Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir
0
Cevap
8555
Tıklama
6
Öne Çıkarma
LÜTFEN DİKKAT YASAL BİLGİLENDİRME
P
5 yıl
General
Konu Sahibi

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamınca Bilgilendirme Metni


Bir süredir forum.donanımhaber.com sitesininhttps://forum.donanimhaber.com/forumid_615/tt.htm adresinden ulaşılabilen “TYT / AYT“ başlıklı forum kısmında, bazı forum kullanıcılarının TYT/AYT sınavlarına yönelik olarak hukuka aykırı bir biçimde, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak nitelenen ve korunan bir takım eserleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Muhalefet Suçu’nun oluşmasına mahal verecek şekilde paylaştığını görmekteyiz. Bu paylaşımların süreklilik arz edecek bir sistemle ve birtakım kişiler tarafından planlı ve organize bir biçimde yapıldığı dikkat çekmektedir. Bu eylemler, eser/hak sahibi olan kişilerin hak sahibi oldukları eserlerinden doğan tüm haklarının gasp edilmesi sonucunu doğurmakta ve bu eylemleri gerçekleştiren kişilere maddi ve/veya manevi çıkar sağlamaktadır. Son zamanlarda oldukça artan bu eylemlerin, eserlerin hak sahipleri bakımından telafisi imkânsız zararlara neden olması nedeniyle forum kullanıcılarını bu eylemlerin hukuki ve cezai sonuçları hakkında bilgilendirme ve uyarma zarureti hasıl olmuştur.

Konusu ne olursa olsun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserlerin umuma açık bir şekilde paylaşılması, çoğaltılması, değiştirilmesi, işlenmesi, ödünç verilmesi, yayılması, dağıtılması ya da herhangi bir şekilde internet ortamına yüklenmesi eylemleri açıkça suç teşkil etmektedir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na Muhalefet Suçu’nun oluşmasına mahal veren bu eylemleri gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmedilmektedir.

Önemle belirtmek isteriz ki, özellikle son zamanlarda bu fiillerin suç teşkil etmediği, bu fiiller hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadığı, fiilleri gerçekleştiren kişi ya da kuruluşlara ulaşılamadığı vb. yöndeki inanış ve telkinler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu suçun işlenişini normalleştirmek, yaygınlaştırmak ve/veya bundan maddi /manevi bir çıkar elde etmek isteyen kişiler, özellikle genç yaştaki kullanıcıları da olumsuz olarak etkilemekte ve bu suçu işlemeleri yönünde genç yaştaki kullanıcıları da teşvik etmektedirler. Suç teşkil eden bu tür eylemler hakkında eser/hak sahipleri tarafından yargı mercilerine yapılan suç duyuruları neticesinde bu fiilleri işleyen kişiler hakkında soruşturma süreci başlatılmakta ve gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır.

Ek olarak hatırlatmak isteriz ki, yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince, paylaşım yapılan platformlar adli veya idari mercilerle iş birliği yapmak ve kendilerinden istendiği takdirde paylaşım yapan kişiye ait sistemlerinde yer alan tüm bilgileri adli ve idari mercilerle paylaşmak zorundadırlar. Bu bilgilerin gizli tutulması, adli veya idari mercilere eksik ya da hatalı bilgi verilmesi vb. hallerde, paylaşım yapılan platformun da ayrıca hukuki ve cezai sorumluluğu doğacağından paylaşıma izin veren, barındıran bu tür platformların bu bilgileri paylaşmadığı yönündeki inanışlar da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Sonuç olarak, gerek bu yazının yer aldığı platformda gerek başka platformlarda yukarıda izah olunan suçun işlenmesinin önüne geçebilmek, hak/eser sahiplerinin yasal haklarını muhafaza edebilmelerini sağlamak için işbu bilgilendirme ve uyarı metni bilginize sunulmuştur. İlerleyen süreçte daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda izah olunan suç teşkil eden fiillerin son bulmasını, aksi halde her türlü hukuki ve cezai aksiyonunun alınacağını, saygılarımızla, ihtaren bildiririz.DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.