Bu konudaki kullanıcılar: 2 misafir, 1 mobil kullanıcı
283
Cevap
0
Tıklama
351
Öne Çıkarma
SON DAKİKA: 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi (20 Mayıs 2020)

B
Bualix Konu Sahibi
geçen hafta (1164 mesaj)
Gece saat 01'de son dakika haberi olarak sahur soframızı şenlendirdi kendileri.Erken bir bayram hediyesi de diyebiliriz.


Cumhurbaşkanı kararında iki liste yayımlandı. İlk listedeki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları, ikinci listede ise 30 Eylül 2020’ye kadar uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları yer aldı * https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200520-10.pdf

İlave vergi yüzde 2 ile yüzde 30 arasında değişiyor. 1 Ekim’den itibaren bazı ürünlerde vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltildi, bazı ürünlere ilave vergi getirildi

Cumhurbaşkanının, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve gümrük tarife pozisyonları (GTİP) belirtilen maddelerden ilave gümrük vergisi alınmasıyla ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararın EK1’de yer alan tablodaki 900’ün üzerinde ürüne 1 Ekim 2020 tarihinden, Ek2’de yer alan tablo ise 800’den fazla ürüne 30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanacak ilave gümrük vergilerini gösteriyor.1 Ekim’den itibaren bazı ürünlerde ilave gümrük vergi oranları indirilirken, bazılarında yükseltildi, bazı ürünlere ilave vergi getirildi, bazılarında ise kaldırıldı. Fakat genel olarak ilave gümrük vergisi oranları değişmedi.

Karara göre, her halükarda İthalat Rejimi kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı, Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyine aşamayacak. Aşması durumunda kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.

İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil edilecek ve genel bütçeye irat kaydedilecek.

İlave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanacak.Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan "Diğer ülkeler" sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınacak. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmayacak.

Bu Karanın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu olacak.

Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke grupları olarak belirlendi. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu karar içinde geçerli olacak.

Bu karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmayacak.İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında sivil hava taşıtlarında kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu karar kapsamında ilave gümrük vergisi de uygulanmayacak.

Bazı ürünlerin sivil hava taşıtları kullanılarak ithal edilmesi halinde gümrük vergisi yüzde sıfır (0) olarak uygulanacak.

Bu kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğleri çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkili olacak.Karara eklenen geçici maddeyle bu karar yayınlamadan önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, EK1’de yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilecek.


İlave Vergi Getirilen Ürünler: (Kaynak)

İlave vergi getirilen ürünler şöyle:

 • “Mermerler, granitler, mineral madenler, klorürler, sülfatlar, karbonatlar, asitler, model yapmaya mahsus patlar, işaret, yağmur, sis fişekleri.

 • Suni bağırsaklar, sert boru ve hortumlar, PVC duvar ve tavan kaplamaları, iç mekan duvar ve tavan için polistiren karolar, fotoğraf ve sinema filmlerinin sarılmasına mahsus makaralar, vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve hortumlar, taşıyıcı kolan ve transmisyon kolanları, otomobil, otobüs ve kamyonlarda kullanılan türde sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri, tekerlek bandajları, sertleştirilmiş vulkanize kauçuktan yapılan conta, yer döşemesi, paspas, silgi gibi eşyalar, motorlu araçlarda kullanılan kauçuk ve metal bağlantılı karoser, şasi malzemeleri.

 • Hayvan deri, postları ile bunların tabaklanmış ürünleri, mantar ve mantardan eşya, örgüler, örülmeye elverişli maddeler, sepetler.

 • Çeşitli kağıt ve kartonlar ve bunlardan yapılmış bobinler, masuralar, makaralar, perakende olarak satılacak hale getirilmiş belli oranda pamuk veya sentetik ve suni filametlerden dikiş iplikleri, suni filamet iplikler, kauçuk ip ve halatlar.

 • Kaldırım, kaldırım kenar ve döşeme taşları, tuğla, karo, seramik eşya.

 • Plaka halinde kesme ve üfleme cam, ayna, camdan yapılmış boncuk, takı, eşya.

 • Demir ve alaşımlı çelikten yassı mamuller, diğer alaşımlı çelikten yassı mamul ve teller, bazı alüminyum eşyalar.

 • Sıvılar için pompalar, elevatörler, hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz komprasörleri, fanlar, sanayi ve laboratuvarlara mahsus olmayan fırın veya ocaklar, ısı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makine, tesis ve laboratuvar cihazları, elektrikli olmayan şohbenler ve diğer su ısıtıcıları, kalenderler ve diğer hadde makinaları ve bunların silindirleri, paketleme ve ambalaj makinaları.

 • İnsan tartan basküller, yangın söndürme cihazları, püskürtme tabancaları, buhar ve kum püskürtme makinaları, keçe veya dokunmamış mensucat imalatına ve finisaşına mahsus makine ve cihazlar, bilyalı ve makaralı yataklar, optik lifler, fotoğraf laboratuvarlarında kullanılan alet ve cihazlar, projeksiyon perdesi, resim, çizim ve hesap yapmaya mahsus aletler.

 • Hidrometre, termometre, barometre gibi aletler, gaz, sıvı, elektrik sayaçları, eksoz susturucu, eksoz boruları, debriyaj ve bunların aksam parçaları, seleler, pedaller, krank dişlileri, eşya taşımaya mahsus bazı romörk ve yarı romörkler.”

İlave gümrük vergisi yeni koronavirüs (COVID-19) salgının ekonomiye olumsuz etkilerini hafifletmeyi ve yerli sanayiyi korumayı amaçlıyor.

Dünya | https://www.dunya.com/ekonomi/resmi-gazetede-bugun-20-mayis-2020-haberi-470740
Milliyet | https://www.milliyet.com.tr/ekonomi/resmi-gazetede-yayimlandi-800den-fazla-urune-ilave-gumruk-vergisi-6215991
ntv | https://www.ntv.com.tr/turkiye/800den-fazla-urune-ilave-gumruk-vergisi,037zd9BAQE2bIu4-ju_a6g
Sözcü | https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/son-dakika-800den-fazla-urune-ilave-gumruk-vergisi-getirildi-5824808/


Edit: Listenin bir kısmı : (Kaynak)

 • fasıl : 25 tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento

 • fasıl : 28 anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

 • fasıl : 29 organik kimyasal ürünler

 • fasıl : 34 sabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, "dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları

 • fasıl : 36 barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar ; ateş alıcı maddeler

 • fasıl : 39 plastikler ve mamulleri

 • fasıl : 40 kauçuk ve kauçuktan eşya

 • fasıl : 41 ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

 • fasıl : 45 mantar ve mantardan eşya

 • fasıl : 46 hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası

 • fasıl : 48 kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya

 • fasıl : 52 pamuk

 • fasıl : 54 sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler

 • fasıl : 55 sentetik ve suni devamsız lifler

 • fasıl : 56 vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

 • fasıl : 68 taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya

 • fasıl : 69 seramik mamulleri

 • fasıl : 70 cam ve cam eşya

 • fasıl : 72 demir ve çelik

 • fasıl : 73 demir veya çelikten eşya

 • fasıl : 76 alüminyum ve alüminyumdan eşya

 • fasıl : 84 nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları

 • fasıl : 85 elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı

 • fasıl : 87 motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı

 • fasıl : 90 optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı

  edit: fasıl 87’deki ürünleri inceledim ve panik yok. en çok madde 87.05 için var ve bu madde aşağıdaki gibi.

 • 87.05 özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)


< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Bualix -- 20 Mayıs 2020; 10:48:3 >

olmazsa olmazımız şebek dayının ehonomi hakkındaki yorumu

Yoruma Git
Yorumun Devamı Redeemertr - geçen hafta +212
yetmez ama evet
Yoruma Git
mesuthaksoy - geçen hafta +147
Hey maşallah.Ürünleri okurken takip etmeye çalışırken tekrar zam gelir yani o derece.
Yoruma Git
Yorumun Devamı eyoruk - geçen hafta +139
Akp lilerin yeni bahanesi virüs. Virüs şurda üç aydır var. Biz nerdeyse beş yıldır her gün zam haberleri uyanıyoruz. Evet virüs ekonomi batırır ama batmış bir ekonomiyi ...
Yoruma Git
Yorumun Devamı rockandemir84 - geçen hafta +91
başkanlık sistemiyle uçucazzzz, ver yetkiyi gör etkiyi


"siz hele bir şu kardeşinize verin yetkiyi, dolar ile faiz ile nasıl mücadele edilir göreceksiniz."

Gördük
Yoruma Git
Yorumun Devamı BlackLead - geçen hafta +82
Geçen seneden beri söylüyorum donunuza kadar alacaklar, tencereye yemek koymayı bırakın tencereyi de alacaklar
Yoruma Git
Yorumun Devamı Redeemertr - geçen hafta +71
Emeği geçenlerin Allah belasını versin.
Yoruma Git
Yorumun Devamı 12 Angry Men - geçen hafta +62

M
mesuthaksoy
geçen hafta (13209 mesaj)

E
eyoruk
geçen hafta (10006 mesaj)
Hey maşallah.Ürünleri okurken takip etmeye çalışırken tekrar zam gelir yani o derece.

< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >


W
wiru5
geçen hafta (887 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: mesuthaksoy

yetmez ama evet
Bunu demeye gelmiştim,usulca gideyim
B
Bualix Konu Sahibi
geçen hafta (1164 mesaj)
Hazine ve Maliye Bakanlığı :


< Resime gitmek için tıklayın >
https://store.donanimhaber.com/c7/be/bc/c7bebca1287fc8441ca1c4365fcc04ec.jpeg

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Bualix -- 20 Mayıs 2020; 2:6:2 >


R
Redeemertr
geçen hafta (320 mesaj)
olmazsa olmazımız şebek dayının ehonomi hakkındaki yorumu

< Resime gitmek için tıklayın >

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Redeemertr -- 20 Mayıs 2020; 1:39:55 >
Bu mesaja 2 cevap geldi.

R
redoracle
geçen hafta (4036 mesaj)
Yatırımcı zaten gelmesin diye ellerinden geleni yapıyolar,bişey değil ülkede iş yapan yabancı firmalarda çıkacak bu gidişle.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

V
vollkan59
geçen hafta (2809 mesaj)
Normal sonuç. Bazıları durumun ne olduğunun hala farkında değil.

Ülkeleri yok eder bu virüs belası, bunlar işin gırgırinda.

Adamlar boşuna mı bağırıyor, normalleşme denen süreç hiçbir zaman 20 Mart öncesi gibi olmayacak diye.

Her ne kadar işimize yaramasada tüm ülkelerde bunu göreceğiz.

Bakın Fransa'da monalisa tablosunun satilmasi yönünde öneri gelmiş.

Bu saatten sonra sıcak paradan başka hiçbir şey konuşmaz.

O da bizde yeteri kadar yok, durum bu olunca da iç piyasayı korumak adına atılan adımlar bunlar

.
Çok daha öncede yazdığım gibi, bu virüs belası biter ise, BM , Çin'e ağır bir fatura çıkarmalıdır. Her ülke kaybı oranında bu faturalardan payını alır.

Bu konuda ABD öncü oldu. ( her ne kadar siyasi ve ekonomik kaygılardan ötürü baskı sebebi olsa da) bende destekliyorum.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi vollkan59 -- 20 Mayıs 2020; 2:6:9 >
Bu mesaja 4 cevap geldi.

B
BlackLead
geçen hafta (11806 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: mesuthaksoy

yetmez ama evet
başkanlık sistemiyle uçucazzzz, ver yetkiyi gör etkiyi


"siz hele bir şu kardeşinize verin yetkiyi, dolar ile faiz ile nasıl mücadele edilir göreceksiniz."

Gördük
Videoyu izlemek için tıklayınız

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi BlackLead -- 20 Mayıs 2020; 1:37:16 >


K
kurs@tz
geçen hafta (645 mesaj)
< Resime gitmek için tıklayın >

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi kurs@tz -- 20 Mayıs 2020; 1:38:5 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

R
Redeemertr
geçen hafta (320 mesaj)
Geçen seneden beri söylüyorum donunuza kadar alacaklar, tencereye yemek koymayı bırakın tencereyi de alacaklar
M
Mugetsuga
geçen hafta (4259 mesaj)
Yetmez 1 kendimize 10 devletimize alalım vadan hayinleri gudursun
E
eyoruk
geçen hafta (10006 mesaj)
Corona bahanesi ile yapılıyor tabi bunlar.Fırsat bu fırsat diyerek önce yine rant için paralar aktarıldı alanlar betonlaştırıldı yine torunlarımız borçlandırıldı..Ve son 2 ay içinde 3.tur gümrük vergisi geldi.
Haziran gibi falan alkol vergisi gelecek ...

Ohhh..

Soracağız ; önce hain diyecekler..Sonra corona başladı ,o olmasa işler çok iyiydi diyecekler

< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >


F
Farfaraway21
geçen hafta (1240 mesaj)

S
SAY10
geçen hafta (1086 mesaj)
elhamdülillah rabbim verdikçe veriyor
R
rockandemir84
geçen hafta (130 mesaj)
Akp lilerin yeni bahanesi virüs. Virüs şurda üç aydır var. Biz nerdeyse beş yıldır her gün zam haberleri uyanıyoruz. Evet virüs ekonomi batırır ama batmış bir ekonomiyi batıramaz. Aha böyle şuursuzca zam yaptırır.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


E
eyoruk
geçen hafta (10006 mesaj)
Ve tam para aramaya çıktıkları dönemde yapıyorlar bu hamleleri.Yani nasıl bir yönetim şekli ben anlamıyorum ?

< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >


S
SiZoFReN_07
geçen hafta (161 mesaj)
Eğleniyor muyuz beyler.🙃

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >


M
Mithrandir.
geçen hafta (10331 mesaj)
aşkım saçım

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.