S

Binbaşı
15 Ağustos 2006
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
8 üye
Görüntülenme (?)
254 (Bu ay: 1)
Gönderiler Hakkında
S
geçen yıl
OnePlus Türkiye 🔴 Facebook Grup - Yardımlaşma / Destek /0 ve 2. EL Satış / TAKAS / Aksesuar
⭕ ONEPLUS ⭕ Android Telefon 0 ve 2. EL Satış/TAKAS/Aksesuar
Fotoğraf / Uygulama / Geekbench AnTuTu Benchmark Test Sonuçları / Unbrick Çözüm
➡️OnePlus Hakkında her şey
➡️Rom & Root
➡️Mobil cihaz Aksesuarları
➡️Android uygulAmaları

BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMU

⭕HERKES EŞİT, HERKESE EŞİT GRUP⭕

https://www.facebook.com/groups/turkiyeoneplus

Grup yönetimi satış yapmamaktadır. Öncelikle amacımız kullanıcılara HIZLI ve doğru BİR şekilde yardımcı ve destek olmaktır.
Tüm Oneplus kullanıcılarını grubumuza bekleriz.
S
7 yıl
Sigaradan alınan vergi 2017 ( E-sigara nın yasallaşmasına engel vergi mi ? )
BİR PAKET SİGARANIN YÜZDE KAÇI VERGİ? SİGARADAKİ VERGİ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR?


Sigara vergilemesi sadece fiskal amaçlarla yapılmaz, sosyal amaçlar da devreye girer. Bu kapsamda, konunun sağlık boyutu, sigara içmeyi önleme boyutu önem taşır. Bunun içindir ki; sigara üzerinden belli oranda vergi almak yetmez, sigara fiyatının belli bir eşiğin altına düşmesini engelleyecek bir mekanizmaya da ihtiyaç duyulur. Bu nedenle sigaranın vergilendirmesi pek çok unsuru içeren karmaşık bir hesaplamaya dönüşür.

Hatta bazı ülkelerde, yerli firmalarca üretilen sigarının segmenti veya ülkede tütün üretiliyorsa sigarada yerli tütün miktarı gibi başka unsurları da dikkate alan daha karmaşık vergileme rejimleri söz konusudur. Tütün ile ilgili alanın her geçen gün daha karmaşık ve önemli hale gelmesi, tütün ekonomisi (tobacco economics) diye bir kavramın dahi literatüre girmesine yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, KDV ve ÖTV dışında sigara üzerinden ayrıca “sağlık vergisi” alınması önerisinde bulunmaktadır. Alınan bu vergi sigarının ortaya çıkardığı sağlık sorunları ile mücadeleye tahsis edilecektir. Tüm bu hususları birlikte değerlendirdiğimizde, tüm karmaşıklığına rağmen, Türkiye’deki tütün vergileme rejiminin pek çok ülkeye göre daha sade bir yapıda olduğunu söylemek mümkün.

Aşağıda, sigara üzerindeki vergi yükünün nasıl hesaplanacağını çok ayrıntılı bir şekilde ve formüle ederek açıkladık. Sonrasında, piyasadaki güncel sigara fiyatlarını dikkate alarak, ucuz ve pahalı sigaralar için vergi yükündeki farklılaşmayı da ortaya koyan bir tablo hazırladık.

“Formüllerle uğraşamam, sigarada vergi yükü ne kadar?” diyenler, aşağıdaki alt bölümü atlayıp bir sonraki bölüme geçebilirler.

SİGARA ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ NASIL HESAPLANIR?

Sigara üzerindeki verginin hesabında farklı unsurlar devreye girer. Bunlar esas itibariyle KDV ve ÖTV’dir.

Sigara üzerinde vergi hesaplanırken matrah olarak sigaranın perakende satış fiyatı esas alınır. Buradan geriye doğru gidilir.

KDV hesabı çok meşakkatli değildir. İç iskonto oranı ile perakende satış bedelinin %15,25’i KDV’den kaynaklı vergi yükünü ifade eder.

ÖTV’nin hesabı ise biraz daha karmaşıktır. Üç unsur vardır. Bunlar;

vergi oranı (nispi vergi),
asgari maktu vergi tutarı ve
maktu vergi tutarıdır.
Asgari maktu vergi tutarı, sigaranın düşük fiyatla satılmasını engellemeye yönelik bir unsurdur. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergiden büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

Sigara üzerindeki vergi yükünü hesaplamak için ÖTV oran ve tutarlarına ihtiyacımız var. Bunlar aşağıda:

< Resime gitmek için tıklayın >
Yukarıdaki verilere göre sigara üzerindeki vergi yükü formülümüzü yazalım:

VY: Sigara üzerindeki vergi yükü

VO: Vergi Oranı

AMV: Asgari Maktu Vergi Tutarı

MV: Maktu Vergi

SPF: Sigaranın Perakende Satış Fiyatı

KDV: Katma Değer Vergisi

olsun. Vergi Yükü formülü aşağıdaki gibi olacaktır.

VY=(((SPFxVO)+MV+KDV)/SPF)x100

SPFxVO≥AMV olmak şartıyla. Şart sağlanmıyorsa nispi vergi asgari maktu vergi tutarından küçük olamayacağı için formül:

VY=((AMV+MV+KDV)/SPF)x100 şeklinde olacaktır.

Perakende satış fiyatı 10 lira olan bir sigara için rakamları yerine koyalım:

VY=(((10×0,6525)+0,3246+(10×0,1525))/10)x100= %83,746 olacaktır.

VERGİ YÜKÜ UCUZ SİGARADA YÜKSEK PAHALI SİGARADA DAHA DÜŞÜK

Asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarlarının etkisine bağlı olarak, sigara fiyatındaki değişme sigaradaki vergi yükünü etkiliyor. Sizi yormayalım. Değişik sigara fiyatlarına göre hesaplamaları yaptık. Aşağıda sunuyoruz.

< Resime gitmek için tıklayın >

Yukarıdaki tabloda dikkat çeken husus, 7 liraya satılan sigarada vergi yükünün neredeyse %90’a ulaşmasıdır. 7 liranın 6 lira 26 kuruşu vergidir. Buna Karşılık 14 liraya satılan sigarada vergi yükü %82,8 olmaktadır. Pahalı sigara ile ucuz sigara arasında 8 puanlık, oran ifadesiyle %10’luk bir vergi yükü farkı oluşmaktadır.

< Resime gitmek için tıklayın >

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN YILLIK NE KADAR VERGİ TAHSİL EDİLİYOR?

2016 yılında tütün mamullerinden elde edilen vergi geliri 32 milyar 235 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bütçe hedefi 30 milyar idi. Gerçekleşme rakamlarına göre tütün mamullerinden elde edilen vergi gelirleri toplam vergi gelirlerinin %7,02’sine tekabül ediyor.

BBC Elektronik Sigara Belgeselihttps://goo.gl/8r9yyU


En çok sigara içilen ülkeler!

Her yıl ortalama 6 milyon insanın ölümüne sebep olan sigaranın (OECD -Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü- üyesi) ülkeler genelinde kullanım oranı %19 ile %20 arasında. Ama bazı ülkeler bu ortalamayı ciddi oranda arttıyor. İşte merak edenler için OECD'nin açıkladığı sigarayı en çok tüketen 12 ülke.


12. Polonya
Sigara kullanan erkek: %30.9
Sigara kullanan kadın: %17.9
Ortalama Sigara kullanımı: %23.8


11. Türkiye
Sigara kullanan Erkek: %37.3
Sigara kullanan Kadın: %10.7
Ortalama Sigara kullanımı: %23.8


10. İspanya
Sigara kullanan Erkek: %27.9
Sigara kullanan Kadın: %20.2
Ortalama Sigara kullanımı: %23.9


9. Fransa
Sigara kullanan Erkek: %28.7
Sigara kullanan Kadın: %20.2
Ortalama Sigara kullanımı: %24.1


8. Rusya
Sigara kullanan Erkek: %45.1
Sigara kullanan Kadın: %10.5
Ortalama Sigara kullanımı: %24.2


7. Çin
Sigara kullanan Erkek: %49
Sigara kullanan Kadın: %2
Ortalama Sigara kullanımı: %25.5

6. Estonya
Sigara kullanan Erkek: %36.3
Sigara kullanan Kadın: %18.3
Ortalama Sigara kullanımı: %265. Macaristan
Sigara kullanan Erkek: %31.9
Sigara kullanan Kadın: %21.7
Ortalama Sigara kullanımı: %26.5


4. Şili
Sigara kullanan Erkek: %33.7
Sigara kullanan Kadın: %27
Ortalama Sigara kullanımı: %29.8


3. Letonya
Sigara kullanan Erkek: %52
Sigara kullanan Kadın: %17.6
Ortalama Sigara kullanımı: %34.3
2. Endonezya
Sigara kullanan Erkek: %71.8
Sigara kullanan Kadın: %4
Ortalama Sigara kullanımı: %37.91. Yunanistan
Sigara kullanan Erkek: %43.7
Sigara kullanan Kadın: %34
Ortalama Sigara kullanan: %38.9


< Resime gitmek için tıklayın >

Türkler ABD'liden 10 kat fazla vergi ödüyor


ANKARA - Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, OECD'de 34 ülke arasında sosyal güvenlik primleri dahil vergi yükü açısından sondan 6'ncı sırada yer alıyor.

OECD ülkeleri arasında vergi yükünün GSYH'ye oranı en yüksek ülke yüzde 48,2 ile Danimarka. Söz konusu oran İsveç'te yüzde 45,8, Belçika'da yüzde 43,8, İtalya'da yüzde 43, Fransa'da yüzde 42,9, Norveç'te yüzde 42,8, Finlandiya'da yüzde 42,1, Avusturya'da yüzde 42 düzeyinde bulunuyor. OECD ortalaması da yüzde 33,9 şeklinde hesaplanıyor.

Türkiye yüzde 26'lık oran ile vergi yükünde yüzde 18,1 orana sahip Meksika, yüzde 20,9'luk orana sahip Şili, yüzde 24,8'lik orana sahip ABD, yüzde 25,1 orana sahip Kore ve yüzde 25,9'luk oran ile Avustralya'yı geride bırakıyor.

Ancak Türkiye'de vergi yükü bakımından oranda değil, yükün dağılımında büyük sorun yaşanıyor. ''Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması'' temel ilkesi, Türkiye'de kayıt dışılık, yüksek vergi kaçağı ve diğer nedenlerle yeterince uygulanmıyor. Maliye Bakanlığı da mevcut tablonun değişmesi için altyapı ve mevzuata dönük yeni önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

GELİR VE KAZANÇ VERGİLERİ DÜŞÜK
Verilere göre, gelişmiş ülkelerin hemen hemen tümünde vergi yükünde, gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler, önemli bir ağırlığa sahip bulunuyor. Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın ancak yüzde 13,5'unu meydana getiren gelir ve kazanç üzerindeki vergiler, Danimarka'da yüzde 32,7'lik bir orana ulaşıyor.

Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergi oranı, Belçika'da yüzde 32,3, İsveç'te yüzde 32,1, Fransa'da yüzde 32, İtalya'da yüzde 31,8, Norveç'te yüzde 30,8, Avusturya'da yüzde 30,1, Finlandiya'da yüzde 28,8, Lüksemburg'da yüzde 26,7, Hollanda'da yüzde 26,2, Almanya'da yüzde 25,4, İngiltere'de yüzde 24, Slovenya'da yüzde 23,5, Kanada'da yüzde 23,4 olarak hesaplanıyor.

Gelir ve kazançtaki vergi yükünde OECD ortalaması yüzde 22,8, 27 AB ülkesinin ortalaması da yüzde 27,1 düzeyinde bulunuyor.

MAL VE HİZMETTE VERGİ YÜKÜ YÜKSEK
Buna karşılık Türkiye'de mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı yüzde 47,7 düzeyinde bulunuyor. Türkiye bu oran ile 34,7 olan OECD ortalamasını bile aşıyor.

Mal ve hizmet vergisinin toplam vergiler içerisindeki payı ABD'de yüzde 4,7, Kanada'da yüzde 17,7, Japonya'da yüzde 19, Fransa'da yüzde 21,2, İspanya'da yüzde 21,9, İtalya'da yüzde 24,6, Belçika'da yüzde 25,1, Almanya'da yüzde 28,1, Lüksemburg'da yüzde 28,4, Avusturya'da yüzde 29, Avustralya'da yüzde 29,8, Hollanda'da yüzde 30,1 ve Norveç'te yüzde 32,2 düzeyinde bulunuyor.
http://www.ntv.com.tr/ekonomi/turkler-abdliden-10-kat-fazla-vergi-oduyor,mSgYW3dYQ0ChPRbc5Vdxww
S
8 yıl
+6000 TL lik 2017 model sistem [Intel i7-7700K+MSI z270 M5+MSI GTX 1070+K.HyperX 16gb+H115i]
Öncelikle herkese daha iyi sistemler donanımlar diliyorum...

İşlemci: Intel Core i7 7700K 4.2GHz 8MB Cache LGA1151 İşlemci
Anakart: MSI Z270 GAMING M5 Intel Z270 3800MHz (OC) DDR4 Soket 1151 ATX Anakart
Ram: Kingston HyperX Savage 16GB(2x8GB) 3000MHz DDR4 Ram HX430C15SB2K2/16
Ekran Kartı: MSI GAMING GeForce GTX 1070 8GB GDDR5 DirectX 12 VR Ready (GeForce GTX 1070 GAMING X 8G)
İşlemci Soğutucusu: Corsair Hydro Series H115i Extreme Performance Liquid CPU Cooler , Black
Kasa: Zalman Z11 NEO 2xUSB3.0 + 2x USB2.0 Mid Tower Kasa
SSD: Intel SSD 600p Series SSDPEKKW256G7X1


Toplam:6000 TL tuttu.İleriki zamanlarda SLI için 1 adet daha GTX 1070 yada 1080 dahil olabilir...

PSU:TT 850W mevcut
Monitör:Samsung mevcut
Diğer ses ve ekipmanlar mevcut.


< Resime gitmek için tıklayın >

https://www.youtube.com/watch?v=lPVBrRd9wCo

Herkese iyi forumlar iyi oyunlar...

http://i.hizliresim.com/r6blDz.jpg
< Resime gitmek için tıklayın >
S
8 yıl
Bosch GSB 13 RE Matkap 199 TL Kaçırmayın...
S
9 yıl
Matkap tavsiyesi 2016
Evde kullanmak üzere alıcam.Uzun süredir aklımdalar.Duvarlar betonarme çok sık kullanılmayacak.
Ev kullanıcıları için bosch yeşil seri gerçekten çok makul ve yeterli ürünler.Çok fazla kullanılmayacak evde 1 tane matkap bulunsun diyenlerdenseniz eğer yeşil seriyi tercih edin.Ama fazla yüklenmeyin.

Hafif hizmet kullanıcıları için elektrikli el aletleri için YEŞİL seri
https://www.bosch-do-it.com/tr/tr/amatoerkullan%C4%B1c%C4%B1lar/aletler/darbeli-matkaplar-199891.jsp
Profesyonel ve endüstriyel kullanım için Bosch elektrikli el aletleri için MAVİ seri
http://www.bosch-professional.com/tr/tr/profesyonel-ve-enduestriyel-kullanim-101271-ocs-c/


Boşu boşuna gereksiz para vermeyin ihtiyacınız olmayan cihazlara.


< Resime gitmek için tıklayın >
Bosch PSB 750 RCE Darbeli Matkap 750 Watt
220TL
Bosch Yeşil Expert sınıfta

MAVİBosch GSB 13 RE 600w Vidalama özelliği mevcut
< Resime gitmek için tıklayın >
http://www.bosch-professional.com/tr/tr/gsb-13-re-9787-ocs-p/
200TL


< Resime gitmek için tıklayın >
Hitachi FDV16VB2 Darbeli Matkap 550w Vidalama özelliği mevcut (Japan)
186 TL


MAVİBOSCH GSB 16 RE 750 Watt Profesyonel Darbeli Matkap Vidalama özelliği mevcut
< Resime gitmek için tıklayın >


MAKITA HP1641 Darbeli Matkap 680W
< Resime gitmek için tıklayın >


Dewalt Dwd024 650w
< Resime gitmek için tıklayın >


Akülü cihazlarda Lityum İyonları (Lion) tavsiye ediliyor. Nicd şarj cihazları şarj bittikten sonra şarjı kesmiyor ( 3 saat şarj etme süresi) ve dolu akü kullanılmadığı zaman bile ömrü kısalıyor şarjı azalıyor şarj tutmuyor.
Lion ların ise bu tür sorunu yok.Ne zaman isterseniz şarj edin ister dolu kalsın olduğu şekliyle güç ve ömürleri azalmıyor.Bu yüzden fiyatları çok yüksek.Değer mi değmezmi size kalmış.Videoyu izlemek için tıklayınız


Videoyu izlemek için tıklayınız


Videoyu izlemek için tıklayınız
S
9 yıl
Telsiz telefon önerisi tavsiyesi 2017 2018
Evde kullanmak üzere telsiz telefon tavsiyeleriniz nelerdir ?

Şarj edilebilir AAA pil ile çalışması makbulümüz.
Elektrik kesildiğinde çalışmasıda artı bir özellik olabilir.

Aklımdaki telefon Panasonic Dect Telefon KX-TG6811 (Elektrik Kesintisinde Konuşabilme)

Teşekkürler
S
9 yıl
Samsung UE-40J6270 LED Deneyimleriniz ?
S
9 yıl
Samsung telefon almak hata mı ?
Tüm android telefonların fiyatları çıktıktan çok kısa bir süre sonra hızla düşüyor.Samsungun fiyat politikası ise ortada.Fiyatı düşsün diye beklediğiniz telefonun daha iyisi bir modeli çıkıyor o tarihe kadar.Alsanız içinize sinmiyor.

Hangi samsung model telefon kaça satışa sunuldu ve şu anda kaç tl gibi ilginç bir tablo sosyal medyada dolaşıyor.Samsung gibi tüm android telefonlar verdiğimiz parayı hak ediyor mu ?

Yeni aldığınız samsung telefonunuz güncelleme mi almadı ?

Galaxy S'e Android 5.1 Lollipop Geldi

http://shiftdelete.net/galaxy-se-android-51-lollipop-geldi-59131

Samsung'a güncelleme davası! 2016

http://www.chip.com.tr/haber/samsunga-guncelleme-davasi_60674.html

http://www.teknoblog.com/samsung-android-guncelleme-gecikme-dava-116304/

Samsung Telefon Fiyat Listesi 2016

Samsung Galaxy S7 32 GB------------2.799 TL-------MART 2016 GÜNCEL FİYAT
Samsung Galaxy S7 EDGE 32 GB-----3.299 TL------MART 2016 GÜNCEL FİYAT

Samsung Galaxy S6 32 GB------------2.500TL-------MAYIS 2015 GÜNCEL FİYAT 1.695,00 TL MART 2016 http://i.hizliresim.com/4rbYJp.jpg
Samsung Galaxy S6 EDGE 32 GB-----3.000 TL------MAYIS 2015 GÜNCEL FİYAT
Samsung Galaxy S6 Edge Plus--------3.200 TL------AĞUSTOS 2015 GÜNCEL FİYAT
Samsung Galaxy Note 5---------------3.000 TL-------AĞUSTOS 2015 GÜNCEL FİYAT

< Resime gitmek için tıklayın >
S
9 yıl
Samsung telefon almak hata mı ?
Tüm android telefonların fiyatları çıktıktan çok kısa bir süre sonra hızla düşüyor.Samsungun fiyat politikası ise ortada.Fiyatı düşsün diye beklediğiniz telefonun daha iyisi bir modeli çıkıyor o tarihe kadar.Alsanız içinize sinmiyor.

Hangi samsung model telefon kaça satışa sunuldu ve şu anda kaç tl gibi ilginç bir tablo sosyal medyada dolaşıyor.Samsung gibi tüm android telefonlar verdiğimiz parayı hak ediyor mu ?

Yeni aldığınız samsung telefonunuz güncelleme mi almadı ?

Galaxy S'e Android 5.1 Lollipop Geldi

http://shiftdelete.net/galaxy-se-android-51-lollipop-geldi-59131

< Resime gitmek için tıklayın >
S
10 yıl
Hangi tableti almalıyım ? Grafik tablet önerileriniz nelerdir ?
Giriş seviyesi işimi görecek ama ihtiyacımı da karşılayacak bir tablet istiyorum.

UC Logic Lapazz W963 A5 Boyutlu Grafik Tableti aldım arkadaşlar herkese tavsiye ederim.Çözünürlük hassasiyet ve boyutu büyük.
Wacomda aynı tablet 2 katı fiyat.Yedek uçlarda var.En azından kaleme birşey olursa 250 tl ye wacomda kaleme para vermek zorunda kalıyorsunuz uc logic daha ucuz.

İleride profesyonelleşenler için ekranlı wacom cintiw ler tercih edilebilir.Ama amotör ve bu işe yeni başlayanlar için uc logic biçilmiş kaftan.


http://www.akortek.com/uc-logic-lapazz-w963-a5-profesyonel-5080lpi-grafik-tablet-siyah.html
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.