K

Yarbay
28 Aralık 2004
Tarihinde Katıldı
Takip Ettikleri
2 üye
Görüntülenme (?)
153 (Bu ay: 0)
Gönderiler Hakkında
K
14 yıl
Beni hatırlayan var mı?
Beni tanıyan hatırlayan hala var mı?
K
14 yıl
İki mobil cihaz ile PC deki outlook'u eşitleme
Bende samsung i900 bir de i600 var, PC de de Outlook 2007 var. i900 ile active sync aracılığı ile bilgisayardaki outlooktan kişileri eşitleyebiliyorum. Oysa i600'ü taktığımda diğer eşitlemeleri yapıyor fakat kişileri eşitleyemiyor. "Outlook ile başka bir mobil cihaz, şifre korumalı olarak daha önce eşitlenmiş" diyor. Oysa ben her iki cihazımı da eşitlemek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
K
14 yıl
Zina yasasının Anayasa mahkemesince iptali ve Haşim Kılıç'ın düşündürücü tutumu.
1996 yılından önce zina ile ilgili yasalar şöyle idi.
Kadının zinası ile ilgili yasa:
madde 440:
"Zina eden karı hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası tertip olunur. Karının evli olduğunu bilerek bu fiilde ortak olan kimse hakkında da aynı ceza hükmolunur."

Oysa erkeğin zinası ile ilgili yasa şöyle idi:
madde 441:
"Karısı ile birlikte ikamet etmekte olduğu evde yahut herkesçe bilinecek surette başka yerde karı koca gibi geçinmek için başkası ile evli olmayan bir kadını tutmakta olan koca hakkında altı aydan üç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Erkeğin evli olduğunu bilerek bu fiilde şerik olan kadın hakkında da aynı ceza verilir."

Görüldüğü gibi önceleri ciddi anlamda bir eşitsizlik söz konusu idi. Erkek için metres tutmak ve karı koca gibi yaşamak şartı aranırken kadın için bir kere cinsel ilişkide bulunmak yetiyordu.

Anayasa mahkemesi 1996/34 sayılı kararı ile eşitlik ilkesine aykırı olduğu için 441 nolu yasayı iptal ediyor.
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1996/K1996-34.htm

Altına Haşim Kılıç'ın da imza attığı ve oybirliği ile kabul edilen iptalin gerekçesinden çarpıcı paragraflar şöyle:
...
Kimi kişilerin başka kurallara bağlı tutulmalarında haklı nedenler varsa, yasa önünde eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilemez. Bu nedenle, yaradılış ve işlevsel özelliklerin zorunlu kıldığı ayırımlar haklı bir nedene dayandıkları için eşitliği bozmadıkları halde cinsiyetten başka bir nedene dayanmayan ayırımlar eşitlik ilkesine açık bir aykırılık oluştururlar.
...
Kocanın eyleminin zina suçu sayılabilmesi için kadının zinasında aranmayan kimi koşul ve öğelerin aranması, karı karşısında kocaya yasal üstünlük tanınması anlamına gelir. Evlilik birliği içinde kocaya bu tür üstünlük tanımak için haklı bir neden yoktur. Çünkü, karşılıklı sadakat yükümlülüğü bakımından karı ile koca arasında fark bulunmamaktadır. Bunun için kocanın basit zinasının cezalandırılmaması, ona kadına karşı çağdaş anlayışa uymayan bir ayrıcalık tanınmasına yol açarak cinsiyet ayırımını reddeden kadın erkek eşitliğini bozar.

Ve 441 madde iptal ediliyor. Yasanın iptali yüzünden doğacak hukuki boşluğun giderimesi gerekliliği nedeni ile bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde iptal ediliyor.

441 madde iptal edilmiştir. Artık zina erkekler için suç değildir. Oysa kadınlar için hala suçtur. Sıra kadının zinasını düzenleyen yasanın iptaline gelince Haşim Kılıç karşı oy kullanıyor.
http://www.anayasa.gov.tr/eskisite/kararlar/IPTALITIRAZ/K1998/K1998-28.htm

Hem de iki yıl önce altına attığı eşitlik ve cinsiyet ayrımcılığına karşı olma ilkeleri ile çelişerek karşı oy kullanıyor. Ahlak, namus, inanç, gelenek v.b. öne sürerek karşı oy kullanıyor.
Haşim Kılıç'ın karşı oy yazısından çarpıcı bir paragraf şöyle:

Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen “yasa önünde eşitlik”, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmez. Yasaların uygulanmasında, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayrılığı gözetilmesi ve bu nedenlerle eşitsizliğe yol açılması Anayasa katında geçerli görülemez. Bu mutlak yasak, birbirinin aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplumların yaratılmasını engellemektedir. Ancak kimi yurttaşların haklı bir nedene dayanarak değişik kurallara bağlı tutulmaları ise eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.

Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına gelmezmiş.

Neyse ki olaya objektif bakabilen ve insan haklarına duyarlı Anayasa mahkemesi üyeleri sayesinde eşitsizlik ortadan kaldırılıyor ve yasa iptal ediliyor. Ya bütün üyeler Haşim Kılıç gibi olsaydı anayasadaki eşitlik iklesi hepten rafa kalkacaktı. Anayasa mahkemesi üyeleri birer birer görev süreleri dolarak emekliye ayrılacak. Gün gelecek bütün üyeler Haşim Kılıç gibi olacak. İşte o zaman anayasadaki eşitlik ilkesinin somutluğunu yitireceğini, soyut bir ifade gibi kalacağını görebilmemiz gerekir.
K
14 yıl
MOVED: Ramazan bayramı mı Şeker bayramı mı?
K
15 yıl
2000 yıl sonra insan bedeni
2000 yıl sonra insan bedeni böyle olacakmış.

< Resime gitmek için tıklayın >

http://www.yousaytoo.com/make%20sense/how-we-will-look-like-2000-years-later/3183

Hızla artan çevre kirliliği nedeni ile insan bedeninde birtakım değişiklikler olacakmış. Hatta bu değişikliklerin olmasına fırsat bulamadan insan nesli yok olabilirmiş.

Gözler:
Atmosfer kirliliği nedeni ile gözler tıpkı domuzların gözleri gibi küçücük olacakmış. Gözün üzerinde inip kalkan şeffaf bir perde üçüncü bir göz kapağı görevi görecekmiş (tıpkı kuşlardaki gibi)

Burun:
Kirli havayı daha iyi filtreleyebilmek için çok daha büyük olacakmış. Kirleticileri nötralize eden bakteri kolonileri bu geniş burnun içine yerleşecekmiş.

Akciğerler:
Atmosferdeki kısıtlı oksijeni daha verimli kullanabilmek için akciğerler ve kılcal damar sistemleri hızla gelişecekmiş.

Karaciğer:
Hızla artan kirleticilere karşı bedenin birinci temizleme organı olarak karaciğer,inanılmaz derecede büyüyecekmiş.

Cilt:
Daha kalın ve sert olacakmış. Aksi taktirde atmosferdeki kirleticiler yüzünden cildin her tarafı su toplarmış.

Apandis:
Kirleticiler yüzünden sağlıklı et ürünleri bulmak zor olacakmış. Bu yüzden bitkisel esaslı beslenme ağırlık kazanacakmış. Apandis tekrar gelişerek işlev görmeye başlayacakmış.

Kemik yapısı:
Yetersiz beslenme ve D vitamini eksikliği yüzünden insan nesli daha ufak, daha zayıf ve daha ince kemikli olacakmış.

Saçlar:
Artan çevre sıcaklığı yüzünden saçlar kaybolacakmış çünkü beden ısısını dağıtmak için daha fazla alana ihtiyaç olacakmış.

Kulaklar:
Artan ses kirliliği insanlarda yeni bir kulak yapısı gelişmesine neden olacakmış. Kulaklar tıpkı köpeklerdeki gibi inip kalkabilecekmiş. İnsanlar yüksek gürültülü ortamda kulaklarını indirecek ve belli bir sese kulak kabartmak istediğinde kulaklarını dikecekmiş. (En çok buraya güldüm)

Ruh hali:
İnsanların hepsi bir parça deli olacakmış. Besinlere karışan kirleticiler insanların ruh sağlığını da bozacakmış. Zaten günümüzde besinlere karışan civa yüzünden insanlarda bu görülüyormuş.

-------------------------------

Benim fikrimi sorarsanız 2000 yılda olacak iş değil. 2 milyon yıl deseler belki.
Farzedelim ki olacak. Resimdeki adamı görüp de "zavallı insanlar çok çirkin olacak" diye üzülmeyin. Değişen kültür ve yaşam tarzı ile bereber insanların beğenileri de değişir. Belki bu resimdeki adam çok yakışıklı bir adam.
K
15 yıl
samsung i600 gprs modem
Arkadaşlar samsung i600'ü gprs modem olarak nasıl bilgisayara bağlayabilirim?
K
15 yıl
Fener'e benden galibiyet hediyesi
Bu aşağıdaki şarkıyı Fenerbahçeye galibiyet hediyesi olarak sunuyorum.
http://www.youtube.com/watch?v=X5pkkAhETYg&feature=related
K
15 yıl
Nick isminizin altına istediğinizi yazma imkanınız olsa ne yazardınız?
Nick isminizin altına istediğinizi yazma imkanınız olsa ne yazardınız?
K
15 yıl
Münazara olayı,
Kardeşinin münazarası ile ilgili olarak yardım istenen bir konuyu görünce aklıma geldi. Okullarda "münazara" olayı vardır. Genelde özgür olmayan bir biçimde seçilen konulardan özgür olmayan bir biçimde taraflar oluşturulur ve bir düşünceyi savunması istenir.

Bunun amacı nedir? Yani amaç kişinin özgür düşüncesini mi gelirtirmektir?
Amaç 21. yy da gelinen tabloda rekabet ortamı ve bu ortamın gerektirdiği şekilde, kişinin önceden belirleyemediği şartlarda kendini bulması durumunda, her ne olursa olsun o anki uygun çıkarları savunablen insan yetiştirmek midir?
K
15 yıl
ece gürsel resimleri
DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.