Arama butonu
Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir, 1 mobil kullanıcı
3
Cevap
689
Tıklama
0
Öne Çıkarma
iyibayramlar ötv indirimi

K konyalım Konu Sahibi
12 yıl (579 mesaj)
merhaba arkadaşlar babamın % 42 raporu var bu elindeki parmakdan ve baypass dan ve 2. el araç bakıyordum duydumki özürlülere indirim varmış bize yani babama katkısı ne olur birde dacıa logam mcv 5 kişilik gördüm anahtar teslim 19 lira ve bende 10.000 tl var bunu taksitle alırsam ve ötv yada başka indirimlerle nasıl alırım pazartesi bayiye soracam bilginiz varsa önce burdan cevapları almak istedim.
K konyalım Konu Sahibi
12 yıl (579 mesaj)

S speaker
12 yıl (460 mesaj)
Vergi avantajından yararlanabilmek için şu dört durumdan birine sahip olmak gerek:
1- Sol alt ekstremiteden sakat olmak ve buna karşılık "Otomatik vitesli araçları kullanır, H sınıfı sürücü belgesi alır" ibareli raporu/ehliyeti bulunmak

2- Sağ alt ekstremiteden veya her iki alt ekstremiteden sakat olmak ve buna karşılık "Özel donanımlı araç kullanır, H sınıfı sürücü belgesi alır" ibareli raporu/ehliyeti bulunmak

3- Sağ üst ekstremiteden sakat olmak ve buna karşılık "Vites kolu yükseltilmiş özel donanıma sahip araç kullanır, H sınıfı sürücü belgesi alır" ibareli raporu/ehliyeti bulunmak

4- Her ne sebeple olursa olsun %90 ve üzeri raporu bulunmak ve hiç bir şekilde sürücü belgesi alamayacak olmak (Bu durumda 3. dereceye kadar yakınların kullanabileceği araç satın alınabilir).

Kaynak :http://www.engelliler.biz/forum/ozel-donanimli-otomobiller-motorlu-araclar-h-sinifi-ehliyet/55000-kimler-arac-aliminda-vergi-avantajindan-yararlanabilir-sorusunun-cevabi-burada.html

Hangi tür araçlar ÖTV istisnalı olarak satın alınabilir?


87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç),
87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç)
87.11 G.T.İ.P. numaralarında
yer alan araçlar ÖTV istisnası ile satın alınabilir.

Araçların hangi statüde tescilli olduğu ruhsatlarda işlidir. Ayrıca bu bilgi araç satın alınacak bayiden de edinilebilir.


II Sayılı Liste:
87.03: Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar ( 87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
-Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dâhil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dâhil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar: %10
İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar: %10
Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyen sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlar: %10
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler: %37
Motor silindir hacmi 1600cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler: %60
Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler: %84

87.04: Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar (Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar )
- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler hariç);
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçmeyenler: %10
Motor silindir hacmi 3000 cm³'ü geçip 4000 cm³'ü geçmeyenler: %52
Motor silindir hacmi 4000 cm³'ü geçenler: %75
Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar: %10
Diğerleri: %4

87.11: Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç)
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler: %22
Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler: %37


Kırmızı renkte yazılanlar vergi oranlarıdır.

Kaynak :http://www.engelliler.biz/forum/ozel-donanimli-otomobiller-motorlu-araclar-h-sinifi-ehliyet/51544-hangi-tur-araclar-otv-istisnali-olarak-satin-alinabilir.html

Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Açıklamalar
Tarihi : 17/05/2010
Sayısı : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu-4/2010-2
İlgili olduğu maddeler : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Madde 4

1. Giriş
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında malul ve engelliler adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlar için uygulanan motorlu taşıtlar vergisi istisnası hakkında oluşan tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal Düzenleme
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

10/1/2004 tarihli ve 25342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin "II-İSTİSNALAR" başlıklı bölümünde,

"1-Sakatlık Dereceleri % 90 ve Daha Fazla Olan Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması
Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.

2-Diğer Malûl ve Engellilere Ait Taşıtlarda İstisna Uygulaması
Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten "Motorlu Araç Tescil Belgesi"nin ilgili tescil kuruluşlarınca onaylanmış örneği ile "Araçlar İçin Teknik Belge" ve "Proje Raporu"nun aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.

3- Malûl ve Engelliler İstisnası İle İlgili Bildirim
Malûl ve engelliler istisnasından yararlanacak olan malûl ve engelliler tarafından, "Malûl ve Engelliler Adına Kayıt ve Tescilli Taşıtlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası Bildirim Formu" düzenlenerek (Bildirim Formu'nun internetteki GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI adresinde bulunan örneğinin düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.) istisnadan yararlanmak için gerekli olan diğer belgeler ile birlikte ilgili vergi dairesine verilecektir. "

açıklamaları yer almaktadır.

3. Otomatik Vitesli Taşıtlarda İstisna Uygulaması
Anılan Kanun hükümleri ve Tebliğdeki açıklamalar uyarınca, sakatlık derecesi % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin, adlarına kayıt ve tescil ettirecekleri taşıtlarda özel tertibat yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, sakatlık derecesi % 90 dan az olan malul ve engelliler adına kayıt ve tescil edilecek taşıtların, bizzat malul ve engelli kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilmesi gerekmektedir.

Sakatlık derecesi % 90 dan az olan malul ve engellilerin adlarına kayıt ve tescilli taşıtlarda sakatlıklarına uygun bir tertibat bulunmaması halinde bu taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi istisnası uygulanmamaktadır. Buna göre, otomatik vitesli taşıtlar, sağ ayağında veya sağ bacağında sakatlığı bulunanların engellilik hallerine uygun özel tertibatlı olması halinde motorlu taşıtlar vergisinden istisna olacaktır.

Ancak, anılan Kanun hükmünün malul ve engellilerin sakatlıklarına göre ayrım yapılmasını öngören bir amaç gütmesi söz konusu olmayacağından; sağlık raporunda sadece sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) sakatlığı olduğu belirtilen malul ve engellilerin otomatik vitesli taşıtlarının başkaca özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın, malul ve engelli adına kayıt ve tescil edildiği tarihten itibaren motorlu taşıtlar vergisinden istisna olması gerekmektedir.

Duyurulur.

Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Başkanı

Kaynak :http://www.engelliler.biz/forum/ozel-donanimli-otomobiller-motorlu-araclar-h-sinifi-ehliyet/49400-malul-ve-engellilere-ait-tasitlarda-motorlu-tasitlar-vergisi-istisnasi-uygulamasi.html

Devamınıhttp://www.engelliler.biz/forum/ozel-donanimli-otomobiller-motorlu-araclar-h-sinifi-ehliyet/ adresinden okuyabilirsiniz.
Kolay gelsin...


Bu mesaja 1 cevap geldi.

M Marmaratic
12 yıl (8485 mesaj)
Sevgili kardeşim engelli raporu durumunuz %90 ı geçtiğinde aracı olduğu haliyle ötv indiriminden yararlanarak alabiliyorsunuz bunun daha aşağısında yani sizin durumunuzdayken özel tertibat uygulanması şartıyla ötvden muaf olabiliyorsunuz. Detaylar ve başka ne sorun var pm atabilirsin. iyi bayramlarDH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.