Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir
3
Cevap
9182
Tıklama
3
Öne Çıkarma
YKS ÖNCESİ TÜM FİZİK FORMÜLLERİ
A
3 yıl
Çavuş
Konu Sahibi

Daha önce paylaşılmış ama tekrar paylaşayım dedim :)
 


Dayanıklılık=Kesit Alanı/Hacim


Katılarda genleşme = ∆l=L0. λ. ∆t


Bir sıvının hacimce genleşme miktarı ∆V=V0.α∆T/d0.cSürtünmesiz eğik düzlem a=g.sinα F=mgsinα

Sürtünmeli eğik düzlem fs=kmgcosαEğik düzlem F.s=P.h

Vida F.2π r=R.a

Vidanın ilerleme miktarı h=n.a

Çıkrık F.R=P.r

Yükün Yükselme miktarı h=n.2π.rHız = ∆X/∆t

Sürat = X/t

a = ∆V/∆t

Vbağıl=Vgözlenen-VgözlemciSerbest düşme

h = 1/2gt²

v = g.t

v² = 2ghYukarıdan Aşağıya Düşey Atış

v² = v0² + 2gh

v = v0 + gt

h =v0.t + 1/2gt²Aşağıdan Yukarıya Düşey Atış

v² = v0² - 2gh

v = v0 - gt

h =v0.t - 1/2gt²

hmax = v0²/2g

tçıkış = v0/g

tuçuş = 2v0/gYatay Atış Hareketi

v = √Vx²+Vy²

X = Vx.t

h = 1/2gt²Eğik Atış Hareketi

v = √vx²+vy²

hmax = (v0.sinα) ²/2g

tuçuş = 2Vy/g=2v0sinα/g

Xmenzil = Vx.tuçuş=v0².sin2α/g

Cisme etkiyen hava direnç kuvveti Fd=K.A.v²

Limit Hız Vlimit=√mg./K.AVerim = Yapılan İş/Harcanan Enerji

Güç P=W/t

Yay kuvveti F=k.x

Yayda Depo Edilen Enerji = 1/2k.x²

Yayların seri bağlanması 1/keş = 1/k1 + 1/k2

Yayların paralel bağlanması keş = k1 + k2 + k3

Dönme Kinetik Enerjisi Edönme = 1/2.I.ω²Yer çekim potansiyeli F = G.Mm/r²

Çekim Potansiyel Enerjisi Ep = -G.M.m/r

Uydunun Toplam Enerjisi Etoplam = -G.M.m/2r

Bağlanma Enerjisi Ebağlanma = G.M.m/2rKinetik Enerji-Momentum İlişkisi Ek=P²/2m

Açısal Momentum L = P.r = m.r.v = m.r.ω.r = m.r².ω = I.ω (I = m.r²)

Çizgisel sürat v = 2πr/T = 2πrf

Açısal sürat ω = 2π/T = 2πf V = ω.r

Merkezcil İvme a= ω².r = v²/r

Merkezcil Kuvvet F = mv²/r = mω².rSilindir içinde dönem cisim

Vmin = √gr/kYatay virajlı yol

fs ≥ Fm

kmg ≥ mv²/r

kgr ≥ v²Eğimli Viraj

tanα = v²/g.rKonik Sarkaç

tanα = v²/g.r

Basit harmonik hareket

Cismin konumu x = r.sinωt

Hız v = ωr.cosωt v = ω√r²-x²

İvme a = -ω²r.sinωt = -ω²x

Geri çağırcı kuvvet F = -mω²xYay Sarkacının Periyodu T = 2π√m/k

Yayların seri bağlanması(Üst üste) 1/keş = 1/k1 + 1/k2

Yayların paralel bağlanması(Yan yana) keş = k1 + k2 + k3Basit Sarkacın Periyodu T = 2π√L/gNewtonun Genel Çekim Kanunu F = G.M1.M2/R²

Çekim ivmesi g = G.Mdünya/ R²d=uzaklık (parsek) p=ıraklık açısı(paralaks) Yıldızların uzaklığı d = 1/p

Yıldızların Sıcaklığı T = Wien Sabiti/ λmax

Yıldızın Işıma Gücü L = 4πR²σT^4

Yıldızın Görünen Parlaklığı m = L/4πd²

Yıldızın Salt Parlaklığı m-M = 5logd – 5

Kırmızıya Kayma Z = ∆λ/λ = Vk/c

Yıldızın gözlenen frekansı fg = fγ(1-Vk/c)

Gözlenene dalga boyu λg = λγ(1+Vk/c)

Hubble Sabiti H = V/d

Gök Adanın Samanyolundan uzaklaşma hızı V = d/t

v = H.d >> t = T ise Th = 1/H

Tevren = 2/3.(1/H)Elektrik Alan = k.q/d²

Elektriksel Potansiyel Enerji = k.q1.q2/d

Elektriksel Kuvvet = k.q1.q2/d²

Elektrik alanda yüklü bir tanecigin hareketinde yapılan iş Wab = q.(Vb-Va) = qVab = q.∆V

Paralel levhalar arasındaki elektrik alan E = V/d

İvme a = q.V/d.m (Kayınvalidem veya kayınvalide/damat)

q = V.C

C = Ԑ.A/d

Sığaçlarda depolanan enerji W = ½.qV = 1/2.C.V² = q²/2C

Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımına eşit i=q/t

Bir iletkenin direnci R=p.L/A

Elektriksel enerji E = V.i.t

Güç P = E/t = V.i = V²/R = i².R

i = Ԑ/R+r

V = Ԑ - i.rManyetik Alan Büyüklüğü B = k.2i/d

Çemberin Merkezinde Oluşan Manyetik Alan B = k.2πi/r

Kangalın merkezinde oluşan manyetik alan B = k.2πi/r.N

Selonoidin Manyetik Alanı B = k4πNi/l

Tele etki eden manyetik kuvvet F = B.i.l dik değilse F = B.i.l.sinα

Üzerinden akım geçen paralel tellerin uyguladığı manyetik kuvvet F = k.2i1.i2l/d

Tel çerçeveye etkiyen tork T = B.i.A

M.alan içinde hareket eden yüklü parçacığa etki eden kuvvet F = B.q.v (F bisküvileri)

Parçacığın hız vektörü ile m.alan vektörü arasındaki açı m.kuvvet F = B.q.v.sinα

Fmerkezcil = Fmanyetik mv²/r = q.v.B r = mv/Bq mv= Bqr (mavi bakır)

Yüklü parçacığa elektrik ve manyetik alanların etkisi E = B.v

Boşluktaki manyetik alan şiddeti B0 = u0.H

Maddesel alandaki manyetik alan şiddeti B = u.H

Bağıl manyetik geçirgenlik = ub = u/u0İndüksiyon Elektromotor Kuvveti (emk) Ԑ = B.V.l arada açı varsa Ԑ = B.V.l.sinα

Manyetik Alanda Dönen Teldeki Emk Ԑ = B.l².ω/2

Manyetik Akı ?=B.A.cosα

Akı değişimi ∆? = ?son - ?ilk

İndüksiyon elektromotor kuvveti Ԑ = -∆?/∆t

Özindüksiyon emk şiddeti Ԑ = -L.∆i/∆tİletken çerçevede oluşan indiksüyon akım Ԑ = N.B.A. ω.sinω.t

Ԑmax = N.B.A.ωTransformatör V2/V1 = i1/i2 V2/V1 = N2/N1 (V2>V1 Yükseltici transformatör V2<V1 Düşürücü transformatör)

Aydınlanma Şiddeti E = ?/A = I/d²

Kesişen Aynalarda Görüntü Sayısı n = 360/α – 1

+-1/f = +-1/Dc +- 1/Dg Dc/Dg = Hc/Hg = Sc/f = f/SgGörünür Derinlik h' = h.ngöz/ncisim

Merceklerde +-1/f = +-1/Dc +- 1/Dg Dg/Dc = Hg/Hc

Doppler olayı fkaynak = V/λ fgözlemci = V/λ

Gözlemci hareketsiz, kaynak hareketli ve kaynak gözlemciye yaklaşıyorsa fg = fk.[V/(V + Vk)]

Gözlemci hareketsiz, kaynak hareketli ve kaynak gözlemciye uzaklaşıyorsa fg = fk.[V/(V – Vk)]

Kaynak hareketsiz,gözlemci hareketli ve gözlemci kaynağa yaklaşıyorsa fg = fk.[(V + Vg)/V]

Kaynak hareketsiz,gözlemci hareketli ve gözlemci kaynaktan uzaklaşıyorsa fg = fk.[(V – Vg)/V]

Hem kaynak hem gözlemci hareketliyse fg = fk.[(V +– Vg)/(V +- Vk)]L uzunluğundaki telde oluşan harmonik iğ sayısı L = n.λ/2 n = 2L.f/v (nasıl 2 lafın var)

n.Harmonik serinin frekansı fn = n.ftStroboskop formülü fd = n.fs (fd>fs dalgalar ileriye fd<fs dalgalar geriye gidiyormuş görünür.)

Hareket yönündeki dalgaların dalga boyu minimum, frekansı ise maksimum olur. λmin = (Vdalga – Vkaynak).T

Hareket yönünün tersindeki dalgaların dalga boyu maksimum, frekansı ise minimum olur. λmax = (Vdalga + Vkaynak).T λ = (λmin + λmax)/2n.dalga katarı için yol farkı ∆S = n.λ

n.düğüm çizgisi için yol farkı ∆S = (n-1/2).λ

Çift Yarıkta Girişim (Young Deneyi)

Aydınlık saçak için yol farkı ∆S = k.λ

Karanlık saçak için yol farkı ∆S = (k-1/2).λ

∆S = d.sinѲ = d.Xp/L Xp = L.∆S/d.n

Saçak aralığı ∆X = L.λ/d.n

Tek Yarıkta Kırınım

Aydınlık saçak için yol farkı ∆S = (k+1/2).λ

Karanlık saçak için yol farkı ∆S = k.λ

∆S = w.sinѲ = w.Xp/L Xp = L.∆S/w.n

Saçak aralığı ∆X = L.λ/w.n

İnsan gözünün görüntüleri ayırma gücü Ѳmin = 1,22.λ/D

Çözme gücü d= L.θmin

Elektromanyetik Dalgalarda Doppler Olayı fg = fk.(1 +- u/c)

Zaman genişlemesi formülü t = t0/√1- (v²/c²)

Uzunluk kısalması L0 = v.∆t0

Rölativitede kısalan boyun değeri L = L0.√1- (v²/c²)

Durgun kütle enerjisi E0 = mc²

Rölativistik bir taneciğin toplam enerjisi (Göreli Enerji) E = mc ²/√1-(v²/c²)

Rölativistik bir taneciğin kinetik enerjisi Ek= mc ²/√1-(v²/c²) - mc²

Ebağ = h.v0 = hc/λ0 (v0 (eşik frekansı))

Efoton = Ebağ + Ekin

hγ = h.v0 + 1/2mv²

hγ = e.V = Eb + Ek

e.Vk = 1/2me.V²

Ef = Eb + e.Vk (Vk kesme potansiyel fark)

Egelen foton = Esaçılan foton + Eelektron ( vgelen > vsaçılan , λgelen < λsaçılan )

Pgelen foton = Psaçılan foton + Pelektron

P = m.c

E = P.c

de Broglie dalga boyu λ = h/P = h/mv

Fotonun momentumu P = h/λ

Fotonun Gücü P = n.E/t = n.hc/λ.t

Bir elektronun açısal momentumu L = n.h/2π

hv = Eilk – Eson

Herhangi bir yörüngenin yarıçapı rn = 0,53.n²/Z

Hergangi bir yörüngedeki elektronun toplam enerjisi En = -13,6.Z²/n²

Bir seviyeden başka bir enerji seviyesine inen elektronun yaptığı ışıma 1/λ =RH.Z ²(1/nson²-1/nilk²)

Modern atom modeline göre açısal momentum değeri L = √l.(l+1).ћRadarın yaydığı elektromanyetik dalgaların frekansı ∆f = 2fk.u/c

Bir elektronun konum belirsizliği ∆X ≥ ћ/2∆Px (heisenberg ilkesi)

Radyoaktif bir elementin bozunma sonrası kalan çekirdek sayısı N=N0.e^- λ.tOPTİK; (blizzard_onur)+- 1/F = 1/Dc +(-) 1/DgF: Odak uzaklığı

Dc: Cismin boyu

Dg: Görüntünün boyuÇukur ayna ise + tümsek ayna ise işlemlerde (-) alınır.Görünür derinlik;h'= h. (ngözlemci / ncisim)h'= Yakınlaşma ya da uzaklaşma miktarı)

h=Gerçek uzaklık

ngözlemci = Gözlemcinin bulunduğu ortamın kırılma indisi

ncisim = Cismin bulunduğu ortamın kırılma indisi

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi abicen -- 9 Mayıs 2021; 17:15:13 >

G
3 yıl
Onbaşı

faydalı konu upH
3 yıl
Çavuş

müfredat dısı cok formül var burada hocam sanırım eski lys fizik konularından almıssınız.< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
A
3 yıl
Çavuş
Konu Sahibi

Copy paste yaptım zaten hocam olabilir
Bu mesajda bahsedilenler: @stewartamca
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.