Bu konudaki kullanıcılar: 2 misafir, 1 mobil kullanıcı
9
Cevap
284
Tıklama
0
Öne Çıkarma
İng / Tr Çeviri (Düzenleme) ??

- -observer- Konu Sahibi
12 yıl (921 mesaj)
Arkadşlar aşagıdaki 20 tane ing cümleyi çevirmem gerekiyor, kendimce birşeyler yazdım .
Bunlar ne kadar doğru? yanlışları düzeltebilirmisiniz.

vakit ayıranlar için şimdiden sağolun.

1 - The internet, with its millions of connections world wide is changing the way science is done.
1- İnternet ile birlikte milyonlarca worldwide'ın bağlanmasıyla , bilim yolunda değişimler yapılıyor.

2- The internet is making research more collaborative ,that is ,rather than one person, a group of people does the work.
2- İnternet araştırmalarda daha çok yaralanılıyor, yani insan çalışmalarını bir kişi, bir grupdan aksine internetten yararlanıyor.

3- The internet makes more date available which means that huge amount of data can be stored and exchanged.
3- İnternet daha fazla veri elde edilebilir hale getirir ki bu ise büyük miktarda bilginin depolanabilir ve değiştirilebileceği anlamına gelir.

4- Not only scientists but all tools of science has changed with the help of the internet.

4- İnternet yardımı ile sadece bilim adamları değil bilimin bütün araçları değişti.

5- For a desktop computer user, you can add a new security update,system patch,new aplication or even an entirely new aperating system.
5-Bir masaüstü bilgisayar kullanıcısı için yeni bir güvenlik güncelleştirmesi, sistem yaması, yeni uygulama ve hatta tamamen yeni bir işletim sistemi ekleyebilirsiniz.

6- As long as you understand how an operating system Works,you can change some of the ways it Works.
6- İşletim siteminin nasıl çalıştığını anladığınız sürece, bazı çalışma şekillerini değiştirebilirsiniz.

7- Central Processing Unit is the main information processor in a computer.
7-Merkezi İşlem Birimi bir bilgisayarın temel bilgi işlemcisidir.

8- A CPU is a single microproccesser made from the slicon ,with millions of electrical components on its surcafe.
8-Bir CPU , bir yüzey üzerinde slikondan yapılmış milyonlarca elektriksel bileşenle birllikte bir tek mikroişlemciden oluşur.

9- Standard CPUs contain processing unit that interpret and implement software instructions, perform calculations and comparions, make logical decisisons, temporarily store information for use by another of the CPU's processing units, and allow the CPU to communicate with the rest of the computer.
9-Standart CPU lar yazılım talimatlarını yorumlayan ve uygulayan işlem birimi içerir, hesaplamalar ve karşılaştırmalar yapar ,mantıksal kararlar alır, CPU'nun işlem birimlerinin başkalarının tarafından kullanılması için geçici bilgi depolar ve CPU bilgisayarın geri kalanı ile iletişim kurmanıza olanak verir.

10- The main function of the CPU is to perform aritmetic and logical calculations.
10 - CPU ana işlevi aritmetik ve mantıksal hesaplamalar yapmaktır.

11- The CPU is controlled by a list of software instructions ,called a computer program.
11- CPU'nun yazılım talimatlarının listesi ile kontrol edilmesi,bir bilgisayar programı olarak adlandırılır.

12-Software instructions enteringthe CPU are kept in memory storage device such as a hard disk ,floopy disk, CD-ROM or magnetic tape.
12- CPU ,Yazılım talimatlarının girdilerini harddisk,floopy disk,Cd-Rom veya manyetik kaset gibi bilgi depolayan aygıtlarda tutar.

13-Software instructions pass into the computer's main random access memory,where each instruction is given a unique adress or memory location.
13- Yazılım talimatları ,bilgisayarın rasgele erişim belleğine geçer, herbir talimat kendisine verilen eşsiz bir adreste veya belek alanında yer alır.


14- When a program is working data-flow from RAM through an interface unit of wires called the bus.
14- Ne zaman bir program çalışsa, RAM den arayüz birimi boyunca yol olarak adlandırılan kablolardan veri akışı sağlanır.

15- From the instruction decoder the data pass to the aritmetic logic unit.
15- Talimatların çözümünde veri ,aritmetik mantık birimine geçer.

16- Devices which store your informations on a disc is called the disc drive which preserves the information even when you shut your computer off.
16- Aygıtlar , bilgilerinizi disk sürücüsü olarak adlandırılan bir disk üzerine depolar,bu bilgiler bilgisayarınız kapandığı zaman bile korunur.

17- A hard disk drive looks like a rigid platter with a magnetic surface.
17- Bir Sabit disk sürücüsüne bakıldığında, manyetik yüzeyden oluşmuş sert bir yassı plakaya benzer.

18- All of the programs an files in a computer are held in these hard disks.
18- Tüm programlar ve dosyalar bilgisayarın sabit diskinde tutulur.

19- Compared to CDs and DVDs floopy discs can store only a small amount of data.

19- Floopy diskler , Cd veDvd lerle karşılastırıldıgında sadece az miktarda veri depolayabilir.

20- Floopy disc drives are less popular then they used to be , although some computers still include them.

20- Floopy diskler daha az popüler kullanımı olduğu halde bazı bilgisayarlarda hala bulunmakta.
B Beetleguese
12 yıl (1593 mesaj)
1 - The internet, with its millions of connections world wide is changing the way science is done.
1- İnternet ile birlikte milyonlarca worldwide'ın bağlanmasıyla , bilim yolunda değişimler yapılıyor.

worldwide dunya çapında demek,
yani dünya çapında milyonlarca kişinin internete baalanması bilim yolunu deiştiriyor olcak
dierlerine bakmadm :D

8- A CPU is a single microproccesser made from the slicon ,with millions of electrical components on its surcafe.
8-Bir CPU , bir yüzey üzerinde slikondan yapılmış milyonlarca elektriksel bileşenle birllikte bir tek mikroişlemciden oluşur.

cpu,silikondan yapılmış ve yüzeyinde milyonlarca elektriksel bileşen bulunan bir mikroişlemcidir bu daha doğru oldu,
aralardan seçiorum, dierlerinde yanlş yok sanma, olabilir :D

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi Beetleguese -- 5 Nisan 2010; 0:53:42 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

- -observer- Konu Sahibi
12 yıl (921 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: huso_2002

1 - The internet, with its millions of connections world wide is changing the way science is done.
1- İnternet ile birlikte milyonlarca worldwide'ın bağlanmasıyla , bilim yolunda değişimler yapılıyor.

worldwide dunya çapında demek,
yani dünya çapında milyonlarca kişinin internete baalanması bilim yolunu deiştiriyor olcak
dierlerine bakmadm :D

hıı dogru ya , yinede sağol ;)
S SudaEriyenAspirin
12 yıl (7307 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: __By_Sinan__


Arkadşlar aşagıdaki 20 tane ing cümleyi çevirmem gerekiyor, kendimce birşeyler yazdım .
Bunlar ne kadar doğru? yanlışları düzeltebilirmisiniz.

vakit ayıranlar için şimdiden sağolun.

1 - The internet, with its millions of connections world wide is changing the way science is done.
1- Dünya çapında milyonlarca bağlantısıyla internet, bilim yapma yolunun değişmesidir.

2- The internet is making research more collaborative ,that is ,rather than one person, a group of people does the work.
2- İnternet araştırmaları daha iş birliğine uygun hale getiriyor,öyle ki, bir insandan çok, bir grup insan iş yapıyor.

3- The internet makes more data available which means that huge amount of data can be stored and exchanged.
3- İnternet daha çok bilgiyi ulaşılabilir hale getiriyor ki, bu çok fazla bilginin saklanıp değiştirilebilmesi anlamına gelir.

4- Not only scientists but all tools of science has changed with the help of the internet.

4- Sadece bilim adamları değil, aynı zamanda tüm bilim araçları internetin yardımıyla değişmektedir.(değişti)

5- For a desktop computer user, you can add a new security update,system patch,new aplication or even an entirely new operating system.
5-Bir masaüstü kullanıcısı için, yeni bir güvenlik güncellemesi, sistem paketi, yeni uygulama, hatta tamamen yeni bir işletim sistemi ekleyebilirsiniz.

6- As long as you understand how an operating system Works,you can change some of the ways it Works.
6- İşletim siteminin nasıl çalıştığını anladığınız sürece, bazı çalışma şekillerini değiştirebilirsiniz.

7- Central Processing Unit is the main information processor in a computer.
7-Merkezi İşlem Birimi bir bilgisayarın temel bilgi işlemcisidir.

8- A CPU is a single microproccesser made from the slicon ,with millions of electrical components on its surcafe.
8-Bir CPU , üzerindeki milyonlarca elektirksel bileşen ile, silikondan yapılmış tekli bir mikro işlemcidir.

9- Standard CPUs contain processing unit that interpret and implement software instructions, perform calculations and comparions, make logical decisisons, temporarily store information for use by another of the CPU's processing units, and allow the CPU to communicate with the rest of the computer.
9-Standart CPU lar yazılım talimatlarını yorumlayan ve uygulayan işlem birimi içerir, hesaplamalar ve karşılaştırmalar yapar ,mantıksal kararlar alır, CPU'nun işlem birimlerinin başkalarının tarafından kullanılması için geçici bilgi depolar ve CPU bilgisayarın geri kalanı ile iletişim kurmanıza olanak verir.

10- The main function of the CPU is to perform aritmetic and logical calculations.
10 - CPU ana işlevi aritmetik ve mantıksal hesaplamalar yapmaktır.

11- The CPU is controlled by a list of software instructions ,called a computer program.
11- CPU'nun yazılım talimatlarının listesi ile kontrol edilmesi,bir bilgisayar programı olarak adlandırılır.

12-Software instructions enteringthe CPU are kept in memory storage device such as a hard disk ,floopy disk, CD-ROM or magnetic tape.
12- CPU ,Yazılım talimatlarının girdilerini harddisk,floopy disk,Cd-Rom veya manyetik kaset gibi bilgi depolayan aygıtlarda tutar.

13-Software instructions pass into the computer's main random access memory,where each instruction is given a unique adress or memory location.
13- Yazılım talimatları ,herbir talimatın kendisine verilen tek bir adreste veya belek alanında yer aldığı, bilgisayarın ana rasgele erişim belleğine geçer.


14- When a program is working data-flow from RAM through an interface unit of wires called the bus.
14- Bir program çalışırken, RAM den arayüz birimi boyunca yol olarak adlandırılan kablolardan veri akışı sağlanır.

15- From the instruction decoder the data pass to the aritmetic logic unit.
15- Veri, Talimatların çözümünden ,aritmetik mantık birimine geçer.

16- Devices which store your informations on a disc is called the disc drive which preserves the information even when you shut your computer off.
16- Verilerinizi bir disk üzerinde depolayan aygıtlar,bilgisayarınızı kapattığınızda bile veriyi koruyan disk sürücüleri olarak adlandırılır.

17- A hard disk drive looks like a rigid platter with a magnetic surface.
17- Bir hard disk sürücüsü, manyetik yüzeyli sert bir plaka gibi görünür.

18- All of the programs an files in a computer are held in these hard disks.
18- Bir bilgisayardaki Tüm programlar ve dosyalar, bu hard disklerin içinde muhafaza edilir .

19- Compared to CDs and DVDs floopy discs can store only a small amount of data.

19- Cd veDvd lerle karşılastırıldıgında, floopy diskler sadece az miktarda veri depolayabilir.

20- Floopy disc drives are less popular then they used to be , although some computers still include them.

20- Floopy diskler,hala bazı bilgisayarlar içerse de, artık eskisine göre daha az popüler,düzelttim hepsini baya bir zamanımı aldı

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi SudaEriyenAspirin -- 5 Nisan 2010; 1:24:00 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

- -observer- Konu Sahibi
12 yıl (921 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: SudaEriyenAspirin

düzelttim hepsini baya bir zamanımı aldıtşk ettim dostum, bunada bakayım bi.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

S SudaEriyenAspirin
12 yıl (7307 mesaj)
ingiliz dili ve edebiyatı öğrencisiyim
umarım yanlışım yoktur


Bu mesaja 1 cevap geldi.

- -observer- Konu Sahibi
12 yıl (921 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: SudaEriyenAspirin

ingiliz dili ve edebiyatı öğrencisiyim
umarım yanlışım yoktur

güzel gorunuyor arkadşım tekrar sağol ve kolay gelsn iiyi çalışmalar


Bu mesaja 1 cevap geldi.

S SudaEriyenAspirin
12 yıl (7307 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: __By_Sinan__


quote:

Orijinalden alıntı: SudaEriyenAspirin

ingiliz dili ve edebiyatı öğrencisiyim
umarım yanlışım yoktur

güzel gorunuyor arkadşım tekrar sağol ve kolay gelsn iiyi çalışmalar

eyvallah
başka iş olursa pm atabilirsin


Bu mesaja 2 cevap geldi.

G Guest-6CB3B4454
12 yıl (3263 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: SudaEriyenAspirin


quote:

Orijinalden alıntı: __By_Sinan__


quote:

Orijinalden alıntı: SudaEriyenAspirin

ingiliz dili ve edebiyatı öğrencisiyim
umarım yanlışım yoktur

güzel gorunuyor arkadşım tekrar sağol ve kolay gelsn iiyi çalışmalar

eyvallah
başka iş olursa pm atabilirsin

Tudors'u çevirsene kaç aydır bekliyoruz(m) çeviren çıkmadı
- -observer- Konu Sahibi
12 yıl (921 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: SudaEriyenAspirin


eyvallah
başka iş olursa pm atabilirsin

eyvallah, inş olmaz :) öğrenirim şunu da olmaz. Öğrenmeyi cok istiyorum ,olur inş.DH Mobil uygulaması ile devam edin. Mobil tarayıcınız ile mümkün olanların yanı sıra, birçok yeni ve faydalı özelliğe erişin. Gizle ve güncelleme çıkana kadar tekrar gösterme.