Mobil aygıtlarınız Uluslararası yönergeler tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma güvenlik sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır.Bu sınırlar bağımsız bir bilimsel organizasyon olan ICNIRP tarafından yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın tüm insanların güvenliğini temin edecek şekilde tanımlanmıştır.

Böyle bi açıklama gelmiş face sayfasında. Belki açıklayıcı olur biraz yeni cihaz alacaklara.