Kullanıcı Adı:
Şifre:
Bu konudaki kullanıcılar: 1 kayıtlı üye
78
Cevap
0
Tıklama
1
Öne Çıkarma
İstanbul'un fethi çok abartılmıyor mu? 8 bin vs 80 bin + 2ay ????

H
HIGHER
Konu Sahibi

geçen ay (6256 mesaj)
Fatih aşığı adam bile bunu söyleyebiliyor, gerçi Celâl rasyonel adamdır şaşırmamak lazım yani söylediğine.

Şöyle anlatıyor bir bilim adamının serüveni kitabında
Not:İlk konuşma çizgisindeki soruyu soran kişi(Sefa kaplan), yanıtlayan Şengör, konuşmalar böyle devam ediyor.

— Adamlar Bizans’ı ele geçirmiş, nasıl farkında olmaz ki?
— Tamam ama o bunun farkında bile değil. Ele geçirmekle
kalmamış, pek çok kurumunu kopya etmiş. Bunun bile far-
kında değil. Osmanlı Türk’ten çok Bizanslı’dır.

— İyi ama Fatih kendisini Doğu Roma İmparatoru olarak
tanımlıyor...
— Bir kişi daha var mı bunu diyen? Ayrıca Fatih, kendisi için
Doğu Roma İmparatoru falan demiyor.
— Papa’ya yazdığı mektupta var böyle bir ifade.
— Hayır. “Sultan-ı iklim-i Rum” diyor. Bu kadar. Yani, “Ro-
ma topraklarının sultanıyım” diyor. Kendini onun devamı
olarak görmüyor. Rum lafı Selçuklu’da da var. Dert değil o.
Ama Bizans’la ilgili olarak Fatih’in en ufak bir fikri yoktu.
Kanuni gibi bir padişahın dünyadan haberi yoktu. Piri Reis
gibi adam kalkıp kitap yazıyor, Allah için bir yönetici çıkıp
ila, “Ne kadar enteresan şeyler yazıyor bu adam, dünyanın
öteki tarafındaki kıtalardan söz ediyor, acaba bir enstitü ku-
rup ilgilensek mi?” demiyor. Kanuni, “Şuraya bir donanma
göndersek, oradaki topraklardan biz de alsak” diye bir şey
geçirmiyor aklından. Halbuki, İspanya ve Portekiz kıçını yır-
lıyor, İtalyanlar gidiyor, İngilizler casusluk yapıyor. Bizimki-
lerde en ufak bir tecessüs yok. Portekiz bizim önümüzü kesi-
yor Hint Okyanusu’nda, neredeyse bütün Asya’yı da ele geçi-
riyorlar. Osmanlı küçücük Portekiz’le başa çıkamıyor. Her
seferinde dayak yiyor. Her karşılaştıklarında mağlup oluyor.
■— Ama daha ne tecessüs gösterecek adamlar? Orta Asya’dan
kalkıp gelmişler, Doğu Rom a’nm başkentini ele geçirmişler...
*— Evet ama Doğu Rom a’nm başkentini ele geçirmenin tari-
hini biliyor musun? Kaç kişiye karşı kaç kişi savaşıyor? O ne
komik şeydir öyle!
Ne bakımdan?
» • Sekiz bin kişi ile seksen bin kişi savaşıyor ve iki ay sürü-
yor.
•— Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hakaret ediyorsunuz—
— 1 layır. Atatürk de aynı fikirdeydi. Zabit ve Kumandan ile
I hısbıhal kitabına bir bak. Osmanlı subaylarının, paşalarının
I
cehaletini nasıl anlatıyor. Benim oğlum Asım, “İstanbul’un
fethi ciddiye alınacak bir zafer değildir” diye yazı yazdı, öğ-
retmeni çok kızmış. Kara Harp Okulu Komutanı Reha Taş-
kesen Paşa ise Asım’a, “Tesadüfen incelemiştim, seninle aynı
fikirdeyim” dedi. Cumhuriyet ordusuyla Osmanlı ordusunu
karıştırmayalım birbirine. Cumhuriyet Ordusu Atatürk’ün
yarattığı müthiş bir güçtür.
— Ama TSK Cumburiyet’le kurulmuş bir ordu değil ki. Her
yıl bilmem kaçıncı kuruluş yıldönümünü kutluyor...
— Evet ama TSK kuruluşunu M ete’ye dayandırıyor. M e-
te’den bugüne gelirken arada iyisi de var, kötüsü de. Ayrıca
sen bana itiraz etmeyi bir tarafa bırak, Bizans askeri sayısı 5
bin kişi ile 8 bin kişi arasında tahmin ediliyor. Lütfen bu 8
bin kişiyi dağıt bakalım o surlara.
— İstediğiniz yere dağıtın, o surları nasıl delip geçeceksiniz?
— Gel bak şimdi, elimizde Hammer’in 10. cildi var. 10. cil-
dinde de tesadüf olarak Bizans surlarının haritası var. Bak şu
uzunluğa, 5 bin kişiyi dağıt bakayım ...
— İyi de surlar değil mi asıl engel?
— İstediği kadar yüksek olsun surlar, dağ yüksek diye dağa
çıkamayacak mısın? Sonra surlar iki adımlık yer. Ayrıca, top
da var Fatih’in elinde...
— Kaç tane top var?
— Üç tane büyük şahi topu var ama onun dışında da bir sü-
rü top var.
— İşte bir delik açılıyor, oradan giriyorlar...
— Kaç delik! O şahi topları bir tane attığı zaman duvarın ya-
rısı iniyor aşağıya.
— Ama geceleyin de tekrar yapıyorlar...
— 8 bin kişi, o da maksimum sayı. Tamir mi yapacak, halkı
mı doyuracak, yoksa savaşacak mı?

— Yani siz bu millet, bu kadar yeteneksiz diyorsunuz...
— Millet değil, Fatih’in ordusundan bahsediyoruz. Hem de
nasıl beceriksizler kardeşim! Kuşatma iki ay sürüyor. Düşün
ki, toplarla mücehhez 143 parçalık Osmanlı donanması var.
Dört tane Ceneviz gemisini durduramıyor. Gemilerin birinde
de, imparatorun halkı besleyebilmek için son paracıklarıyla
Sicilya’dan satın aldığı buğday var. Bu dört gemiyi 143 gemi
durduramıyor ve içeri giriyor adamlar. Fatih de öfkesinden
atını sürüyor denize...
— Neye bağlıyorsunuz bunu?
— Cehalet, beceriksizlik. Say sayabildiğin kadar. 143 gemi
dört gemiyi durduramıyorsa beceriksizlikten, iş bilmemekten
başka neye bağlanabilir ki... Yok efendim rüzgâr onlardan
yanaymış filan. Altı-üstü dört gemi için bu kadar bahane üre-
tilir mi? Üstelik, Osmanlıların gemilerinin hepsi kürekli, sü-
ratli gemiler. Sandal gibi tabii. Kadırgayı biliyorsun. Neredey-
se deniz seviyesiyle bir. Gelen geminin bordası ta nerede. Kar-
şıdan gelen gemiyle aynı düzeyde olman lâzım ki harp edebi-
leşin. Aksi takdirde, kale gibi tırmanman lâzım o gemiye, tır-
manamıyorsun. Sonra gelen adam yelkeni senden iyi kullanı-
yor. Çünkü Osmanlı yelken kullanmayı bilmiyor. Ha babam
kürek. Niye okyanusu aşamıyor Osmanlı? Yelken kullanma-
yı bilmediği için. Onun için İstanbul’u almışız falan, önemli
başarılar değil bunlar...
( )nun için mi bu kadar başarılı oldu bu ordu?
Nerede başarılı oldu? Gerçek bir Türk ve büyük bir asker
ııl.m Timur iki saatte dağıttı koskoca Osmanlı ordusunu. Ti-
mur dalga geçiyor adamlarla, harp meydanına bile inmiyor
ve oturup Şahruh’la satranç oynuyor. Merak edip de başını
(,1'Vİrerek bakmamış bile ne oluyor orada diye. Karşısındaki
de yere göğe koyamadığımız meşhur Niğbolu fatihi Bayezid
I l.ııı. Ne bir strateji fikri var, ne başka bir şey. Timur ise Ana-
dolu'nun coğrafyasını Bayezid’den daha iyi biliyor. Düşünebi-
liyor musun, Anadolu’nun etnik yapısını Bayezid’den iyi bili-
yor. Onu Bayezid’in aleyhine kullanıyor. H erif ta Semer-
kand’dan kalkıp geliyor. Aynı adam M oskova’da, Hindis-
tan’da çarpışırken de aynı şeyleri yapıyor. Bizimkinin dünya-
dan haberi yok. Kendi veziri Çandarlı, “Padişahım, duyuyo-
ruz, bu herif bela. Biz bununla muharebe etmeyelim, gerilla
harbi yapalım” diyor. Padişah ise “Erkekliğe sığmaz” diye ap-
talca bir nedenle geri çeviriyor bu öneriyi. Osmanlı’mn kafası
bu kadar çalışıyor işte. Bizans 8000 kişiyle iki ay dayanıyor.
İmparator XI. Konstantinos’un koca bir heykelini dikmek la-
zım bu şehre. Askerleriyle savaşırken kahramanca ölüyor
adam. Ben, XI. Konstantinos hakkında niçin bir trajedi yazıl-
madı diye hep hayret etmişimdir. Bundan daha güzel bir tema
olamaz. İnsanlığın bildiği en önemli imparatorluğun sonu bu.
— Biz de R om a’nm mirasçdan değil miyiz? Türk’üz diye
mangalda kül bırakmayan yetmiş milyon içinde neredeyse çe-
kik gözlü hiç kimse yok...
— Kim ne derse desin, hepimiz Rom a’lıyız. Beğensek de öyle,
beğenmesek de öyle. Koskoca Roma İmparatorluğu son bu-
luyor. Kimsenin de aklına bir trajedi yazmak gelmiyor. Bir
devir kapanıyor insanlık tarihinde.
— Hadi bizde tragedya geleneği yok. Batı’da niye yazılmı-
yor?
— Hiç kimse yazmamış. Burası unutulmuş. İstanbul fethedil-
dikten itibaren Avrupa’nın ilgisinin dışına çıkmış. Maalesef.
Ne kadar acı bir şey... Dünyanın en önemli şehri bana sorar-
san, bundan daha güzel bir şehir yok dünyada. Ben o kadar
yer gördüm, buradan daha güzel bir yer yok.
— Bu konuda tamamen aynı fikirdeyiz. Peki, İstanbul bu ba-
le nasıl geldi?
— Düşünebiliyor musun, dünyanın kültür düzeyi düşük
halklarından birinin eline düştü bu kent. İstanbul’un yozlaş-
ması 50 ’li yıllarda azmaya başladı.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi HIGHER -- 25 Mart 2019; 3:41:22 >

Her şey bitti herkes bitti, İstanbul'un fethini Celal'den öğrenmeye başladık artık. Teorik fizikçi jeoloji üzerine yazdığında, tarihçi kimya üzerine yazdığında, manav
Yoruma Git
Yorumun Devamı Kraven - geçen ay +24
Onu daha önce yapan oldu. Araplar Muaviye döneminde çok büyük bir donanma kurdu, denizcilikten anlayan ne kadar adam varsa topladı. Sonuç? Surları aşamadılar. Donanmaları
Yoruma Git
Yorumun Devamı Kraven - geçen ay +15
Bunu diyorsan okudum.
Ha gidip de o müthiş metodoloji bilgini "Satılı 1080Ti Nividia Ekran Kartı" konusuna yazdıysan onu bilmiyorum.G
Yoruma Git
Yorumun Devamı mechatengu - 2 hafta +5
Ne güzelmiş ya gerçekten. Adam methodoloji bilmiyor diyorsun. Anlat diyince de anlatsam anlamazsın diyorsun.

K
Yoruma Git
Yorumun Devamı mechatengu - 2 hafta +4
Muaviye dönemindeki koca imparatorluk ile Fatih devrindeki / toplar çağındaki imparatorluk kalıntısı kent devleti bir mi akıl var izan var. Muaviye'nin İstanbul harekatı zaten bir overex
Yoruma Git
Yorumun Devamı Janus_Prospero - geçen ay +4

K
Kraven
geçen ay (5934 mesaj)
Her şey bitti herkes bitti, İstanbul'un fethini Celal'den öğrenmeye başladık artık. Teorik fizikçi jeoloji üzerine yazdığında, tarihçi kimya üzerine yazdığında, manav ekonomi üzerine yazdığında ne kadar zırvalayabilirse tontişimiz de o kadar zırvalamış.

Ezbere tarihi bilgiye falan da gerek yok, biraz metodoloji bilen herkes şu kısacık parçadaki bir dolu yanlışı görür ve dahi ciddiye almaz. Fakat bizim oğlan her fırsatta mutabasbıslığını gösterecek ya sorgusuz sualsiz almış direkt.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Kraven -- 24 Mart 2019; 19:7:28 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

J
Janus_Prospero
geçen ay (2019 mesaj)
Elbette askeri ve jeopolitik ilerleme kaydetme açısından ciddiye alınabilecek türden bir fetih değildir. Bizans uzun bir süredir her taraftan kuşatılmış haldeydi ve Osmanlıların elinde Theodosian surları yarabilecek ateşli silahlar ve ezici sayısal üstünlük vardı. 14. ve 15.YY'da Bizans devletinin son savunmaları zaten geri döndürülemeyecek şekilde çökmüş, imparatorların elinden tüm topraklar çıkmış gitmiş, imparatorlar da maiyetleri ile beraber yalnızca isimlerinin mazisiyle yaşıyorlardı şehirlerin ecesi, dünyanın zümrüdü, vakti zamanında tüm barbarlığın ortasında medeniyetin temsilcisi İstanbul'da. Nam-ı diğer Nova Roma veya Konstantinople'de. Ayrıca Osmanlı Bizans'ın Müslüman - Farsi - Türkik varyantı olarak orijinal Doğu Roma'nın tırnağı bile olamaz. Bir tanesi faaliyetleriyle Doğu Avrupa / Ortodoks medeniyetinin temelini atmış, modern hukukun zeminini meydana getirmiş (Jüstinyen kodeksi); öbürünün fethettiği tüm coğrafyalarda ise ilkellik kol geziyor. Yetmemiş Osmanlı'nın coğrafyasında Türkçe konuşanlara hem Osmanlı hem de Osmanlı'nın düşmanlarınca zulmedilmiş, "Türk" aşağı bir insan olarak addedilmiş. Ama ne diyorlar? Bizans kötü ve Türklere düşman, Bizans'ın Müslüman varyantı Osmanlı ise "bizden". Bizans'ın paralı Türk askerler ve kolluk güçleri kullandığı, Müslüman Araplara karşı Türklerle (Hazarlar) ittifak yaptığı ve Türk bir imparatoriçeye dahi sahip olduğu öğretiliyor mu? Hayır. Bu halk Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ün vizyonunun Türk kültürüne dayandığı kadar Greko - Romen uygarlığın medeniyet mirasına dayandığını bilmez. Diyar-ı Rum yani Roma ülkesi insanı olduğunu da hiç hatırlamaz. En az Türkler kadar atası olan Bizanslılara, aslında Romalılara burun kıvırır.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Janus_Prospero -- 24 Mart 2019; 22:7:28 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

J
Janus_Prospero
geçen ay (2019 mesaj)
O söyleşiyi yapan kişi imkan bulup da Fatih'in ordusundakilere siz bir millet misiniz diye sorabilseydi ne cevap alacağını çok merak ediyorum. Çok kuvvetli ihtimalle padişahın kulları, Müslümanlar, erler, Allah'ın kılıcı vb olduklarını söyleceklerdir, beceriksiz milletle anakronizmde boğulan modern arkadaşın ne demek istediğine anlam dahi veremeyeceklerdir.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


H
HIGHER
Konu Sahibi

geçen ay (6256 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: Janus_Prospero

Elbette askeri ve jeopolitik ilerleme kaydetme açısından ciddiye alınabilecek türden bir fetih değildir. Bizans uzun bir süredir her taraftan kuşatılmış haldeydi ve Osmanlıların elinde Theodosian surları yarabilecek ateşli silahlar ve ezici sayısal üstünlük vardı. 14. ve 15.YY'da Bizans devletinin son savunmaları zaten geri döndürülemeyecek şekilde çökmüş, imparatorların elinden tüm topraklar çıkmış gitmiş, imparatorlar da maiyetleri ile beraber yalnızca isimlerinin mazisiyle yaşıyorlardı şehirlerin ecesi, dünyanın zümrüdü, vakti zamanında tüm barbarlığın ortasında medeniyetin temsilcisi İstanbul'da. Nam-ı diğer Nova Roma veya Konstantinople'de. Ayrıca Osmanlı Bizans'ın Müslüman - Farsi - Türkik varyantı olarak orijinal Doğu Roma'nın tırnağı bile olamaz. Bir tanesi faaliyetleriyle Doğu Avrupa / Ortodoks medeniyetinin temelini atmış, modern hukukun zeminini meydana getirmiş (Jüstinyen kodeksi); öbürünün fethettiği tüm coğrafyalarda ise ilkellik kol geziyor. Yetmemiş Osmanlı'nın coğrafyasında Türkçe konuşanlara hem Osmanlı hem de Osmanlı'nın düşmanlarınca zulmedilmiş, "Türk" aşağı bir insan olarak addedilmiş. Ama ne diyorlar? Bizans kötü ve Türklere düşman, Bizans'ın Müslüman varyantı Osmanlı ise "bizden". Bizans'ın paralı Türk askerler ve kolluk güçleri kullandığı, Müslüman Araplara karşı Türklerle (Hazarlar) ittifak yaptığı ve Türk bir imparatoriçeye dahi sahip olduğu öğretiliyor mu? Hayır. Bu halk Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürk'ün vizyonunun Türk kültürüne dayandığı kadar Greko - Romen uygarlığın medeniyet mirasına dayandığını bilmez. Diyar-ı Rum yani Roma ülkesi insanı olduğunu da hiç hatırlamaz. En az Türkler kadar atası olan Bizanslılara, aslında Romalılara burun kıvırır.
Hocam fetihin önemli olmasının nedeninin, sonuçları ve etkisi olduğunu söyleyenler var, nedir bu sonuçlar ve etkileri?

< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 2 cevap geldi.

B
BigMuffin
geçen ay (1579 mesaj)
Hocam yarın sınavım var bu gece okuyamam bunu yarına artık

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >


J
Janus_Prospero
geçen ay (2019 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: HIGHER

Hocam fetihin önemli olmasının nedeninin, sonuçları ve etkisi olduğunu söyleyenler var, nedir bu sonuçlar ve etkileri?

Alıntıları Göster
Çöküşten kaçan Bizanslı sofistlerin İtalyan entelektüelizmine dolayısıyla Rönesans'a ve Avrupa'daki medeniyete katkısı oluyor. Bizans da zaten kendi Rönesans'ını yaşamaktaydı son devrinde. İmparatorluk tahtına egemen sülalenin adıyla "Palaiologos Rönesansı" olarak biliniyor. Başlıca isimler megas logothetes (büyük amir / başbakan) Theodoros Metohites ve öğrencisi Nikeforos Gregoras.

İstanbul'un fethinin bir halkasını oluşturduğu Bizans / Doğu Roma İmparatorluğu'nun çöküşü de Doğu'dan Batı'ya İpek Yolu ticaret rotasında Hıristiyan egemenliği ve insiyatifinin büyük ölçüde yitirilmesi anlamına geliyor. Bu da Hıristiyan dünyasında yeni coğrafi rotalar icat etmek yani coğrafi keşifler yapmak için teşvik yaratıyor. Coğrafi keşifler çağının dikkatleri üstüne çekmiş bir mark point niteliği taşıyan İstanbul'un düşüşü olayına rastgelmesi bir tesadüf değil.

Bir de Osmanoğullarının İslam alemindeki prestijini arttırıyor ister istemez. Mesela Memlüklerin hakimiyetindeki Mısır'da İstanbul'un Müslümanlarca fethi kutlanıyor. Ama bence bu öyle büyük bir tarihsel boyut taşımıyor. Aklıma gelenler bunlar.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Janus_Prospero -- 24 Mart 2019; 23:42:45 >


F
Falih Rıfkı Atay
geçen ay (970 mesaj)
İlginçmiş. Bu soruları Celal Şengör'e soran kim?


Bu mesaja 1 cevap geldi.

H
HIGHER
Konu Sahibi

geçen ay (6256 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: Falih Rıfkı Atay

İlginçmiş. Bu soruları Celal Şengör'e soran kim?
İlk konuşma çizgisindeki soruyu soran kişi(Sefa kaplan), yanıtlayan Şengör, böyle devam ediyor konuşmalar. Bazı harfler silinik gözüktüğü için (kopyalanırken harflerin çoğu gözükmemiş), ben kitaptan okunması taraftarıyım. İnternette pdfsi bulunuyor.

< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >


T
TürkünSesi
geçen ay (282 mesaj)
Bir de Latinlerin yanlış hatırlamıyorsam iki haftada İstanbul'u aldığını biliyorum ama üzerine titremedim. Muhtemelen orada Bizans hazırlıksız yakalandı.
Buna benzer benim bildiğim üç tarafı sularla kaplı Belgrad Kalesi var ama orada tabi deniz değil de nehir var. Fatih zamanında oradaki ilk kuşatma başarısız oldu. Sonra Kanuni aldı. Acaba aradaki fark neydi?
Denizdeki muharebede Ceneviz'e çok sayıda olmasına rağmen yenilmesine bir şey diyemem. Yüzyıllardır karaya odaklı bir millet sonuçta. Fakat ben olsam ,mümkünse tabi, denizde iyi olan bir devletle müttefiklik ederdim. Hiç değilse bir donanma kiralardım. Parası neyse verirdik kardeşim. Böyle konuşuyorum da belki bunu yapmışlardır :D


Bu mesaja 1 cevap geldi.

K
Kraven
geçen ay (5934 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: TürkünSesi

Bir de Latinlerin yanlış hatırlamıyorsam iki haftada İstanbul'u aldığını biliyorum ama üzerine titremedim. Muhtemelen orada Bizans hazırlıksız yakalandı.
Buna benzer benim bildiğim üç tarafı sularla kaplı Belgrad Kalesi var ama orada tabi deniz değil de nehir var. Fatih zamanında oradaki ilk kuşatma başarısız oldu. Sonra Kanuni aldı. Acaba aradaki fark neydi?
Denizdeki muharebede Ceneviz'e çok sayıda olmasına rağmen yenilmesine bir şey diyemem. Yüzyıllardır karaya odaklı bir millet sonuçta. Fakat ben olsam ,mümkünse tabi, denizde iyi olan bir devletle müttefiklik ederdim. Hiç değilse bir donanma kiralardım. Parası neyse verirdik kardeşim. Böyle konuşuyorum da belki bunu yapmışlardır :D
Onu daha önce yapan oldu. Araplar Muaviye döneminde çok büyük bir donanma kurdu, denizcilikten anlayan ne kadar adam varsa topladı. Sonuç? Surları aşamadılar. Donanmaları da Yunan Ateşi ile cayır cayır yandı. Keza Bulgarlar da aynı akıbete uğradı. Yıldırım da.

Arasında metrelerce derinlik ve genişlikte hendekler bulunan son derece büyük ve kalın üç katmanlı, kuleli surları aşmayı çocuk oyuncağı zannediyorlar. O güne kadar 9-10 defa kuşatılıp neden düşürülemediğini düşünen yok tabii ki. Ayrıca Fatih, fatih değildi. 2. Mehmed kendini ispat etmesi gereken yeni ve genç bir sultandı. Acaba ordu mu isyan eder, paşalar mı sıkıntı çıkarır, yeni bir haçlı birliği toplanıp üstlerine mi gelir, arkada Anadolu'da sıkıntı çıkar mı, Memluk acaba Anadolu'ya mı girer, suru aşabilecek miyim, zayıf olan donanmam acaba denizde ne yapar vs. vs...Bu ve bunlar gibi tonla şey, teknik sorun, dönemin şartları vs. hiçbiri önemli değil, vay efendim bizim şu kadar askerimiz varmış da şehirde şu kadar adam varmış nasıl o şehri rahatlıkla alamamışız da başarı değilmiş. Bu kafaya hakikaten edilecek bir laf var da burada olmuyor işte.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

J
Janus_Prospero
geçen ay (2019 mesaj)
Muaviye dönemindeki koca imparatorluk ile Fatih devrindeki / toplar çağındaki imparatorluk kalıntısı kent devleti bir mi akıl var izan var. Muaviye'nin İstanbul harekatı zaten bir overexpansion. Fatih devrinde ise kendi kısmi zorlukları bulunsa da bir çıban başı kesmek, alt tarafı. Böylesi bir kafayla Arap Halifelikleri'nin savaş makineleriyle küçük krallıkları veya beylikleri fethetmesini laf kondurulamaz başarı hikayeleri olarak anlatmak gerekir. Evet, Araplar büyük bir imparatorluk kurdular. Ama tutup da minik bir Türk soyunu vb biçmelerini pek ciddiye almazsın. İsterse 10 kat sur olsun. Top var elinde, top. Sürekli bombardıman yapıyorsun. Coğrafi olarak zaten her yerden çevrelemişsin; Rumeli ve Anadolu Hisarları'nı dikmişsin. Ne kadar dayanabilir? (Katolik Hıristiyan dünyası Bizans'ı unutmuştur da büyük ölçüde, zaten mehzep olarak da uymadıkları için fazla umursamıyorlardı onları, şehir düştüğünde gelişmeyi olumsuz karşılasalarda gerçek buydu).

Belgrad seferinde Yeniçeriler savaşın bir anında düşman dirayeti karşısında disiplin bozukluğu sergilemişlerdir mesela. Alma girişiminin başarısızlığının bir sebebi de bu.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


_
_turbo_
geçen ay (1980 mesaj)
Bence Celal Sengör cok abartiliyor. Istanbulun fethi tarihe damga vuran olaylardan biridir. Batililar dünya tarihini kendilerine mal etmek icin elinden geleni yapar, elit gecinmek icin bunlarin kuyruguna takilmis birkac sazanda kendi tarihini önemsiz göstermek icin elinden geleni yapar. 21 Yasinda genc bir Sultanin Istanbulu almasi en az eskisi kadar güncelligini kaybetmemistir. Dümyanin öbür ucunda 50 kisiyi katleden katil bile 566 yil gecmesi e ragmen bunu unutamamistir. Bugün Bizim topraklarimizda olan Ayasofyada bir kismi ibadete acmaktan bile cekinirken Ayasofyayi Istanbulu fethedip camiye ceviren bir Sultan onca muhalif sese ragmen bunda basari göstermis olmasi ne kadar abartilsa az kalir.

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @HIGHER

M
MANGUTAY
geçen ay (644 mesaj)
Bir insan ne kadar zeki olursa olsun eğer kafasında belli şeyleri saplantı haline getirmişse bu şekilde zırvalar. Celal Şengörde de var bu durum. Normalde böyle sığ düşünecek bir adam değildir diyorsun ama oluyor işte. İşin kötüsü bizim milletimizde şöyle kötü bir huy var. Bakıyor ha bu adam çok akıllı baksana oğlum bilim adamı bu, öyleyse her dediği doğrudur bize bok yemek düşer tribine giriyor. Hal bu ki adamın kimliğiyle söylediği şeyin alakası yok. Ama ona bakmıyor. Şu söylediğin etmenleri bir kenara koyalım herhangi bir kuşatmada bile her zaman savunan taraf avantajlı konumdadır. Sen surlarda gedik bile açsan dar alanda ve senden yüksekteki düşmanın attığı envai çeşit şeyle muhatapsın. Sanki sadece karşılıklı kılıç oynatıyorlar. Manevra kabiliyetin yok. Bir yandan gedikten girmeye çalışıyorsun diğer yandan üstten ok, mızrak, kızgın yağ, kaya, neft her şey yağıyor. Surlara tırmanmaya kalksan aynı mevzu. Adam kaybettikçe askerin morali azalıyor. Beş bin kişi saldırsa bunların bini ölse ilerleme kaydedemese komutan olarak geri kalan 4 bini de ölsün mü dersin boş yere yoksa geri mi çekersin? Kaldı ki İstanbul gibi dönemin en sağlam korunan şehrini kuşatmışsın. Çocuk gibi karşı taraf 8 bindi Osmanlı 60 bindi o kadar uğraştılar beceriksizler. Pardon 60k adamı aynı anda hücuma kaldırmalıydı Fatih. Ne de olsa adam kaybetmek Fatih için önemsiz bir mevzuydu. Mantar çünkü bunlar. Yerlerine yenisi bitiveriyor hemen.
Ayrıca 8 bin adamı o surlara diz bakalım demiş Celal Şengör de arkadaş o sekiz bin adam kuşatmanın başında dağınık değildi ki, Halice gemiler indikten sonra bir kısmını o tarafa kaydırdılar öyle girdik zaten içeri. Aynı anda tek bir ciheti koruyan 8 bin kişinin sayısı dağılınca savunma da kırıldı. Buradaki taktiksel hamleyi görmezden gelip adamlara başarısız demek neyin kafası? Nasıl dağılmasını sağlayacaksın o 8 bin adamın. İstanbul Fatihe kadar sadece karadan kuşatılabilen bir şehirdi. 8bini bırak iki bin kişi bile yığsan kara surlarına haftalarca dayanabilirdi o şehir ki öylede yaptılar. 53 gün boyunca tuttular.
Bu mesajda bahsedilenler: @Kraven

J
Janus_Prospero
4 hafta (2019 mesaj)
Rankeci düşünce ile Celal Şengör'ü eleştirmek çok da mantıklı değil. İlla Rankeci bir tavır takınacaksak bizzat epeyce işin içinde olalım ki eleştirebilelim mesela İlber Ortaylı gibi birisi olalım ama İlber Ortaylı da Şengör'e oklarını pek yöneltmiyor nedense. Eğer Şengör sürekli saçmalasa Ortaylı bu kadar sessiz kalmaz zaten. İstanbul'un fetihten sonra unutulması felan abartılı ifadeler aşağı yukarı bu belli ama şu Ceneviz meselesi ve Hint Okyanusu ile ilgili söyledikleri bana oldukça mantıklı geliyor. Osmanlı'nın denizlerde ciddi zaafiyetleri olduğu Osmanlı tarihini iyi kötü okumuş birisi açısından belli olur bence, İnebahtı felaketi gibi örnekler var.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Janus_Prospero -- 28 Mart 2019; 20:21:45 >


H
HIGHER
Konu Sahibi

2 hafta (6256 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: _turbo_

Bence Celal Sengör cok abartiliyor. Istanbulun fethi tarihe damga vuran olaylardan biridir. Batililar dünya tarihini kendilerine mal etmek icin elinden geleni yapar, elit gecinmek icin bunlarin kuyruguna takilmis birkac sazanda kendi tarihini önemsiz göstermek icin elinden geleni yapar. 21 Yasinda genc bir Sultanin Istanbulu almasi en az eskisi kadar güncelligini kaybetmemistir. Dümyanin öbür ucunda 50 kisiyi katleden katil bile 566 yil gecmesi e ragmen bunu unutamamistir. Bugün Bizim topraklarimizda olan Ayasofyada bir kismi ibadete acmaktan bile cekinirken Ayasofyayi Istanbulu fethedip camiye ceviren bir Sultan onca muhalif sese ragmen bunda basari göstermis olmasi ne kadar abartilsa az kalir.
Celal Şengör'ün abartıldığı falan yok.
Celal çok dil bilen, vatansever ve müthiş Fatih sevgisi olan biri, dolayısıyla karalamaya vs. çalışmaz ki çalışmıyor da zaten.
Adamın yaptığı tek şey ortaya veri koymak, bu veriye karşı bir argümanınız var mı, yok.


Bu mesaja 2 cevap geldi.

_
_turbo_
2 hafta (1980 mesaj)
Karsit Argumani Fatih zamaninda ortaya koymus zaten. Bakiniz Istanbul. Tarihi gunumuz sartlarina gore yorumlamak sacmaliktan ibarettir. Bu olayin yankilari gunumuzde bile etkisini surdurmektedir.

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @HIGHER

E
erkurt02
2 hafta (1091 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: HIGHER

Celal Şengör'ün abartıldığı falan yok.
Celal çok dil bilen, vatansever ve müthiş Fatih sevgisi olan biri, dolayısıyla karalamaya vs. çalışmaz ki çalışmıyor da zaten.
Adamın yaptığı tek şey ortaya veri koymak, bu veriye karşı bir argümanınız var mı, yok.

Alıntıları Göster
Jeolojide bir şey demem ama diğer konularda yer yer çok boş yapıyor. Tarihi okuyan biri celalin yer yer sacmaladigini bilir bi ilbere bakın tarihi yorumlamasına müthiş çok büyük tarihçi oralardan okuyun tarihi, burdan değil.

< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 2 cevap geldi.

M
MANGUTAY
2 hafta (644 mesaj)
Bu arkadaş Celalist. O yüzden çok takılmayın böyle konulara


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @erkurt02

H
HIGHER
Konu Sahibi

2 hafta (6256 mesaj)
Hep ad hominem hep ad hominem

< Bu ileti mini sürüm kullanılarak atıldı >