Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir
409
Cevap
77989
Tıklama
4
Öne Çıkarma
##### P.R.O.G.R.A.M.L.A.M.A. .D.E.R.S.L.E.R.İ #####
P
14 yıl
Teğmen
Konu SahibiC PROGRAMLAMA DİLİ

#include <stdio.h> /* Printf komutunun C dili tarafından tanınabilmesi için bir kütüphane. */  

main () /* Ana programı Belirtiyor. */

{ /* Ana programın başladığını gösteriyor.*/

printf(“Bu ilk programınız.”);

} /* Ana programın bittiğini gösteriyor.*/

/* Koyu gösterilen yerler C programlama dilinin Programa katmadığı alanlardır. Yazılım Geliştirmede böyle ufak notlar kullanmak gerekebilir bunun için /* */ iki işaretin arasına yazmak gereklidir notları… */


TANIMLAMALAR

INCLUDE
C programlama dilinde kullanılan komutlar kategorilere ayrılarak farklı kütüphanelerde tanımlanmıştır. Kullanılacak komutlara göre ilgili kütüphanenin program yazmaya başlamadan önce programa dahil edilmesi gerekir. Örneğin; Matematiksel komutlar kullanılacak ise, ilgi kütüphane programa şu şekilde dahil edilir;

#include <math.h>


MAIN
Main fonksiyonu programın ana iskeletini oluşturur. Program başladığında çakıştırılacak olan ilk komuttur. Programın başlayacağı anlaşılır. Main yazdıktan sonra asıl programı oluşturacak olan kod ve komutlar kümesi { } işaretleri arasında yazılır. Açılan her küme parantezi mutlaka kapatılmalıdır.

C PROGRAMLAMA DİLİNDE GENEL YAZIM KURALLARI (SYNTAX)

- C programlama dilinde küçük-büyük harf duyarlılığı vardır. Küçük harf kullanmakta fayda vardır.
- Çalıştırılabilir her komut satırından sonra noktalı virgül “;” kullanılmalıdır.
- Program içerisinde kullanılan değişkenler önceden tanımlanmalıdır.
- Program içerisindeki açıklamalar /* */ işaretleri arasında yazılmalıdır. Örn.: /*Başla*/

C PROGRAMLAMA DİLİNDE ETİK
Bilindiği üzere büyük programlar birden fazla kişinin üzerinde çalışarak hazırladığı programlardır. Beraber çalışabilmek adına örneğin her açılan fonksiyondan sonra bir tab kadar içeri girmek programdaki hataların kolay bulunmasında ve grup çalışmalarında kodlarınızın kolay anlaşılmasında etkili olacaktır. Örnekler ile pekiştirelim:

KÖTÜ PROGRAMCI 

#include <……>
#include <……>
#include <……>

main ()
{
…….;
…… {
…….;
…….;
}
}


İYİ PROGRAMCI 

#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /*Bir çok yerde karşımıza çıkabilecek standart fonksiyonlar*/

main ()
{
……..; /* ….. işlemlerini yazdırıyor */
……...{ /* Şartlı sorgulama… göre yapılıyor */
……..; /* Fonksiyon bitene kadarki döngü */
……..;
……..;
} /* Fonksiyon biter */
}


Gördüğünüz gibi her ayrı açılan program parçacıklarında bir kademe içeri girilmesi ve açıklamalarda bulunması her açıdan olumlu sonuçlar doğuracaktır.

ÖRNEK PROGRAM 

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

main ()

{

printf(“İlk programımız”);
getch ();

}ALGORİTMA
Program’ ı yazarken izlenecek yoldur. Kurallar bütünüdür. Bazen bir programın algoritmasını hazırlamak Programı yazmaktan çok daha zordur.

SAHTE (YAPAY) KOD
- Programın ana hatlarını içerir. Programın mantığındaki hataları bulmaya yarar.

Sahte kod yazarken temel kurallar şunlardır;

- Başla…Bitir sahte kodun başlangıcını ve bitişini gösterir.
- Oku; kullanıcı girişini belirtir.
- Yaz; Kullanıcıyı bilgilendirir.
- Eğer ise, Değilse; Programı değişik şartlara ayırır, şartlara göre programın akışını değiştirir.
- Döngü; istenilen komutları tekrarlar

ÖRNEKLER
-Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan programın sahte kodu;

1)	Başla 
2) Sayısal; Sayı1, Sayı2, Sonuç
3) Oku, Sayı1
4) Oku, Sayı2
5) Sonuç=Sayı1+Sayı2
6) Yaz, Sonuç
7) Bitir


-Klavyeden girilen iki sayıyı Büyüklük Küçüklük durumuna göre karşılaştıran program;

1.YOL

1)	Başla 
2) Sayısal; Sayı1, Sayı2
3) Oku; Sayı1
4) Oku; Sayı2
5) Eğer Sayı1>Sayı2 ise
6) Yaz; “Birinci Girdiğiniz sayı büyüktür”
7) Eğer değilse Sayı2>Sayı1 ise
8) Yaz; “İkinci girdiğiniz sayı büyüktür”
9) Değilse
10) Yaz; “Sayılar Eşittir”
11) Eğer Bitti
12) Bitir


2.YOL

1)	Başla 
2) Sayısal; Sayı1, Sayı2
3) Oku; Sayı1
4) Oku; Sayı2
5) Eğer Sayı1>Sayı2 ise
6) Yaz; “Birinci girdiğiniz sayı büyüktür”
7) Değilse
8) Eğer Sayı2>Sayı1 ise
9) Yaz; “İkinci girdiğiniz sayı büyüktür”
10) Değilse
11) Yaz; “Sayılar Eşittir”
12) Eğer bitti
13) Eğer bitti
14) Bitir


İLERİKİ DERSİN KONULARI : ALGORİTMA / SAHTE KOD / AKIŞ ŞEMALARI ÖRNEKLERİDİR.

YAPMANIZI İSTEDİKLERİM (ÖDEV)

- BU DERSİ OKUDUKTAN SONRA KLAVYEDEN GİRİLEN DAİRENİN YARIÇAPININ (r) İSTEĞE GÖRE ALANININ YA DA ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI PROGRAMININ ÇALIŞMA MANTIĞINI BURAYA YAZMANIZI İSTİYORUM. YANLIŞLARDAN ÇEKİNMEYİNİZ.


Not: Lütfen yorumlarımızı saygı kuralları çerçevesinde yazalım.C PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

GİRİŞ

Bu dersimizde, C kodlarının genel yapısı üzerinde duracağız.

BİR C PROGRAMI VE YAPISI

1)	/* C programlama dilinde ilk programimiz 
2) “Merhaba dünya” */
3) #include<stdio.h>
4) main ()
5) {
6) // mesajın ekrana yazdırılması için kodlar aşağıda.
7) printf(“Merhaba Dünya\n”);
8) printf(“yazdırdık\n”);
9) return 0;
10) }


PROGRAMIN ÇIKTISI

Merhaba Dünya
yazdırdık

PROGRAMIN AÇIKLANMASI

- Birinci satırın başında /* işaretleri, ikinci satırın sonunda */ işaretleri bulunur. Bu iki işaretin arasında yazılan bilgilendirme amaçlı metinlere yorum satırları denir. Eğer yorumunuz tek satır ise 6. satırdaki gibi // işaretlerinden sonra yorum eklenebilir.

- Yorum satırları daha önce bahsettiğim gibi Programcıyı bilgilendirmek amacı taşır. Ve program çalıştırıldığında ekranda gösterilmez.

- Üçüncü satır # (diyez-sharp) işareti ile başlar ve C dilinin ön işlemcisi için bir emri niteler.

- Include ile <> işaretleri arasına yazılacak olan kütüphanenin programa dahil edileceği belirtilir.

- Küçüktür ve büyüktür işaretleri arasına yazılacak olan kütüphane ana program başladıktan sonra yazılacak olan komutların derlenebilmesini sağlar. Bunu günlük hayattan şu örnek ile ifade edebiliriz; siz Ali’ siniz ve Hasan ile birlikte gidiyorsunuz. Yolda bir arkadaşınız ile karşılaştınız. Aslında siz onu tanıyorsunuz ama adı aklınızda değil, burada Hasan devreye giriyor ve arkadaşınızın isminin Kaan olduğunu hatırlatıyor. Burada Ali=C programlama dili, Hasan=Include<…> ve Kaan ise küçüktür ve büyüktür arasına yazdığınız kütüphane…

- Dördüncü satırda main () kullanılmıştır. C programları içerisinde birden fazla fonksiyon barındırabilir, bu fonksiyonlardan birisi kesin olarak main’ dir. Çünkü C’ de ana programın akışı main ile başlar. Daha sonra programın işlevine göre başka fonksiyonlar çağırılabilir.

- Beşinci ve onuncu satırlarda küme parantezleri yer almaktadır. Her fonksiyon { ile başlayıp buna uygun olan } ile bitmelidir. Program kodumuz bu parantezler arasında işlenir.

- Yedi ve sekizinci satırlarda printf(“…….”); kullandık. Yukarıda da bahsettiğim stdio.h kütüphanesi içerisinde bulunan bir fonksiyondur. Kullanıcıya mesaj verme ve bazı değerleri ekrana yazdırmak için kullanılır. Orada \n dikkatinizi çekmiş olabilir. Onu da açıklığa kavuşturmak gerekirse; fark ettiyseniz ekrana bir şey yazdırmak için printf komutundan sonra (“…….”); işaretleri kullandık ve yazdırmak istediğimiz mesajı iki tırnağın arasına yazarız. Programın çıktısına baktıysak eğer parantezleri, tırnak işaretlerini ve /n harfini ekranda göremedik. Burada \n imleci bir alt satıra götürmeye yarıyor. Yani aslında “\” işaretinden sonra yazılanları derleyici özel karakter olarak algılayıp işlemini gerçekleştiriyor. Peki ya bu özel karakterler neler? Tırnak işaretini taksim işaretini ekrana nasıl yazdırabiliriz? Cevaplarını mı merak ediyorsunuz? Yanıtlar aşağıda:

o \n : İmleci bir sonraki satırın başına konumlandırır.
o \r : İmleci içinde bulunduğu satırın başına konumlandırır.
o \a : Sistem zilini çalar.
o \” : Çift tırnağı ekrana yazdırır.
o \’ : Tek tırnağı ekrana yazdırır.
o \? : Soru işaretini ekrana yazdırır.
o \\ : Ters bölü işaretini ekrana yazdırır.

- Programımızda 7, 8 ve 9. satırlar noktalı virgül “;” ile sonlandırılmıştır. C programlama dilinde her ifade noktalı virgül ile bitmek zorundadır. Aksi takdirde hata mesajı alırız.

- Programımızın 9. satırında return 0; ifadesini yazmışız. Eğer programımız başarılı bir şekilde çalışıp sonlandı ise, işletim sistemine sıfır “0” değerini gönderir. Eğer işletim sistemi 0’ dan farklı bir değer almışsa programda hata olduğu tespit edilir.

UNUTULMAMASI GEREKENLER;

- Tek satırlık yorumlar için // işareti kullanılır.

- Birden fazla satırdan oluşan yorumlar /* ile */ işaretleri arasına yazılır.

- Yorum satırları derleyici tarafından makine diline çevrilmez.

- # (diyez – sharp) işareti ile başlayan işlemler önişlemci için emir niteliği taşır.

- Programcıların hizmetine sunulmuş hazır fonksiyonlar header dosyalarında bulunur.

- #include kelimesiyle başlayan satırdaki header dosyaları programa dahil edilir.

- Her C programı main fonksiyonu içermek zorundadır.

- C’ de program akışı main fonksiyonu ile başlar.

- printf fonksiyonu, kullanıcıya mesaj vermek ve bazı değerleri ekrana yazdırmak için kullanılır.

- Escape karakterleri, ters bölme “\” işareti ile başlar ve ekrana yazdırılmazlar.

- Program başarılı bir şekilde sonuçlanmış ise işletim sistemine 0 değeri gönderilir.

- Son satırdaki sağ küme parantezi “}” programın sonuna ulaşıldığını gösterir. main fonksiyonu program bloğunu kapatır.

- Her ifade noktalı virgül ile bitmek zorundadır.

YAPILAN BASİT HATALAR;

- Programın sonunda sağ küme parantezinin unutulması,

- Noktalı virgülün “;” diyez “#” işaretli satırlardan sonra kullanımı; #include<stdio.h>;

- Noktalı virgülün “;” main () satırında kullanımı; main();

- Noktalı virgülün “;” sağ ya da sol küme parantezinden sonra kullanımı; {; veya };

NOT : BİR DAHAKİ DERS 02.11.2008 PAZAR GÜNÜ SAAT 13:00’ DEN ÖNCE VEYA SAAT 18:00’ DEN SONRA YAYIMLANACAKTIR. ÖRNEKLER İLE BİRLİKTE YENİ KOMUTLAR TANITILACAKTIR.


ÖRNEKLER

main () 
{

}


C dilinde yazılabilecek en kısa program budur. Bu kod daha fazla basitleştirilemez. Bu programın herhangi bir çıktısı yoktur. Program çalıştığında main fonksiyonu programın başladığını bildirir. Program da küme parantezleri arasına yazılır.

DEĞİŞKENLER

#include<stdio.h> 
#include<conio.h>
main ()
{
int sayi;
printf(“Bir sayı giriniz :”);
scanf(“%d”,&sayi);
printf(“%d sayısını girdiniz.”,sayi);
getch();
}


Kullanıcı tarafından klavyeden giriş yapıldığında girilen bilgiyi geçici olarak hafızada tutmak için değişkenler kullanılır. Bu örnekte kullanıcının klavyeden girdiği sayıyı “sayi” değişkenine aktarılmaktadır. Program başlarken kullanılacak değişkenin hangi tipte olduğu (sayı, uzun sayı, ondalık sayı.. vs..) belirtilir.

Klavyeden girilen veriyi okumak ve bir değişkene aktarmak için scanf fonksiyonu kullanılır.

Kullanım şekli;

scanf(“Verinin tipi”,&değişken adı);


scanf yardımıyla değişkende saklanan veriyi ekrana yazdırmak için printf fonksiyonu şu şekilde kullanılır;

printf(“verinin tipi + mesaj”,değişkenin adı);


Burada verinin tipini %d belirler. Yukarıda int sayi; yazmıştık. Burada sayi değişkeninin integer olduğu anlaşılıyor.

ÖRNEK
Klavyeden basılan herhangi bir tuşu ekranda gösteren program:

#include<stdio.h> 
#include<conio.h>
main ()
{
char x;
printf(“Bir tuşa basınız :”);
scanf(“%c”,&x);
printf(“%c tuşuna bastınız.”,x);
getch();
}
DEĞİŞKENLER VE SABİTLER

Değişken, alınan verilerin bellekte geçici olarak kaydedilmesini ve gerektiğinde kullanılmasını sağlayan bilgisayar ile program arasında iletişimi sağlayan değerlerdir. Kullanılacak veriye göre değişken çeşitleri bulunmaktadır. Değişkenler sayısal ve alfa sayısal olmak üzere ikiye ayrılır.

SAYISAL DEĞİŞKENLER

Sayısal değişkenler tamsayı değişken ve gerçel sayı değişken olmak üzere ikiye ayrılırlar. Sayılar bellekte Binary sisteme göre kaydedilirler. Yani kaydedilen sayılar bellekte 0 ve 1’ler aracılığı ile tutulur ve bütün işlemler bunlara göre yapılır.

TAMSAYI DEĞİŞKEN

Belirli bir sayı aralığındaki tamsayıları program içinde kullanmak için char ve int olmak üzere iki tip değişken kullanılır. Bu değişkenler kullanılacak bilginin büyüklüğüne göre belirlenirler. Toplam 4 tane tamsayı değişken türü vardır.

“char” TİPİ DEĞİŞKENLER

+127 ile -128 arasındaki tamsayıları tutan değişken tipidir. char tipinin boyutu 1 byte’tır. Bir byte 8 bitten oluştuğu için bir char değişkeni de 8 bitten oluşur. Değişkenin kaydedildiği bitler 0. ve 6. bitte tutulurlar. 7. bit işaret bitidir. Sayı negatif ise 1, pozitif ise işaret 0’dır.

Kullanım Şekli : char değişkenin_ismi[=ilk değer];

Örnek : char a,b,c; . . . . . ya da .. . . . . . . char no;

“int” TİPİ DEĞİŞKENLER

int değişken tipi -32768 ile +32767 sayıları arasındakileri tutmak için kullanılır. Bellekte 2 byte’lık yer kaplar. Char veri tipiyle tek farkı, tuttuğu değişkenin bellekte kapladığı alanın 16 bit olmasıdır.

Kullanım Şekli : int değişkenin_ismi[=ilk değer];

Örnek : int sayi;

REEL (GERÇEL) DEĞİŞKENLER

Ondalıklı sayıları tanımlamak için gerçel sayı tipleri kullanılır. Bu değişken tipleri noktadan sonraki basamak sayısına göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, float ve double’dır.

NOT : DERSLERİN GERİYE KALANI YARIN YANİ 08.11.2008 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00 – 15:00 ARASI YAYIMLANACAKTIR. BEŞİNCİ DERS İSE PAZAR GÜNÜ YAYIMLANACAKTIR.


KARŞILAŞTIRMA DEYİMLERİ
Karşılaştırma deyimleri program içerisinde herhangi bir koşula bağlı olarak programın akışını değiştiren deyimlerdir. Bu deyimlerin başında if ve switch deyimleri gelir.
if-else deyimi: Bu deyimin kullanım şekli aşağıdaki şekildedir.

if (şart) 
Komutlar(Şart gerçekleştirildiğinde yapılacaklar…)
else
komutlar(Şart gerçekleştirilmediğinde yapılacaklar…)


Örnek Klavyeden girilen sayının doğal sayı olup olmadığını bulan programı yazınız.

#include <stdio.h> 
#include <conio.h>
main ()
{
int a;
printf(“Bir sayi giriniz:”);
scanf(“%d”,&a);
if (a<0)
printf(“sayi doğal sayi değil”);
else
printf(“dogal sayi”);
getch ();
}


IF - ELSE IF - ELSE DEYİMLERİ
Program içerisinde if deyimine ait kontrol edilecek koşul ikiden fazla ise if deyiminden sonra diğer şartlar için else if deyimi kullanılır. Geriye kalan en Son ihtimal için else kullanılır.

Örnek: Klavyeden girilen bir sayinin pozitifmi negatif mi olduğunu bulan programı yazınız.

#include <stdio.h> 
#include <conio.h>
main ()
{
int a;
printf(“Bir sayi giriniz:”);
scanf(“%d”,&a);
if (a<0)
printf(“sayi negatif”);
else if (a>0)
printf(“sayi pozitif”);
else
printf(“sayi sifir”);
getch ();
}


NOT: IF’TEN, ELSE IF’TEN VE ELSE’DEN SONRA YAPTIRILACAK OLAN KOMUT BİR TANE İSE KÜME PARANEZİNE GEREK YOKTUR ANCAK BİRDEN FAZLA KOMUT YAPTIRILACAK İSE AŞAĞIDAKİ KULLANIM GEREKLİDİR;

if (şart) 
{
….
….
}
else
{
…..
…..
}


ÖDEV:

-Klavyeden girilen iki sayıyı büyüklük küçüklük durumuna göre karşılaştıran c programını yazınız. (15 puan)

-Bir üniversite öğrencisinden bir vize notu bir de final notu isteyen ağırlığı vize %40, final %60 olmak üzere notu hesaplayan, ortalaması 50’ den küçükse xx puanla kaldı büyükse xx puanla geçti yazdıran c programını yazınız. (35 puan)

-Klavyeden girilen iki sayıyı çarpma işareti kullanmadan çarpan programın SAHTE KODUNU yazınız. (50 puan)

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Progr4mm3r -- 16 Kasım 2008; 21:14:09 >

:
14 yıl
Yarbay

” bu karakter böyle mi gerçekten. Nasıl yapıyoruz klavyeden


Bu mesaja 1 cevap geldi.
P
14 yıl
Teğmen
Konu Sahibi

quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::

” bu karakter böyle mi gerçekten. Nasıl yapıyoruz klavyeden


ESC tuşunun altındaki 1 tuşlunun yanındaki tuşa basarak yapıyoruz


Bu mesaja 1 cevap geldi.
:
14 yıl
Yarbay

Pardon Opera kullanıyorum da o karakteri göstermiyormuş kare şeklinde görünüyor ondan sordum

< Resime gitmek için tıklayın >

Internet Explorer'la düzgün görünüyor


Bu mesaja 2 cevap geldi.
P
14 yıl
Teğmen
Konu Sahibi

quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::

Pardon Opera kullanıyorum da o karakteri göstermiyormuş kare şeklinde görünüyor ondan sordum

< Resime gitmek için tıklayın >

Internet Explorer'la düzgün görünüyor


Anladım Browser' dan kaynaklanan bir problem evet gerçekte ".D
14 yıl
Teğmen

Hocam Biraz Kötü Bi Soru Olucak Ama Bu Komutlari Uygulayacağımız Programin Adi Nedir ?


Bu mesaja 1 cevap geldi.
P
14 yıl
Teğmen
Konu Sahibi

quote:

Orjinalden alıntı: BridgeOfDestiny

Hocam Biraz Kötü Bi Soru Olucak Ama Bu Komutlari Uygulayacağımız Programin Adi Nedir ?


Şimdilik o yazıdıgımız C dili komutlarını uygulamanıza gerek yok. Diğer kodlar zaten kağıt üzerine yazılır yani türkçe yazdıklarımız ama yine de c ve c++ için kullanacağımız ileriki derslerde kullanacağımız programı söyliyeyim indirin.

Dev C++ 4.9.9.2


Bu mesaja 1 cevap geldi.
:
14 yıl
Yarbay

1) Başla
2) Sayılsal; r, alan
3) Oku; r
4) alan=r*r*3.14
5) yaz; alan
6) bitir


oldu mu


Bu mesaja 1 cevap geldi.
P
14 yıl
Teğmen
Konu Sahibi

quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::

1) Başla
2) Sayılsal; r, alan
3) Oku; r
4) alan=r*r*3.14
5) yaz; alan
6) bitir


oldu mu


Sadece alan hesaplama olsaydı doğruydu ama ben kullanıcının seçimine göre çevre ya da alan demiştim yani öyle bir kod olacak


Bu mesaja 1 cevap geldi.
:
14 yıl
Yarbay

1) Başla
2) Sayısal; r, alan, çevre
3) oku; r
4) yaz alan için a, çevre için ç yazın
5) oku; cevap
6) eğer a ise
7) alan=r*r*3.14
8) yaz; alan
9) eğer ç ise
10) çevre=2*3.14*r
11) yaz; çevre
12) bitir


biraz salladım

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi :::Banner::: -- 19 Ekim 2008; 12:51:23 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
:
14 yıl
Yarbay

Bakıyorum

ama bana pek kolay gelmeyecek gibi gözüküyor

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi :Fatih: -- 19 Ekim 2008; 12:42:27 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
D
14 yıl
Teğmen

1) Başla
2) Sayısal; r, Alan, Çevre
3) Oku; r
4) Yaz; Alan Veya Çevre Yazin
5) Eğer Alan ise
6) Alan=r.r.22/7
7) Yaz; Alan
8) Eğer Çevre ise
9) Çevre=2.r.22/7
10) Yaz; Çevre
11) Bitir

Sabah Okudum Yazilari Dersanede Böyle Yazdim Defterin Bir Kenarina Bannerinkiyle Ayni Hemen Hemen


Bu mesaja 1 cevap geldi.
U
14 yıl
Yüzbaşı

1) Başla
2) Sayısal;r
3) oku; r
4) seç; alan veya çevre
5) alan ise; r.r.22/7
6) yaz;alan
7) çevre ise; 2.22/7.r
8) yaz;çevre
9) bitir

tamamen sallama yaptım yanlış olduğunu biliyorum progr4mm3r biraz daha ayrıntılı anlatabilir misin anlayamadım bazı kısımlarını


KÖTÜ PROGRAMCI

#include <……>
#include <……>
#include <……>
burda bu hatalı şey olan şey mi yani 3 include yazmak yerine direk main mi yazcaz kafam çok karıştı

Main () main yazdığımız zaman illa bunu yapmak zorunda mıyız
{
…….;
…… { burda bu niye ikinci kez geliyor
…….;
…….;
}

bunu ve

#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /*Bir çok yerde karşımıza çıkabilecek standart fonksiyonlar*/

Main ()
{
……..; /* ….. işlemlerini yazdırıyor */
……...{ /* Şartlı sorgulama… göre yapılıyor */
……..; /* Fonksiyon bitene kadarki döngü */
……..;
……..;
} /* Fonksiyon biter */
}
bunu
biraz daha ayrıntılı anlatabilir misin sıfırdan başlıyorum çünkü

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi uliking -- 19 Ekim 2008; 14:59:01 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.
P
14 yıl
Teğmen
Konu Sahibi

quote:

Orjinalden alıntı: uliking

1) Başla
2) Sayısal;r
3) oku; r
4) seç; alan veya çevre
5) alan ise; r.r.22/7
6) yaz;alan
7) çevre ise; 2.22/7.r
8) yaz;çevre
9) bitir

tamamen sallama yaptım yanlış olduğunu biliyorum progr4mm3r biraz daha ayrıntılı anlatabilir misin anlayamadım bazı kısımlarını


KÖTÜ PROGRAMCI

#include <……>
#include <……>
#include <……>

Main ()
{
…….;
…… {
…….;
…….;
}
bunu ve

#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /* … satırda … fonksiyonundan dolayı eklenmiştir */
#include <……> /*Bir çok yerde karşımıza çıkabilecek standart fonksiyonlar*/

Main ()
{
……..; /* ….. işlemlerini yazdırıyor */
……...{ /* Şartlı sorgulama… göre yapılıyor */
……..; /* Fonksiyon bitene kadarki döngü */
……..;
……..;
} /* Fonksiyon biter */
}

biraz daha ayrıntılı anlatabilir misin sıfırdan başlıyorum çünkü


Şimdi öncelikle Yazıdığın yapay kod yanlış ama hiç üzülme elbetteki yanlış yapacaksınız biraz ileri zamanda cevabını yazacağım zaten buraya. Sorduğun soruya gelecek olursak;

Kötü Programcı dediğimde görüğün gibi hiç bir açıklama kullanmamış Direk yazmış. Ortada bir tane daha parantez açmış ancak anlaşılmasını kolaylıştırmak için tab tuşu ile kodları sağa kaydırmamış. İkinci gördüğün program ise yazmayı unutmuşum düzelteyim, İyi programcı. Yapacağı her fonksiyonda Tab tuşu ile kodları sağa çekerek hata ayıklamayı ve anlaşılabilirliği artırmış ve geliştirilmek istendiğinde zorluk çekilmesin diye açıklama notları bırakmış. Umarım yardımcı olabilmişimdir.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
:
14 yıl
Yarbay

@BridgeOfDestiny Alan veya Çevre yazın dedikten sonra kullanıcı girişi için komut yok :)


Bu mesaja 2 cevap geldi.
P
14 yıl
Teğmen
Konu Sahibi

quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::

@BridgeOfDestiny Alan veya Çevre yazın dedikten sonra kullanıcı girişi için komut yok :)


Evet doğru ama şu ana kadar doğru cevap hiç yok bence baştan aşağı kontrol edin bu dersi anlayıp anlayamamanız ile alakalı... ;)


Bu mesaja 1 cevap geldi.
D
14 yıl
Teğmen

quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::

@BridgeOfDestiny Alan veya Çevre yazın dedikten sonra kullanıcı girişi için komut yok :)


İlk Günden Browser Yazmami Bekleme Ya Sen de Şaka Şaka:
14 yıl
Yarbay

quote:

Orjinalden alıntı: Progr4mm3r


quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::

@BridgeOfDestiny Alan veya Çevre yazın dedikten sonra kullanıcı girişi için komut yok :)


Evet doğru ama şu ana kadar doğru cevap hiç yok bence baştan aşağı kontrol edin bu dersi anlayıp anlayamamanız ile alakalı... ;)Şu Çevre ya da alan seçimini nasıl yaptırcaz bi örnek versen


Bu mesaja 1 cevap geldi.
P
14 yıl
Teğmen
Konu Sahibi

quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::


quote:

Orjinalden alıntı: Progr4mm3r


quote:

Orjinalden alıntı: :::Banner:::

@BridgeOfDestiny Alan veya Çevre yazın dedikten sonra kullanıcı girişi için komut yok :)


Evet doğru ama şu ana kadar doğru cevap hiç yok bence baştan aşağı kontrol edin bu dersi anlayıp anlayamamanız ile alakalı... ;)Şu Çevre ya da alan seçimini nasıl yaptırcaz bi örnek versen


Yarın yazacağım yarın oratalama saat 18:00' a kadar bulan bulur


Bu mesaja 1 cevap geldi.
D
14 yıl
Yüzbaşı

1 Başla;
2 Sayısal; r
3 Yaz; Dairenin yarıçapını giriniz:
4 Oku; r
5 Yaz; Alan hesabı icin "alan", Çevre hesabı için "çevre" yazınız.
6 Eğer alan ise
7 Yaz; r*r*3.14
8 Değilse
9 Yaz; 2*r*3.14
10 Eğer Bitti
11 Bitir


Bu mesaja 1 cevap geldi.