır. Uygulamanın başlayamamasından dolayı Rekabet Kurumu’na yapılan şikâyetler sonucu dün yapılan açıklamada uygulamanın 1 Kasım 2010 tarihinde başlayacağı bildirildi. Rekabet Kurumu daha sonra bu açıklamasını geri çekerek yeni bir açıklama ile uygulamanın tarifelerin açıklandığı temmuz ayında başladığını ifade etti.

Öte yandan, RK ve BTK’nın kararları ve açıklamalarına rağmen Türk Telekom bu hizmet için uygulanacak verginin belli olmaması gerekçesini öne sürmektedir. Sonuçta vatandaşlarımızın telefonsuz internet hizmetinden yararlanmalarını geciktirebileceği anlaşılmaktadır. Nitekim Türk Telekom’a başvuran vatandaşlarımıza hala “telefonunu iptal edersen internet alamazsın’’ denmektedir. Telefonsuz internet vatandaşın hakkıdır ve vatandaş tarafından hemen talep edilmektedir. Kararların, düzenlemelerin ve tarifelerin var olmasına karşın, telefonsuz internet hizmetinin bir türlü başlayamaması düşündürücüdür.

TELKODER olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu acil önlem almaya çağırıyoruz. Vatandaşlarımız açıklama değil acil icraat beklemektedir!

kaynak:http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=30021
M
11 yıl
BTK Yalın ADSL Konusunda Düzeltme Yayınladı, Rekabet Kurumu Dünkü Açıklaması Nedeniyle Özür Diledi
BTK Yalın ADSL Konusunda Düzeltme Yayınladı, Rekabet Kurumu Dünkü Açıklaması Nedeniyle Özür Diledi

Dün Rekabet Kurumu Yalın ADSL döneminin 1 Kasım'da başlayacağını duyurmuştu. Anlaşılan o ki BTK ile Rekabet Kurumu arasında bir iletişimsizlik söz konusu, zira Rekabet Kurumu bugün yaptığı açıklamayla özür dileyerek bir düzeltme yapmak zorunda kaldı.Yalın ADLS Türkiye'de uzunca bir süredir beklenen bir konu. 2009 yılı Şubat ayından beri sürdürülen çalışmalar sonucunda son olarak telefon hattı olmaksızın ADSL almaya imkan veren tarife konusunda BTK verilen tekliflerin değerlendirme sürecini tamamlamış ve fiyatları vergisiz toptan 8.13 TL olarak açıklamıştı. Ancak Rekabet Kurumu'nun daha önceki açıklamasından anlaşıldığı üzere uygulamanın hala gelmemiş olması üzerine tüketiciler Rekabet Kurumu'na yoğun baskı kurmuşlar. Rekabet Kurumu da dün turk.internet olarak bizim de verdiğimiz açıklamayı yayınlamış. Rekabet Kurumu'nun yaptığı açıklamaya BTK'nın yanıtı ise gecikmedi.

BTK'nın resmi web sayfasında bugün yayınlanan açıklama şu şekilde: Bazı basın ve yayın organlarında Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya atfen Kurumumuzun Yalın DSL hizmetini mümkün kılacak Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifini 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onayladığı ... ifade edilmekte olup konuyla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini teminen aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

İnternet Servis Sağlayıcıların (İSS) son kullanıcılara sabit telefon aboneliği olmadan ADSL internet hizmeti sunmalarına imkân sağlayacak Yalın DSL'ye ilişkin düzenleme çalışmaları Kurumumuzun 14.07.2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kararıyla tamamlanmıştır. Söz konusu Kurul Kararı Kurumumuzun internet sayfasında 28.07.2010 tarihi itibariyle yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kurul Kararı çerçevesinde; toptan hizmet sağlayıcı olan Türk Telekom ile perakende hizmet sağlayıcı İSS'ler arasında Yalın DSL'ye ilişkin uygulanacak usul, esas ve ücretleri kapsayan ve kamuoyu görüşleri de alınarak Kurumumuz tarafından nihai hale getirilen Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi onaylanarak 28.07.2010 tarihi itibariyle yayımlanmıştır. Müteakiben, Yalın DSL hizmetini sunmak isteyen İSS'ler ile Türk Telekom arasında gerekli erişim sözleşmeleri imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. Mevcut durum itibariyle Yalın DSL hizmetinin uygulamaya geçirilmesine yönelik gerekli tüm düzenleme ve işlemler Kurumumuzca tesis edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Bu gelişme üzerine Rekabet Kurumu da kamuoyunu yanlış yönlendirdiği için özür dileyerek bir düzeltme yayınladı. Rekabet Kurumu'nun yaptığı yeni açıklaması şu şekilde:


Yalın DSL hakkında dün (26 Ekim 2010) yaptığımız açıklamada sehven yer alan, yalın DSL uygulamasının 1 Kasım 2010 tarihinde başlayacağına ilişkin yanlış bilginin düzeltildiği yeni açıklamamız aşağıda yer almaktadır. Yanlışlık için özür diler, kamuoyunun dikkatine saygıyla sunarız:

"Hatırlanacağı gibi Rekabet Kurulu tarafından, 18 Şubat 2009 tarih ve 09-07/127-38 sayı ile alınan kararda DSL hizmetinin sabit telefon aboneliğine bağlanması uygulamasına son verilmesi, Türk Telekom tarafından yalın DSL hizmetinin başlatılması için 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuruda bulunulması konuları hükme bağlanmıştı. Kurul un bu kararından sonra hizmetin başlamaması nedeniyle Kurumumuza yoğun başvuru yapılmış ve bunun üzerine 27 Nisan 2009 tarihinde bir açıklama yapılarak yalın DSL uygulamasının BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe girebilecek olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Ancak, Rekabet Kurulu'nun aldığı karara rağmen, bugüne kadar yalın DSL hizmetinin başlamamış olması tüketicilerin ve meslek örgütlerinin tepkilerine neden olmakta, bunların önemli bir kısmı da Kurumumuza iletilmeye devam etmektedir. Bu çerçevede konuyla ilgili olarak BTK'nın 14 Temmuz 2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kararıyla sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına imkân sağlayan yalın DSL uygulamasını düzenlemiş olduğu ve yalın DSL uygulamasını mümkün kılacak söz konusu kararın 28 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmelidir. Dolayısıyla bu tarihten itibaren ülkemizde sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti alınabilmesinin yolu açılmıştır. Kurumumuza yönelen sorulara genel bir açıklama olabilmesi açısından belirtilmesinde yarar olan bir diğer husus da uygulamanın başta ücretlendirme olmak üzere diğer tüm koşullarının yine sektörel düzenleyici otorite olan BTK tarafından belirlenmiş olduğudur. Ayrıca, yalın DSL hizmeti için şebekeden evlere uzanan bakır kabloların kullanılmaya devam edeceğinin, dolayısıyla buna ilişkin maliyetin hizmet ücretine yansıyabileceğinin hatırlatılmasında da yanlış bir beklenti oluşmaması bakımından fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

kaynak:http://turk.internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=30008
M
11 yıl
TTNET, GSM sektörüne giriyor!!!
TTNET, GSM sektörüne giriyor

6 milyonun üzerindeki abone sayısıyla Türkiye’nin en büyük internet servis sağlayıcısı olan TTNET, bugün Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda gazetecileri ağırladı. Tivibu ve IPTivibu’dan sonra kullanıcılarına bir sürpriz daha yapan TTNET, GSM sektörüne de el attı.Son olarak avantajlı mobil iletişim çözümlerini tüketicilerle buluşturan TTNET, “ADSL ve cep telefonu hattı – İkisi bir arada, tek faturada” kampanyasıyla yeni bir dönemin kapılarını araladı. İnternetten sonra “501” hatları da kullanıcılara ulaştırmayı hedefleyen şirket, Avea altyapısını kullanarak kullanıcıların internete bağlanmak dışında cep telefonlarıyla görüşme yapabilmelerini de sağlayacak.İnternet ve telefonu bir araya getiren ve bu şekilde faturaları da teke indiren TTNET’in Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, faturanın artık bir kalemde görüleceğini ve telefon görüşmesi yapan kullanıcıların bilgilerini Avea’dan alarak kendi faturalarına ekleyeceklerinin altını çizdi. Şimdilik sadece Avea’nın altyapısını kullanacağını dile getiren Yılmaz, ilerleyen yıllarda diğer operatörlerle de masaya oturabileceklerine dikkat çekti. Mevcut internet tarifelerine de değinen Yılmaz, 49 TL’ye sınırsız internet paketinden faydalanan kullanıcıların, 10 lira daha fazla ödemek kaydıyla her yöne 200 dakika ücretsiz bir şekilde konuşabileceğini dile getirdi.

TTNET ile görüşme yapan kullanıcılar, dakika başına 10 kuruşluk ödeme yaparken, 1 SMS ücreti de yine 10 kuruş olarak belirlendi. Bunun yanı sıra 6 saniyelik konuşmanın bedeli de 1 kuruş olarak hesaplandı.

“TTNET kontörlü sisteme geçecek mi” sorusu üzerine böyle bir düşüncelerinin olmadığını ifade eden Yılmaz, Wirofon hizmetinin mevcut paketlerde yer almayacağını da sözlerine ekledi.

kaynak:http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/16137378.asp?gid=373
M
11 yıl
Rekabet Kurumu Yalın ADSL Kararı Hakkında resmi Açıklama
Yalın ADSL Kararı Hakkında Açıklama

Hatırlanacağı gibi Rekabet Kurulu tarafından, 18 Şubat 2009 tarih ve 09-07/127-38 sayı ile alınan kararda DSL hizmetinin sabit telefon aboneliğine bağlanması uygulamasına son verilmesi, Türk Telekom tarafından yalın DSL hizmetinin başlatılması için 3 ay içinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuruda bulunulması konuları hükme bağlanmıştı. Kurul’un bu kararından sonra hizmetin başlamaması nedeniyle Kurumumuza yoğun başvuru yapılmış ve bunun üzerine 27 Nisan 2009 tarihinde bir açıklama yapılarak yalın DSL uygulamasının BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe girebilecek olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.Rekabet Kurulu’nun aldığı karara rağmen, bugüne kadar yalın DSL hizmetinin başlamamış olması tüketicilerin ve meslek örgütlerinin tepkilerine neden olmakta, bunların önemli bir kısmı da Kurumumuza iletilmektedir. Şikâyetlerin yoğunlaşması nedeniyle belirtmekte yarar görmekteyiz ki, önceki açıklamada da belirtildiği gibi, bahse konu uygulama BTK tarafından onaylanacak bir tarife ile yürürlüğe girebilecektir.

Bu kapsamda 14 Temmuz 2010 tarih ve 2010/DK-07/417 sayılı kararıyla sabit telefon aboneliği olmadan DSL internet erişimi hizmeti alınmasına imkân sağlayan yalın DSL uygulamasını düzenleyen BTK, yalın DSL uygulamasını mümkün kılacak Türk Telekom Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifini 1 Kasım 2010 tarihi itibariyle geçerli olacak şekilde onaylamıştır. Dolayısıyla 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren ülkemizde sabit telefon hizmeti aboneliğine gerek olmaksızın internet hizmeti almak mümkün olacaktır. Kurumumuza yönelen sorulara genel bir açıklama olabilmesi açısından belirtilmesinde yarar olan bir diğer husus da uygulamanın başta ücretlendirme olmak üzere diğer tüm koşullarını onaylama yetkisinin yine sektörel düzenleyici otorite olan BTK’ya ait olduğudur. Ayrıca, yalın DSL hizmeti için şebekeden evlere uzanan bakır kabloların kullanılmaya devam edeceğinin, dolayısıyla buna ilişkin maliyetin hizmet ücretine yansıyabileceğinin hatırlatılmasında da yanlış bir beklenti oluşmaması bakımından fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

kaynak:http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfahtml&Id=1436
M
11 yıl
Türk Telekom'dan Türkiye'de internet hızını artıracak işbirliği
Türkiye'de internet hızını artıracak işbirliği

Türk Telekom genişbant internet hızını önemli ölçüde artıracak teknoloji için Alcatel-Lucent ve Bell Laboratuvarları ile işbirliğine gitti.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, işbirliği ile Türk Telekom'un, mevcut DSL şebekesinin destekleyeceği bant genişliğini yükselterek, var olan bakır altyapısını yeni nesil, yüksek-kaliteli ve yüksek bant-genişliği gerektiren servislerin sunulmasına hazır hale getirmeyi hedeflediği kaydedildi.Açıklamada verilen bilgiye göre, bu proje kapsamında Türk Telekom, Alcatel-Lucent'ın DSL alanında uygulamaya geçtiği VDSL2 Bonding ve Vectoring gibi yeniliklerden faydalanacak. Ayrıca Alcatel-Lucent'ın Ar-Ge birimi olan Bell Laboratuvarlarının yakın tarihte açıkladığı DSL Phantom teknolojisi gibi yeniliklerin potansiyellerini de Türk Telekom müşterilerine sunmak için gerekli çalışmaları başlatacak.

Türk Telekom Operasyon Başkanı Celalettin Dinçer, müşterilerinin gelecekteki bant genişliği ihtiyaçlarına hazırlanırken, yeni nesil DSL'in hangi hızları mümkün kılacağına baktıklarını belirterek, “Öncelikli hedefimiz, ülke çapında fiber erişime geçişin gerektirdiği uzun zaman dilimlerini beklemeden çok daha hızlı bir şekilde fiber benzeri hızlar sunmaya başlamak. Bu amaçla, en son DSL teknolojilerini ve yeniliklerini, kurulu bakır altyapımız üzerinde kullanmak istiyoruz. Alcatel-Lucent'ın uzmanlarıyla birlikte, VDSL2 Bonding ve Vectoring teknolojilerinin getirilerini değerlendirecek ve DSL Phantom Mode gibi geleceğin teknolojilerini de özellikle inceleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Halihazırda kullanılabilen bir teknoloji olan VDSL2 Bonding, VDSL2 kapasitesini yaklaşık iki katına çıkarabiliyor. Daha sonra geliştirilen VDSL2 Vectoring teknolojisinin ise 2011 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni geliştirilen bu teknolojiler ile DSL hızlarının 100 Mbps'lere ulaşması bekleniyor. DSL Phantom gibi yenilikler ile de VDSL2 kapasitesinin 300 Mbit'e kadar çıkarılabilmesi hedefleniyor.

kaynak:http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/16120381.asp

not: telekom sen kullanıcılarına adam gibi 8mbit hızını garantile ondan sonra başka işlerin peşinden koş....

pazar pazar beni güldürdün telekom!!!!
M
11 yıl
Türk Telekom'un kampanya isyanı!!!
Türk Telekom'un kampanya isyanı

İstediği gibi kampanya yapamıyor, istediği üründe istediği kadar fiyat düşüremiyor, Türk Telekom tek pazar ile adalet istiyor…


6 yıldır ses iletim pazarında mevzuatın değişmemesine isyan eden Türk Telekom, kendi durumunu elleri kolları gözü bağlanarak ringe çıkarılmış bir boksöre benzetiyor. “Diğerleri serbest ve maç yapılıyor” diyen Şükrü Kutlu, cep telefonlarıyla rekabet için mevzuattaki mobil/sabit telefon ayrımının kalkmasını istiyor. Türk Telekom Regülasyon ve Destek Hizmetleri Başkanı Şükrü Kutlu’ya bir sorduk bin işittik. Neden tek pazar istediklerini ve bunun tüketiciye yansımalarını konuştuk.

Türk Telekom olarak Türkiye’de ses iletim piyasasında ‘tek pazar mevzuatı’ istiyorsunuz peki ama neden?

ŞÜKRÜ KUTLU: Türkiye pazarında serbestleşme 2004’te başladı. Bilgi Teknolojileri Kurumu, Avrupa’daki sistemi aynen getirdi Türkiye’de uygulamaya başladı. Avrupa Birliği'nde pazarlar mobil, internet, sabit olarak tek tek tanımlanıyor. O dönemde sabitte sadece Türk Telekom vardı. Mobilde ise üç operatör. Sabitte rekabet yok, Türk Telekom hakimiyeti var, diye düşünüldü. Mobilde ise üç operatör olmasına rağmen aslında orada rekabet yok çünkü bir büyük operatörün toplam abone sayısı, ve gelir açısından pazar payı, diğer ikisinin toplamından daha fazla. İşte bu mobil ve sabit pazarlar tamamen birbirine müstakil, birbirini hiç etkilemeyen; sanki otomotiv pazarıyla gıda pazarı gibi düşünüldüğü için bugüne kadar ortak bir düzenlemeye gidilmedi.

Peki sabit ve mobile ilişkin rakamlar ne diyor?

KUTLU: Çok iyi biliyoruz ki sabit ve mobil birbirinin alternatifi ve ikamesi. İşte odadayız ve hem sabit hem cep masada. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de cep telefonundan yapılan konuşmaların yüzde 90’ı kapalı mekanlarda gerçekleşmiş. Yani insanlar, otobüste, trende, yolda değil kapalı bir mekanda yapmışlar cep görüşmelerini.

YIKIM YAŞANDI

Pazar paylarında nasıl bir değişme oldu?

KUTLU: Birbirinin alternatifi olmalarına karşın ayrı pazar olarak düzenlenmiş. Bir taraf tamamen serbest bırakılırken, diğer tarafın katı şekilde düzenlenmesi sonucu Türkiye’de rekabet ciddi şekilde bozuldu. Bu başlangıç için çok normaldi. Piyasaya yeni şirketlerin girmesi için bize 15-20 alanda çok ağır yükümlülükler getirildi. Öyle ki biz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) izin almadan piyasaya yeni bir ürün sürme, tarifeleri değiştirme hakkına sahip değiliz.

2004’te Türkiye’deki toplam ses trafiğinin yani cep telefonu ve sabit görüşmelerin toplamının yüzde 87’si Türk Telekom’a aitti. 2009 yıl sonu itibariyle ise bizim payımız yüzde 17’ye düştü. Onlarsa yüzde 83’e yükseldi. Ama regülasyonlar hala değişmedi. Bunu şuna benzetiyoruz; yıllardır iki boksör ringe çıkarıldı. Birinin eli kolu gözleri bağlandı. Diğerleri serbest bırakıldı ve maç yapıyorlar. İşte yaşadığımız temel sorun bu.

Dünyada durum nasıl?

KUTLU: Yüzde 50-50 civarında. Bazılarında 55’e 45, 60’a 40. Ama birçoğunda sabit daha önde. Örneğin Almanya’da ses trafiğinin yüzde 70’i sabitten, yüzde 30’u mobilden gerçekleşiyor. 2004’tekidüzenlemelere hukukçu gözüyle baktığımızda o düzenleme çok normal, devasa bir Telekom var, diğerleri yeni girmişler. Bu yüzden yapıldı. Ama zamanla bu durum sona erdi. Bu kadar devasa yatırımı olan bir şirketin payı buralara düştüyse o zaman regülasyonu değiştirmek, müdahale etmek, aktif olmak lazım. Zamana göre ayarlanması gerekli. Şartlara göre takip edilen belki her ay değişime göre uyarlanan düzenlemeler olmalı diye düşünüyoruz.

ADALET, EŞİTLİK İSTİYORUZ

Siz ne istiyorsunuz?

KUTLU: İşte biz mobile ayrı, sabite ayrı kurallar kaldırılsın, tek bir pazar olarak düzenleme yapılsın, istiyoruz. Çünkü şu anda Türk Telekom sabitteki her alanda, toptanda perakendede etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olarak değerlendiriliyor. Ama mobil tarafta böyle değil. Dolayısıyla diğer operatörler çok rahat hareket edebiliyorlar. Biz aslında adalet istiyoruz; eşitlik istiyoruz. Eşit muamele istiyoruz. Tek pazarın temel mantelitesi bu; koyulan kurala herkes uyacak.

Tüketici açısından tek pazar ne anlama geliyor?

KUTLU: Biz indirim yapmak istesek şu anda yapamıyoruz. Diğer operatörler etkileneceği için. Biz belli noktalarda indirim yapalım, diyoruz aynı noktalarda kilitleniyoruz. Bedava dakikalar verelim, diyoruz. Uzun süre uğraşıyoruz ve onları sınırlı verebiliyoruz.

Ama siz de akşam yedi sabah yedi bedava konuşturuyorsunuz?

KUTLU: Ancak sınırlı kampanyalar şeklinde yapabiliyoruz. Çünkü her şey hesaplanıyor. Bu zamana kadar toplam kaç kişi konuşmuş, ne kadar ses trafiği oluşmuş ve de fiyat sıkıştırma testleri var. Tüm bunlara tabi tutularak karar veriliyor. Eğer belli limiti geçersek ‘dur’ deniliyor.

Yani siz tek mevzuat olursa cep telefonlarından daha ucuza konuştururuz, diyebiliyor musunuz?

KUTLU: Tabii ki bu mümkün. Gördüğünüz gibi şu anda bile en ucuzu değil, bedavayı veriyoruz. Tek pazar olduğunda en önemlisi adil rekabet ortamı oluşacak. Rekabet tüketicinin yararına mı? Evet. Dolayısıyla Türk Telekom bu büyüklüğüne rağmen pazarların ayrı olarak düzenlenmesinden bu kadar etkileniyorsa, piyasaya yeni girmek isteyen işletmeler ne kadar etkilenir düşünebiliyor musunuz? Onlar varlık gösteremiyorlar. Adil rekabet ortamı olduğunda belki onlar da büyüyecekler ve yer edinmeye başlayacaklar. Regülasyonun iki temel amacı var; birincisi rekabetin oluşmasını sağlamak. İkincisi tüketiciyi korumak. Bu iki amaca da hizmet etmiş olacak tek pazar uygulaması.

SABİT, CEP, İNTERNET TEK PAKETTE

İstediğiniz rekabet ortamı sağlanırsa Türk Telekom olarak tüketiciye ne sunacaksınız?

KUTLU: Türkiye’de çok önemli altyapıya sahibiz. Her eve giden hattımız var. Ayrıca Grubumuza ait mobil şirketimiz var. Amacımız bir evin bütün iletişim ihtiyaçlarını tek faturayla sağlamak. Buna yakınsama, diyoruz. Örneğin ayda bana şu kadar fatura ödeyin, size 3 bin dakika sabit, 2 bin dakika mobil, şu kadar GB internet yanında bir de IP TV vereceğim, denilebilir. Böylece tüketiciye tek faturayla başka işletmecilerle uğraşmadan iletişim hizmeti sunulacak. Şu anda en önemli hedefimiz bu. BTK’den de bunun önünü açacak düzenlemeler bekliyoruz; zaten ciddi bir engel de görünmüyor.

Bunun olması müşteriye büyük kolaylık sağlayacak. Dünyada bu var. Fransa’da Orange Telekom var. Bir ofisten tüm bunları satın alıp çıkabiliyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığı ve BTK ne diyor bu Tek Pazar talebiniz karşısında?

KUTLU: Bu Türkiye’de yeni bir konu. Bir yıldır üzerinde çalışıyoruz. Bir yıldır tüm verileri, analizleri, AB örneklerini, BTK’nin bu konudaki kayıtlarını bir araya getirdik ve çok güzel bir rapor oluşturduk. Bu raporu ekleyerek BTK’ye başvuracağız ve aynı şartlarda regüle edilmeyi talep edeceğiz. Ben inanıyorum ki BTK o rapor ile gerçeği görecek. AB kurallarının tamamen getirilip Türkiye’ye uygulanması çok doğru değil zaten. Oradaki şartlar çok farklı. AB ülkelerinde refah payı çok yüksek. İnsanlar mobil hat aldıklarında sabitlerini iptal etme gereği duymuyorlar. Ama Türkiye’de bu mümkün değil. İnsanın zaten bir tane telefon alacak parası var. Oturup düşünüyor. Genelde de mobili tercih ediyor. Biz diyoruz ki; rekabeti güçlendirecek regülasyonlar yapılmalı. Tek taraf kollanmamalı.

Peki ama yatırımlar…

KUTLU: Yatırımları teşvik eden regülasyonlar yapılmalı. Türkiye’de piyasaya yeni giren operatörlerin büyümemesinin temel nedenlerinden biri de bu. Çok fazla yatırım yapılmıyor. Türk Telekom çok büyük. Çünkü 170 yıldır bu ülkeye yatırım yaptı. Her evde, her köyde Türk Telekom’un bir yatırım izini görüyorsunuz, her eve kablosu gidiyor. Ama şu anda lisans almak o kadar kolaylaştı ki. İşletmeci olmak isteyen birinin dilekçe vermesi yeterli. Hemen lisansı alıp kapımıza dayanıyor. 1 milyon dolarlık bile yatırımı yok. Başlıyor bana göre düzenleme yap, demeye.

Siz altyapınızı kullandırmakla yükümlüsünüz değil mi?

KUTLU: Evet, mevcut düzenlemelerde bize bütün tesislerimizi, altyapımızı paylaşım yükümlülüğü bulunuyor. Eğer biri sizin hattınızdan geçmek istiyorsa onu vermek zorundasınız. Hatta onun fiyatını da ortak belirleyeceksiniz. Belirleyemezseniz kuruma başvuruyor, kurum oturup bir fiyat belirliyor, şundan vereceksiniz, diyor. Burada şu sıkıntı ortaya çıkıyor; ben yenileme yatırımı yapacağım zaman oturup düşünüyorum.


HIZLI İNTERNET İÇİN 5 YIL MUAFİYET İSTİYOR

Örnek verir misiniz?

KUTLU: Örneğin daha hızlı internet için evlere kadar fiber kablolar yapacağım. Ama kurum bana şuna da ver, diyecek. Benden daha fazla o gelir elde edecek. Onun için ben o yatırımı yapmayı tercih etmiyorum. İşte kurumun bunu sağlama alması lazım. Bu yönde de kuruma başvurularımız var. En son başvurumuzda en azından 5 yıl müdahale etmeyeceksen, biz her eve fiber çekeceğiz dedik. Şimdi başvuruya cevap bekliyoruz. İnterneti çok hızlı hale getirecek. Evinizde internet üzerinden TV; oyun oynama imkanı sağlayan çok rahat, kesintisiz internet sağlayacak. Hem sabitte, hem datada hem seste çok geniş bir imkan sağlayacak. Kurumun regülasyonları Türkiye’de yatırımları teşvik etmeli. Bir de zamana ve zemine göre değişmeli.


not: yazının mavi renkte olan kısmı yorumsuz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

kaynak:http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/16077231.asp?gid=373

< Resime gitmek için tıklayın >

Türk Telekom Regülasyon ve Destek Hizmetleri Başkanı:

Şükrü Kutlu
M
11 yıl
İnternet hızı yüzde 25 oranından fazla düşmeyecek
Bilgi Teknolojileri Kurumu, internet ile telefon kullanımına kalite standardı getiriyor. Düzenleme, cep telefonları için bazı yenilikler getiriyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu, internet ve telefon kullanımına kalite standardı öngören bir yönetmelik yayımladı.
Altı ay sonra yürürlüğe girecek yönetmelik, milyonlarca abonenin daha kaliteli hizmet alması için operatörlere önemli sorumluluklar getiriyor.
Kalite yönetmeliğine göre cep telefonları artık konuşurken kendiliğinden kapanmayacak. Kısa mesajlar alıcıya en fazla 15 saniyede ulaşacak.

İnternet hızı yüzde 25 oranından fazla düşmeyecek.

Aboneler, çağrı merkezlerinde müşteri temsilcisiyle görüşmek için dakikalarca telefon başında beklemeyecek.
Çağrı merkezleri 20 saniyede yanıt verecek. Standartları tutturamayan operatörler önce uyarılacak. Ardından milyonlarca lirayı bulan para cezası uygulanacak.

kaynak:http://www.ntvmsnbc.com/id/25131712/

resmi gazete:http://www.btk.gov.tr/Duzenlemeler/Hukuki/yonetmelikler/2010/ElektHaberSektHizmKalitesiYonetmeligi.htm EK-3 KISMI İNTERNET İLE İLGİLİ....
M
11 yıl
Superonline'ın, Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı olduğu tescillendi
Superonline'ın, Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı olduğu tescillendi.

Yenilikçi telekom operatörü Superonline’ın, 162 ülkede yapılan “genişbant internet hızı” araştırmasında, 12-14 Mpbs ortalama hızla Türkiye’nin en hızlı internet sağlayıcısı olduğu tescillendi.

Superonline’ın 100 Mbps’e varan fiber internet erişim hızı Türkiye ortalamasını da yükseltti ve Türkiye 4.54 Mbps ortalama hızla dünya sıralamasında 60. sırada yer aldı. Fiber internet hizmeti ile kullanıcılarına sunduğu hız Türkiye ortalamasından 3 kat daha fazla çıkan Superonline; Avrupa’da yaklaşık 10.90 Mbps, OECD ülkelerinde ise yaklaşık 9.64 Mbps olarak ölçümlenen ortalama hızları da aşarak önemli bir başarıya imza attı. Amerika merkezli genişbant hız ölçümleme şirketi Ookla Netindex’in, 20 Ağustos - 18 Eylül 2010 tarihleri arasında dünya çapında ev, işyeri, okul gibi birçok farklı noktayı kapsayan Speedtest.net ve Pingtest.net sitelerinin verilerini derleyerek oluşturduğu listede Superonline ve Superonline’ın birleşme öncesi kullanılan ismi Tellcom, Türkiye’de en hızlı internet servis sağlayıcıları arasında ilk iki sırada yer aldı. Speedstest.net’in derlediği 1 milyon sonuç baz alındığında Superonline, 5 üzerinden aldığı 3.7’lik puanla, Türkiye’de en yüksek müşteri memnuniyetine sahip şirket oldu.

BAKIR ÇAĞ BİTTİ, FİBER ÇAĞ BAŞLADI

Superonline Genel Müdürü Murat Erkan sonuçlardan mutluluk duyduklarını belirterek, 2007 yılında başlayan ve bu yılsonunda 23 bin kilometreye ulaşacak fiber optik altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Dünyanın en hızlı internet erişim teknolojisi olan fiber interneti, dünya ile eş zamanlı Türkiye’ye getirdiklerine dikkat çeken Erkan sözlerine şöyle devam etti: “Telekomünikasyon uygulamalarının hayatın büyük bir parçası haline gelmesiyle tüketicilerin genişbant ihtiyacı sürekli artıyor. “Özellikle son dönemde “3’lü oyun” ( triple play) hatta artık 4’lü oyuna yönelen, içinde ses, video, görüntü ve mobilin bir arada çalıştığı uygulama trendi için mevcut bakır kablolardan oluşan iletişim altyapısı yetersiz kalıyor. Fiber internet teknolojisi, dünyada internet erişiminde gelinen en son teknoloji ve önümüzdeki yıllarda da üstüne bir teknoloji gelmesi beklenmiyor. Biz bu nedenle artık Türkiye’de “Bakır çağı bitti, fiber çağı başladı” diyoruz. Ookla Netindex’in verileri Türkiye’nin de şehirleriyle “uluslararası dijital şehirler” arenasında yer almasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak üzere yaptığımız çalışmaların bir sonucudur” dedi.

ÖLÇÜM NASIL YAPILDI?

Bireysel veri indirme hızı için yapılan araştırmada, dünya çapında en az 100 bin farklı IP’si olan ülkeler değerlendirildi ve Superonline kullanıcılarının hızı 12-14mbps ile Türkiye ortalamasından 3 kat fazla çıktı. Türkiye’de en az 10 bin farklı IP adresine sahip servis sağlayıcıların değerlendirmeye alındığı araştırma sırasında da, 1.700.116 farklı IP adresinden yararlanıldı. Bu IP adresleri üzerinde toplam 4.598.070 test yapıldı ve bu testlerin 238.585 adedinin sonuçları kullanıldı. ISP (internet servis sağlayıcıları) sıralamasında speedtest.net’te yer alan 13 milyon sonuç temel alınarak hazırlandı.

kaynak:http://www.superonline.com/haber/turkiyenin-en-hizlisi-99968

friendfeed'de superonline başlığı:http://friendfeed.com/superonline
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.