Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 5 misafir
92246
Cevap
4382256
Tıklama
250
Öne Çıkarma
Cevap: Koronavirüs (Covid-19) [ANA KONU] (4909. sayfa)
C
4 ay
Yarbay

Aşı karşıtları öyle diyordu. 2 yıl olmasa bile en fazla 5 yıl sonra yarısı ölecek diyorlardı.< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >


Bu mesajda bahsedilenler: @erkahn
K
4 ay
Yüzbaşı

Eğriye eğri doğruya doğru...

Ciddi Covid19 geçiren bazı hastaların vücudunda spesifik bir otoimmün aktivitesine neden olduğu ve antikorların vücudun kendi hücrelerine saldırıp damarlarda pıhtılaşmayı tetiklediği gibi, covid19 aşılarının da benzer şekilde trombositopeniyi, pıhtı oluşumunu tetiklediği bir gerçek.Sadece bu etkileri üzerinden bile aşılamanın başlangıcında astrazeneca üzerinde yoğunlaşan şüpheler ve bazı yaş gruplarına kısıtlanmasını unuttunuz herhalde?
Zamanla diğer mrna aşıların da bu etkileri ortaya çıktı zaten...

Buyrun Avrupa İlaç Ajansı EMA nın raporu
https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-assessment-report-embolic-and-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid-19-vaccine-astrazeneca-other-viral-vaccines_en.pdf

https://www.bmj.com/content/373/bmj.n883

https://www.researchsquare.com/article/rs-362354/v1


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @smart1978
S
4 ay
Yarbay

( 1. paylaştığınız belgeye istinaden: )


3.1.8. Conclusion

Based on the review of clinical and non-clinical data (DLP 7 Dec 2020), there is currently no evidence 
to suggest an association of thrombotic events with the use of COVID-19 Vaccine AstraZeneca. 
The preliminary information from the BWP concluded that there is no indication so far that SAE are 
linked to the quality of the vaccine (16 March 2021). Follow-up questions for specific batches were 
made to the MAH.
Based on the available observed-to-expected analysis by the MAH and EMA, there is currently 
insufficient evidence to suggest there would be an increased risk of embolic and thrombotic events
associated with COVID-19 Vaccine AstraZeneca.
However, a signal was noted for rare events, such as Disseminated intravascular coagulation, Cerebral 
venous sinus thrombosis and Haemorrhagic stroke warranting further investigation. This could be 
described as a heparin-induced thrombocytopenia (HIT)-like/heparin-induced thrombocytopenia with 
thrombosis (HITT)-like phenomenon. Available evidence is insufficient to establish a causal association 
and further assessement is needed. 
Given the uncertainty in the case definitions of interest as this issue has progressed, further 
investigation on a possible underlying mechanism is needed. Following gaps in knowledge and 
recommendations are currently identified:
1. Importance of ruling out COVID-19 disease as an alternative diagnosis in the cases reported as 
thrombotic events may be the presenting feature of COVID-19; 
2. Further exploration of case definitions of interest for continued monitoring and expert review;
3. Further refinement of observed to expected analsyis at the level of background rates and 
exposure by e.g. age-group, including sensitivity analysis. Of note is also that the rates 
measured prior to 2020 may not be reflective of the current background rate, with the virus in 
circulation.
4. Ad hoc expert group for further discussions on possible hypotheses, pathophysiological 
mechanisms, and possible underlying risk factors.


3.1.8. Sonuç

Klinik ve klinik olmayan verilerin gözden geçirilmesine (DLP 7 Aralık 2020) dayanarak, şu anda trombotik olayların COVID-19 Aşısı AstraZeneca kullanımı ile ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. BWP'den alınan ön bilgiler, şu ana kadar SAE'nin aşının kalitesiyle bağlantılı olduğuna dair bir gösterge olmadığı sonucuna varmıştır (16 Mart 2021).
Belirli partiler için takip soruları MAH'a yapıldı. MAH ve EMA tarafından gözlemlenen mevcut analize dayanarak, şu anda COVID-19 Aşısı AstraZeneca ile ilişkili embolik ve trombotik olay riskinin artacağını gösteren yeterli kanıt yoktur. Bununla birlikte, Yaygın intravasküler pıhtılaşma, Serebral venöz sinüs trombozu ve Hemorajik inme gibi nadir olaylar için daha fazla araştırma gerektiren bir sinyal kaydedildi. Bu, heparin kaynaklı trombositopeni (HIT) benzeri/heparin kaynaklı trombositopeni ve tromboz (HITT) benzeri bir fenomen olarak tanımlanabilir. Mevcut kanıtlar nedensel bir ilişki kurmak için yetersizdir ve daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Bu konu ilerledikçe ilgi tanımlarındaki belirsizlik göz önüne alındığında, altta yatan olası bir mekanizma hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Aşağıdaki bilgi ve önerilerdeki boşluklar şu anda tanımlanmıştır:
1. Trombotik olay olarak bildirilen olgularda COVID-19 hastalığının alternatif bir tanı olarak ekarte edilmesinin önemi, COVID-19'un sunum özelliği olabilir;
2. Sürekli izleme ve uzman incelemesi için ilgilenilen vaka tanımlarının daha fazla araştırılması;
3. Duyarlılık analizi de dahil olmak üzere, örneğin yaş grubuna göre arka plan oranları ve maruziyet düzeyinde gözlemlenen ve beklenen analsisinin daha da iyileştirilmesi. Ayrıca, 2020'den önce ölçülen oranların, virüsün dolaşımda olduğu mevcut arka plan oranını yansıtmayabileceği de unutulmamalıdır.
4. Olası hipotezler, patofizyolojik mekanizmalar ve altta yatan olası risk faktörleri hakkında daha fazla tartışma için özel uzman grubu.( 2. paylaştığınız belgeye istinaden: )


AstraZeneca aşısı, bildirilen pıhtılaşma bozuklukları nedeniyle şüphecilikle ve kısıtlamalarla karşı karşıyadır

• Kanada ve Almanya, aşılanmış kişilerde nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle AstraZeneca aşısının genç yaş gruplarında kullanımını durdurdu.

• Kanada'daki Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NACI), Avrupa'da çoğunlukla 55 yaşın altındaki kadınları etkileyen serebral venöz sinüs trombozu (CVST) raporlarına dayanarak duraklatmayı tavsiye etti.

• Almanya Daimi Bağışıklama Komitesi (STIKO), küresel verilere kıyasla pıhtılaşma vakalarının daha yüksek olduğunu öne sürerek, 60 yaşın altındaki kişilerde aşının kalıcı olarak durdurulmasını önerdi.

• Avrupa İlaç Ajansı (EMA) vakaları araştırıyor ancak aşının faydalarının risklerden daha ağır bastığını, hastaneye başvurularda ve COVID-19'dan ölümlerde %85'lik bir azalma sağladığını savunuyor.

• Araştırmacılar, aşının neden olduğu protrombotik immün trombositopeniyi içeren olası bir mekanizmayı öne sürüyor, ancak şiddetli COVID-19 riskinin nadir görülen advers reaksiyonlardan daha ağır bastığını vurguluyor.
Hepsine açıkçası bakmadım şuan acil başka işlere kafa yormaktayım... Ama birkaç kelam da edebilirim sanırım...

Raporlara akademik makalelerde işi ciddiye alırım. Bir de araştırmalarda kontrollü deneyler/ denekler ne kadar başarılmıştır. Başarı yoksa incelemeler niteliksel değil niceliksel her şeye yorumlanabilir olacaktır. Aman dikkat .

Sağlık sektöründe komplo ötesi bariz olan doktorların bile kendi aralarında zıtlıkları olduğu hatta davalık oldukları bir dünyada ve Türkiye'sinde sıradan vatandaşlar da şaşırmaktadır bedelini ya sağlığı ile ya hayatı ile ödemekteler ...

Bu başlıktaki paylaşımlarınıza kabaca bakayım dedim 4 yıl evveliyatınız varmış ...

Koronavirüs (Covid-19) [ANA KONU] » Sayfa 4 - 16 (donanimhaber.com)


Herkesin anlayacağı bazı tespitlerim olacaktır :) : Tak koku alamama semptomları üzerine : Virüsler vücuda girdikten sonra vücudumuzdaki Çinko yu sömürmektedir. Ağır atlatanlara daha bariz olmaktadır ..

Ben şahsen bu başlıkta Çinko takviyesine de defalarca vurgu yaptım hem de Covid ilk zamanlarında .. Yani ortada övünmek gibi olmasın bir covid19 odaklı kaynak - araştırmaya dayanarak değildi ...

Şimdi dikkat edilirse Çinko eklenmiş özellikle C Vitamini gibi takviye sınıfında ele alınarak reklamlarını da görmekteyiz....


Yani zamanında genel kabul gören yaklaşımlarda esaslı temelden çözüm yoktu! Zaten belirti/ semptom odaklı analiz ve çözümlerin de semptomatik olması da ayrı bir bilimsel/ tıbbi cehalettir !

Türkiye için ele alırsak : Devlet ilk vakayı aylar boyunca sakladı biliyordu ! Ölenlerin raporlarında Covid19 olduğu da kasıtlı başka gerekçelerle değiştirildi ! Amaçları ticari dengeler filan ... Bunun bedelini insanlar canlarıyla sağlıklarıyla ödedi ve sonrasında da yoğun bakım ünitelerin dolup taşmadı ve haliyle sağlıkçıların da daha fazla kapma riski oluşturdu ..Karma karışık ele alış ve yazışlarım alıntılarım çeviriler olsa da bu meselede doğru tedaviler aşılar ve hastanın kendisine kadar bireye kadar yapılması gerekenleri pek yapmamışız veya yanlışta ısrar etmişiz ... Akademik seviyeden tutun araştırma vardır diye makaleler raporlar vardır diye teslim olanlar kadar yarım bilgi ile yani 1 doğru 99 yanlış veya 1 doğru 9 u yanlış bilgilerin salındığı bunda ön ayak olan doktorların da var olması ile akla başka şeyleri getirmektedir.


Labaratuvar ortamında kasıtlı salındı kaza süsü verildi !

Corona yani taç isminden bile insanlar neler neler uydurdu komplo teorilerinde bile sağlıklı dayanaklar olur ama bunlara uydurma çarpıtılma doneler verildi bu temeller üzerine algı dahil raporlar da inşa edildi ...


Sosyal Mühendislik boyutu yadsınamaz ... Kanlı Tiyatrolar ...


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @kadobay
K
4 ay
Yüzbaşı

Siz raporun detayını paylaşınca ve sonuç kısmında "şu anda trombotik olayların COVID-19 Aşısı AstraZeneca kullanımı ile ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur." yazısını okuyunca farkettim eski ema raporunun linkini attığımı...

O raporun sonuç kısmının çevirisini de gerile gerile paylaşmışsınız.
O sonuç kısmından bir kaç madde...

...şu anda trombotik olayların COVID-19 Aşısı AstraZeneca kullanımı ile ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur...
...şu anda COVID-19 Aşısı AstraZeneca ile ilişkili embolik ve trombotik olay riskinin artacağını gösteren yeterli kanıt yoktur...
...Mevcut kanıtlar nedensel bir ilişki kurmak için yetersizdir ve daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç vardır...

EMA nın 2022 tarihli (EMA/863593/2022) raporunda ise şunlar yazılı

Vaxzevria ile ilişkili riskler nelerdir?

Vaxzevria'nın en sık görülen yan etkileri genellikle hafif veya orta şiddettedir ve aşılamadan sonraki birkaç gün içinde iyileşir. İlk dozla karşılaştırıldığında ikinci dozdan sonra bildirilen yan etkiler daha hafiftir ve daha az sıklıkta bildirilmektedir. Vaxzevria alan kişiler aynı anda birden fazla yan etki yaşayabilir.

En sık görülen yan etkiler enjeksiyon bölgesinde hassasiyet, ağrı ve morarma, baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, genel olarak kötü hissetme, titreme, ateş, eklem ağrısı ve mide bulantısıdır (hastalık hissi).  10 kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilirler.

Trombositopeni (kan trombositlerinin düşük seviyeleri), kusma, ishal, bacaklarda veya kollarda ağrı, enjeksiyon bölgesinde şişlik ve kızarıklık, grip benzeri hastalık ve asteni (zayıflık) 10 kişiden 1'e kadarını etkileyebilir. 

Lenfadenopati (lenf düğümlerinin genişlemesi), iştah azalması, baş dönmesi, uykululuk, uyuşukluk (enerji eksikliği), hiperhidroz (aşırı terleme), karın (karın) ağrısı, kas spazmları, kaşıntı, döküntü ve ürtiker (kaşıntılı döküntü) 100 kişide 1'ini etkileyebilir. 

Yüzün bir tarafındaki kaslardaki zayıflık (yüz felci veya felç) 1000 kişiden 1'e kadarını etkileyebilir.

Trombositopeni (trombositopeni sendromu, TTS ile birlikte tromboz) ve Guillain-Barré sendromu (vücudun bağışıklık sisteminin sinir hücrelerine zarar verdiği nörolojik bir hastalık) ile birlikte tromboz (kan damarlarında kan pıhtılaşması) 10.000 kişiden 1'e kadarını etkileyebilir.

Çok az sayıda vaka: Anjiyoödem (deri altında hızlı şişlik), kılcal sızıntı sendromu (küçük kan damarlarından sıvı sızıntısı, doku şişmesine ve kan basıncında düşüşe neden olur) ve transvers miyelit (omurgada iltihaplanma ile karakterize nörolojik bir durum) kordon) var Vaxzevria ile meydana geldi. Çok az sayıda immün trombositopeni (bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan 
trombositlerini hedef alması, seviyelerini düşürmesi ve normal kan pıhtılaşmasını etkilemesi durumu) ve serebrovasküler venöz ve sinüs trombozu (beyinden kanı boşaltan damarlarda kan pıhtılarının oluşması) vakaları ) da meydana geldi.

Aşıyı alan kişilerde bazı şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi) vakaları da dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar meydana gelmiştir. Tüm aşılarda olduğu gibi Vaxzevria da uygun tıbbi tedavi sağlanarak yakın gözetim altında uygulanmalıdır.

Aşı aldıktan sonra trombositopeni sendromlu (TTS) tromboz geçiren kişilere Vaxzevria verilmemelidir.

Vaxzevria, daha önce kılcal sızıntı sendromu yaşayan kişilere de verilmemelidir.

Raporun pdf linki şu...
https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-medicine-overview_en.pdf

diğeri de...
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca

Aynı raporda;
bu aşının o dönemde dolaşımda olan ana SARS-CoV-2 türüne karşı yaklaşık %60 etkili olduğunu gösterdiği, bu aşının diğer ilaçlardan daha yoğun olarak ek izleme altında olduğu, Peru/Şili gibi ülkelerde insanlar üzerinde etkinlik ve güvenlik araştırmalarının devam ettiği...

Vaxzevria'nın çocuklarda kullanımına izin verilmediği,
Bağışıklık sistemi baskılanmış veya zayıflamış kişiler üzerindeki kullanımda sınırlı veri bulunduğu,
Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler aşıya pek iyi yanıt vermese de güvenlikle ilgili herhangi bir endişenin olmadığı,

yazılı...

Bu duruma göre, bağışıklığı zayıf veya baskılanmış olana fayda sağlamayacak bir aşının bağışıklığı güçlü olanlara vurmanın amacı ne?

Aşı olanların %10 undan fazlasında ciddi reaksiyonlar geliştirip bazılarının ölümüne neden olacaksa bağışıklığı güçlü olan bu aşıyı vurdurup ta durduk yerde %10 dan fazla kişide ortaya çıkabilecek yan etkilere maruz kalsın ki?

---------------------------------------------------------
quote:

Labaratuvar ortamında kasıtlı salındı kaza süsü verildi ! 
Önceki salgınların muhtemel nedeninin güvenlik düzey ihlallerinden olduğunu dsö söylemiş.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC416634//
https://www.science.org/doi/10.1126/science.304.5675.1223a


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @smart1978
D
3 ay
Çavuş

pandemi de son durum nedir arkadaşlar< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
E
3 ay
Yarbay

3.cü dünya savaşının çıkmasını bekliyoruz. Pandemi ilk ayaktı.....


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @drowze
V
3 ay
Çavuş

Şimdi karbon ayak izi, 8 milyardan 1 milyara düşüncesinden vaz geçmiş değiller.
Araya yeni bir pandemi sıkıştırabilirler.
Sükün bulmaları için yeteri kadar goyyim öldüremediler..< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >


_____________________________

Eski kullanıcı adı: PratoF__

Bu mesaja 1 cevap geldi.
L
3 ay
Yarbay

nufus sorunsa .gelişmiş ülkeler zaten üremiyor.nufus zaten azalacak.gelişmemiş ülkeler ürüyor .onlarla uğraşsınlar.komplo teorilerinize göre.F
2 ay
Çavuş

Hocam ne zaman öngörülüyor? Şimdi neden sessizler< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @Extralarge
S
2 ay
Yarbay

3. Dünya Savaş'ı yıllardır başlamış ve şuan devam etmektedir.
Bu mesajda bahsedilenler: @Formid4bLe
S
2 ay
Yarbay

Bu tür sonuçlar için maalesef süre geçmeli ve milyonlarca kişi üzerinden elde edilebilecek verilere sahip olabilmek için zamanda yolculukla geriye gidip veriler verilmesi gerekirdi. Yani bilinmeden yapılmış .

Bilim önemli olan sonrasında inkar etmemektir.

Şu da bir gerçektir : Bilimsel kesin kapsamlı inceleme yapılmadan da sezgisel veya atıp tuturmaca da öncesinde ifade edip bak bilimsel olarak haklı çıktım demekteki argüman neticesel değil süreçsel ve bilimsel disiplinlerdir .

Covid19 pandemisinde bağışıklık zayıf kişileri ayıklamak yani baskılanmış kişileri aslında tespiti vardır ama yapılmadı! Yine bağışıklığı baskınladığı belli olmayan bile bile gitmeyenler bile her ülkede vardır .... Bu açıdan hepsine koşulsuz yapılması o zamanın şartlarına ve belirsizlikleriyle göreceli doğru idi ...


Konuya sonradan bir bakayım dedim cevabınızı şimdi gördüm .
Bu mesajda bahsedilenler: @kadobay
E
3 hafta
Teğmen

R
3 hafta
Binbaşı

Valla bilimsel açıklamaymış falan bilim beni ilgilendirmiyor ben korona zamanı en az 10000 km yol yapıp gezmişimdir grip bile olmadım maske falan da takmadım< Bu ileti Android uygulamasından atıldı >


Bu mesajda bahsedilenler: @ehmet34
_
3 hafta
Yarbay

Karbonayakizi artik aciktan iktidar partililer tarafindan dillendirilmeye baslandi. Biz bunlari burda yillar once anlattigimizda komploteorisyeni diye bize ceza aldirmaya calistilar burda. Kovid salgininda insanlari entube ederek olumlerine sebep oldular.Saglik hizmetinde en cok parayi yogun bakim ve anesteziden kazanirlar. Kovidli hastalar haftalarca entube edildi. Zaten kovidden olmese ya hastane bakterisi kapip olecek yada cigerler uzun zaman oksijen tupune bagli biter. Sonra asi dediler bir halta yaramadigi gibi bircok yan etkileri ve kalp kasi iltihabi yaptigi goruldu. Ayni saglik bakani hala daha makaminda. Salgin politikasi uygulayan hicbir ulkede saglik bakani gorevinde kalamadi biz haric. Herkes uykuda…< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >


Bu mesajda bahsedilenler: @velvele
C
3 hafta
Yarbay

Bu konudaki herkes niye paranoya takılıyor? Herkeste bir komplo teorileri< Bu ileti iOS uygulamasından atıldı >

D
3 hafta
Yarbay

neden bunca olan şeyi göremiyor, neden akılları tutulmuş halde güvercin gibi yasıyor insanlar.. olan biteni göremeyip komplo teorisi diyorsunuz..C
3 hafta
Binbaşı

Yazıklar olsun, hala aşı olmayanlar var.< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >

L
3 hafta
Yarbay

yazıklar olsun hala hertürlü alavare delavere olan yiyecekleri yemeyenler var.S
3 hafta
Yarbay

amp kapali olsun paylasimlar icin berbat :/ . Duzeltilmi yalin url adresi de :


https://www.sozcu.com.tr/amp/bazi-kisiler-neden-covid-olmadi-bilim-insanlari-yaniti-buldu-p58370

Elle tutulur dayanaklarla yapilan teorilere komplo teorisi de denir :)

Bakalim birileri HLA-DQA2 icin hangi irkta bu gen varmis uzerine uydururlar. Sanki ulke bazinda yakalanmayan mi varmis . Turkmenistan filan oralari resmi olarak inkar ettikleri icin siyasi ideolojik acidan Corona Virus 2019 yoktur algisi sozde bilgisi vardir :) .
Bu mesajda bahsedilenler: @ehmet34