Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir, 1 mobil kullanıcı
5
Cevap
247
Tıklama
0
Öne Çıkarma
KPDS sinavi hakkinda bir soru
K
16 yıl
Yarbay
Konu Sahibi

Arkadaslar bu sinava universitelerin 3uncu sinifinda okuyan ve bolumu dil olmayan ogrencilerde basvurabiliyor mu?Ö
16 yıl
Yarbay

Tabii ki.
Adı üstünde Kamu Personeli Dil Sınavı.

Akademik başvurularda kullanılır, memurların dil tazminatı almalarını sağlar, birtakım iş başvurularında ön şart olarak aranır...

Bölümünüzün dil bölümü olması gerekmemektedir.
Mezun olarak ya da mezun olabilecek durumda girdiğiniz sınav sonuçları geçerlidir. Şu an kendinizi denemek için girebilirsiniz...


Bu mesaja 1 cevap geldi.
K
16 yıl
Yarbay
Konu Sahibi

Ya osym sitesine baktim orda da dil tazminati icin diyor universite bolumlerinden bahsetmemis hic

MAYIS DÖNEMİ KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS)
BAŞVURMA KOŞULLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR


1. Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ile yatırım hizmetlerinde çalışmaları nedeniyle maktu yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen teknik personelin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213. maddesinden sonra gelen değişik ek maddesine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının, 26.6.1990 tarih ve 20560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliği ile 21/9/1990 tarih ve 20642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esaslar" uyarınca Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

2. Sınav, 6 Mayıs 2007 tarihinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa’da yapılacaktır

3. Sınava, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözleşmeli personel katılabilir. Ayrıca, personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini tespit etmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir.

Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde çalışacak;

a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde,

b) Bilgiişlem çözümleyicisi ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde

olması gerekmektedir. Bu nedenle, halen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunlarının bu sınava katılmaları mümkün bulunmaktadır.

5 Eylül 2006 tarih ve 26280 sayılı Resmi Gazetenin "Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in Giriş Sınavları adlı 5. Maddesinin 3. fıkrasında: "Yabancı dil okutmanı olarak atanacakların ÖSYM tarafından yapılan KPDS'den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir. Lisans ve üstü düzeyinde eğitim veren birimlerde istihdam edilecek elemanların ÖSYM tarafından yapılan KPDS'den en az 50 (elli) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları zorunludur. Ancak dil alanında araştırma görevliliğine başvuran adayların yabancı dil tespit sınavından (Dil okutmanlığında olduğu gibi) en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almaları gerekir, meslek yüksekokullarında istihdam edileceklerde yabancı dil puan şartı aranmaz." ifadesi yer almaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmek isteyen adayların KPDS'ye girmeye karar verirken bu durumu da göz önünde tutmaları yararlı olacaktır. Adayların ALES'den başvurduğu programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora programına başvurulması halinde 70) puan alması gerekmektedir.

Üniversitelerarası Kurul'un 27.04.2003 tarihli toplantısında; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 21 ve 29. maddelerine göre Doktora ve Sanatta Yeterlik sınavlarında Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ile birlikte, KPDS sınavının da kabulüne, doktora yeterlik sınavına girebilmek veya sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için ÜDS veya KPDS sınavlarından herhangi birinden en az elli (50) puan alınması gerektiğine karar verilmiştir.

Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca veya İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmesi ve bu dilden KPDS'de 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.

Bilim/sanat alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır.

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışındaki yurtdışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan alması koşuluyla yapılmasına, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiştir. Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir.

Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.

4. Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danca (Danish Dili), Farsça, Fransızca, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İrlandaca, İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça ve Yunancadan yapılacaktır. Ancak yatırım hizmetlerinde çalışmaları nedeniyle maktu yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen teknik personel yalnız Almanca, Fransızca ya da İngilizce'den sınava girebileceklerdir.

5. Başvurular 19 - 26 Mart 2007 tarihleri arasında yapılacaktır.

6. Başvurmak isteyen adaylar; Valiliklerin il ve ilçelerde kurdukları bürolar ile Üniversite Rektörlüklerinden, KKTC'de ikâmet eden adaylar ise "Bedrettin Demirel Cad. No:101 Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden, önce "Başvurma Koşullarına İlişkin Bazı Açıklamalar" metnini alacaklar, sonra sınav ücreti olan 40,00 YTL'yi T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6032070-5001 numaralı hesaba T.C. Kimlik Numaralarını (yabancı uyruklu adaylar hariç), ad ve soyadı bilgilerini vererek yatıracaklar ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu, bu bürolarda, Üniversite Rektörlüklerinde veya yukarıda adresi verilen KKTC'deki ÖSYM Temsilciliğinde görevli personele göstererek Başvurma Belgesi ve Kılavuz alacaklardır.

7. Adaylar, Başvurma Belgelerine son altı ay içinde çekilmiş, başı açık bir fotoğraf yapıştırarak, Başvurma Belgelerini kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurduktan sonra halen bir kurumda çalışmakta olanlar, bu belgeyi kurumunun en üst amir veya onun görevlendirdiği yetkililere onaylattıracaklar; ALES'e girmek isteyenler ile kendilerinden KPDS puanı istenen üniversite öğrencileri Kayıt Kartlarını kendi üniversitelerine onaylatacaklardır. Yurtdışı üniversitelerden mezun olan adaylar ise başvuru sırasında aslını göstermek suretiyle Diploma Denklik Belgelerinin fotokopilerini veya bu belgelerin onaylı bir suretini Başvurma Belgelerine ekleyeceklerdir. Adaylar onaylattıkları Başvurma Belgelerini ve sınav ücretini yatırdıklarını gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontlarını en geç 26 Mart 2007 tarihi mesai bitimine kadar kendilerine en yakın Valiliklerin il ve ilçelerde kurdukları bürolara, Üniversite Rektörlüklerine veya KKTC'deki ÖSYM Temsilciliğine teslim edeceklerdir. Başı açık fotoğraf yapıştırmayan veya fotoğraf yerini boş bırakan adayların Başvurma Belgeleri teslim alınmayacaktır.

8. Başvurusu veya sınavı geçersiz sayılan ya da herhangi bir nedenle sınava girmeyen adayların ücretleri geri verilmeyecektir.

9. Posta ile Merkezimize gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
Ö
16 yıl
Yarbay

Üniversite bölümlerinden kastınız nedir?

Ales için olan açıklama mevcut.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
K
16 yıl
Yarbay
Konu Sahibi

ben sadece universite 3uncu sinif ogrencisinin girip giremeyecegini merak ediyorum

quote:

Orjinalden alıntı: Ömer

Üniversite bölümlerinden kastınız nedir?

Ales için olan açıklama mevcut.


Bu mesaja 1 cevap geldi.
Ö
16 yıl
Yarbay

Girersiniz.
Ama geçerliliği olmaz. Geçerli olabilmesi için mezun ya da mezun olabilecek durumda olmanız gerekir. Ara sanıflar girebilirler ama ara sınıflarda aldıkları sonuçlar geçerli olmaz. 3. sınıfta aldığınız puan mezuniyetinizde işinize yaramayacaktır.

Kpss'ye de Ales'e de Kpds'ye de girebilirsiniz.

Kendinizi denemiş olursunuz hem de para yardımında bulunmuş olursunuz.DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.