Bu konudaki kullanıcılar: 1 misafir, 1 mobil kullanıcı
289
Cevap
0
Tıklama
26
Öne Çıkarma
Detaylı İngilizce Öğrenme Rehberi

R
rat.planet Konu Sahibi
5 ay (5550 mesaj)

Bu konunun amacı sadece ve sadece günlük hayatta konuşulan İngilizce'yi iyi düzeyde anlayıp iletişim kurabilmektir.
Bu konu İngilizce sınavlarına(YDS,IELTS,TOEFL,ESL,Proficiency,vs...)hazırlananlar için uygun değildir.
Bu konu Academic English,Business English öğrenecekler için uygun değildir.
Özetle sadece buradaki yöntemle çalışıp bu sınavlara girerseniz üstün başarı sağlayamazsınız.
Çünkü sınavların soru tipleri ve soru sordukları kelime evreni çok farklı bir yapıya sahiptir.
Bu alanların müfredatına ve soru tiplerine göre hazırlanmış kaliteli kitaplara çalışınız.
İngilizce öğrenmek farklı,sınavlara girmek ise çok farklı bir çalışma gerektiriyor.İçindekiler
1.Ön Söz
2.Seviye Bilgisi ve Toplam Çalışma Süresi
3.Uyarılar
4.Birinci Aşama:Önce Türkçe Gramer Öğren!
5.İkinci Aşama:İngilizce Gramer Öğren!
6.Üçüncü Aşama:Dizi İzleyerek İngilizce Öğren!
7.Son Söz1.Ön Söz
Sevgili arkadaşlar bu konuda nasıl daha etkili İngilizce öğrenilebileceğini olabildiğince basit şekilde anlatmaya çalıştım.
Bu yöntemle çalışan arkadaşlar olumlu ve olumsuz yorumlarını bu konuya yazsınlar.
Bu sayede bu sistemin daha etkili olmasını sağlayabilirler.
Çünkü bu sistem yaklaşık 5 yıldır bu forumda olan yüzlerce mesajdan sonra bu şeklini almıştır.
Özetle bu sistem sadece benim önerdiğim bir sistem değil yüzlerce mesajdan sonra bu hale gelen bir sistemdir.


2.Seviye Bilgisi ve Toplam Çalışma Süresi
2a.Seviye Bilgisi
Bir insanın yabancı dili ne düzeyde öğrendiği ispatlamak için bir stardartlaşmaya ihtiyaç vardı.
Çünkü yabancı dil bildiğini ispat etmenin ölçütü bir sertifikaya sahip olmaktır.
Bu sertifikaları alabilmek için uluslarası geçerliliği olan sınavlara girmek gerekiyor.
İşte burada Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı denilen CEFR sistemi ortaya çıkıyor.
Bu sistemde dil bilmenin düzeyleri seviyelere ayrılıyor.
Yabancı Dil Seviyeleri;
A1-Beginner
A2-Elementary
B1-İntermediate
B2-Upper-intermediate
C1-Advanced
C2-Proficiency
Ayrıca yabancı dil seviyelere ayrılırken her seviyede hangi dil becerisinde neler yapılması gerektiği bölümlendiriliyor.
Yabancı dil becerileri;dinleme,konuşma,okuma,yazma.
Yani her seviyede ilgili dil becerileriyle ilgili gerekli yeterlilikler standartlaştırılmış oluyor.
Şu kaynaklarda her seviyeye ait gerekli dil beceri yeterlilikleri anlatılmış;
quote:

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bc7a (özet anlatım)
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb69 (detaylı anlatım)

Konunun amacı sınavlar olmadığı için CEFR uyumlu kitap vs.önermedim.
Konunun amacı sadece ve sadece günlük konuşulan İngilizce'yi iyi düzeyde öğrenmektir.
2b.Toplam Çalışma Süresi
Bu konu kendi başına çalışarak(self-study)İngilizce öğrenmek isteyenlere yönelik hazırlanmış bir konudur.
Bu nedenle bu şekilde çalışırken karşılaşabileceğiniz zorluklara göre biçimlendirilmiştir.
Toplam 9 ayda rahatlıkla iyi düzeyde İngilizce öğrenmiş olacaksınız.
< Resime gitmek için tıklayın >
1 ay Türkçe ve İngilizce gramere çalışmakla geçecektir.Kalan 8 ay ise dizi izleyerek geçecektir.
1 ayda İngilizce grameri öğrenmiş olmayacaksınız.Dizilere geçmeden önce gramer hakkında genel bilgi almış olacaksınız.
Gramerin asıl öğrenme aşaması kalan 8 ayda yapacağınız dizi izleme aşamasıdır.8 ay toplam 240 gün eder.
Günlük 3 saat çalışırsanız 3.240=720 saat ile C1(Advanced)seviyesine gelmiş olacaksınız.
Günlük 5 saat çalışırsanız 5.240=1200 saat ile C2(Proficient)seviyesine gelmiş olacaksınız.
Kaynak;
quote:

https://support.cambridgeenglish.org/hc/en-gb/articles/202838506-Guided-learning-hours

Diziler sayesinde gramer,kelime,phrasal verb,idiom,dinleme,konuşma gibi konularda iyi bir noktaya geleceksiniz.
Özetle günlük konuşmaların büyük bölümü anlayacak düzeye geleceksiniz.


3.Uyarılar
1.Her gün İngilizce öğrenmeye en az 3 saat vakit ayırınız.Yabancı dil öğrenmek ders çalışmak gibi değildir.
Bilgi üzerine bilgi eklemek çok daha zahmetli bir iştir.Haftasonu verilen 2 günlük aralar bile öğrenme sürecini uzatacaktır.
2.Aşağıda 3 aşamadan oluşan çalışma yöntemi detaylı şekilde açıklanmıştır.Bir aşamayı bitirmeden diğerine geçmeyiniz.
3.Bu konuyu dikkatlice okumadan sorulan sorulara cevap verilmeyecektir.
Eğer sorduğunuz soruya cevap verilmemişse sorunuzun cevabı bu konu içinde mevcut anlamına geliyor.


4.Birinci Aşama:Önce Türkçe Gramer Öğren!
4a.Gramer kısaca dile ait kuralların çalışma sistemini inceleyen bir bütündür.
İleri düzeyde yabancı dil öğrenebilmek için anadilinizin gramerini bilmeniz şarttır.
Çünkü bunu yapmadan iki dil arasında sağlıklı bağlantı kuramazsınız.

4b.Türkçe grameri öğrendikten sonra İngilizce gramerin sıkıcı olmadığını göreceksiniz.
Daha doğrusu artık tüm dillerin gramerinin sıkıcı kuralları bütünü değil gerekli şeyler olduğunu idrak edebileceksiniz.

4c.Gramer bilmeyen bir kişi İngilizce kelimeleri doğru şekilde öğrenip kullanamaz.
Çünkü kelimeler tek bir sözcük türünde kullanılmaz.
Örneğin tie kelimesi isim olarak kullanılırsa kravat,fiil olarak kullanılırsa bağlamak,düğümlemek anlamına gelir.
Kelimelerin cümle içinde hangi sözcük türünde kullanıldığını tespit edebilecek gramer altyapısına sahip olmak gereklidir.
Bu gramer altyapısına sahip olabilmek için önce anadilizin gramerini öğrenmeniz şarttır.

4d.Bir gramer konusunu anladığınızı tespit edebilmenin bir yolu var;
örneğin Türkçe sıfatlar konusuna çalıştınız.
Türkçe bir cümlede sıfatın hangi kelime veya kelime grubu olduğunu tespit edebiliyorsanız anlamışsınız demektir.
Yine mesela İngilizce sıfatlar konusuna çalıştınız.
İngilizce bir cümlede sıfatın hangi kelime veya kelime grubu olduğunu tespit edebiliyorsanız anlamışsınız demektir.
Yani bu kural hem Türkçe hem de İngilizce gramer konuları için geçerli bir kuraldır.

4e.Bir defter alıp aşağıdaki gramer konularını Google'da bulup not ediniz.
Toplam 10 tane temel konu var.Konuları 2 haftada bir tekrar ediniz.
Türkçe gramer konularının tamamını bitirdikten sonra İngilizce gramer konularına çalışmaya başlayınız.
quote:


Türkçe Gramer Konuları

1.Sözcük Türleri ve Biçim Bilgisi
1.1.Sözcük Türleri/Sözbölükleri
1.2.Biçim Bilgisi
1.2.1.Kök,Gövde,Ek
1.2.2.Yapım Ekleri
1.2.3.Çekim Ekleri

2.İsimler(Adlar)
2.1.İsimlerin Türleri
2.2.İsimlerin Çoğul Yapılması
2.3.İsimlerin Çekimleri
2.4.İsim Tamlamaları ve Türleri

3.Edatlar(İlgeçler)
3.1.Edat nedir?
3.2.Türkçe Edatlar

4.Sıfatlar(Ön adlar)
4.1.Sıfat nedir?
4.2.Sıfat Türleri
4.3.Sıfat Tamlaması
4.4.Adlaşmış Sıfatlar

5.Zamirler(Adıllar)
5.1.Zamir nedir?
5.2.Zamir Türleri

6.Fiiller(Eylemler)
6.1.Fiil nedir?
6.2.Fiilerde Zaman(Şimdiki,Gelecek,Geçmiş Zaman)
6.3.Fiil Kipleri(Haber[Bildirme] ve Dilek[Tasarlama] Kipleri)
6.4.Fiilerin Yapısı(Yalın,Türemiş,Birleşik Fiiller)
6.5.Fiilerde Çatı
6.6.Ek Fiiller
6.7.Birleşik Zamanlı Fiiller
6.8.Fiilimsiler(İsim fiil,Sıfat fiil,Zarf fiil)
6.9.Yardımcı Fiiller

7.Bağlaçlar
7.1.Bağlaç nedir?
7.2.Türkçe Bağlaçlar

8.Zarflar(Belirteçler)
8.1.Zarf nedir?
8.2.Zarf Türleri
8.3.Zarfların Yapıları

9.Ünlemler
9.1.Ünlem nedir?
9.2.Türkçe Ünlemler

10.Cümlenin Öğeleri
10.1.Cümle nedir?
10.2.Özne nedir? Özne Türleri nelerdir?
10.3.Yüklem nedir?
10.4.Nesne nedir? Nesne Türleri nelerdir?
10.5.Dolaylı Tümleç(Yer Tamlayıcısı)nedir?
10.6.Zarf Tümleci,Edat Tümleci nedir?
10.7.Yapılarına Göre Cümleler nelerdir?
10.8.Anlamlarına Göre Cümleler nelerdir?


5.İkinci Aşama:İngilizce Gramer Öğren!
5a.İngilizce gramer konularına çalışırken mutlaka Türkçe gramer konularıyla karşılaştırma yapınız.
Eğer ileri düzeyde dil öğrenmek istiyorsanız anadilizle karşılaştırma yapmak şarttır.
Bunu yapmazsanız ileri düzeyde dil öğrenmeyi unutun.Çünkü hep bir eksiklik olduğunu göreceksiniz.
İki dilin gramer konularını karşılaştırmak size çok büyük bir ilerleme sağlayacaktır.
Defalarca aynı konuları tekrar etmenize rağmen anlamayıp sıkılmak istemiyorsanız karşılaştırma yapınız.
Çalışırken kolaylık sağlaması için aşağıdaki İngilizce gramer konu listesine konuların Türkçe karşılıklarını da ekledim.

5b.İngilizce gramer konularının bütünlüğünü fark edebilmek çok önemli bir yetkinliktir.
Birçok kitap seviyelere göre ayrıldığı için(Grammar in Use dahil)konular zorluk düzeyine göre dağıtılmıştır.
Bu yöntem çalışırken kolaylık sağlayan bir yöntemdir.Birçok açıdan da doğrudur.
Bu yöntemle hazırlanmış kitaplara çalışırken en önemli sorun konu bütünlüğünün kavranılmasında çıkan zorluklardır.
Çünkü konular sözcük türlerine/sözbölüklerine göre(Part of Speech) değil seviyelere göre(zorluk düzeyine)düzenlenmiştir.
Yani herhangi bir alt başlık konunun hangi sözcük türleri/sözbölükleri(Part of Speech)içinde yer aldığını bilmeniz gerekiyor.
Bu sadece İngilizce için değil Türkçe gramer konuları için de gerekli bir beceridir.
Bunun farkında olmadan da gramer ve İngilizce öğrenilir.
Ama konu bütünlüğünü sağlamanamadığı için bazı noktalarda zorluklar yaşanacaktır.
Özellikle cümle kurmak isterken ufak zorluklar yaşanacaktır.
Bu nedenle aşağıdaki gramer konuları listesi sözcük türlerine/sözbölüklerine göre(Part of Speech)listelenmiştir.

5c.Aşağıdaki listede bazı ek konuların mevcut olduğunu göreceksiniz.Bunlar gereksiz konular değildir.

5d.Aşağıdaki listedeki gramer konularına çalışırken kolaylık olması için cümle kuruluş düzenine göre listelenmiştir.
Kelimeler arası bağlantı sağlanarak kısa cümle kuruluşundan uzun cümle kuruluşuna doğru ilerleyen bir yapıda sıralanmıştır.
Bu şekilde cümle kurmanın mantığı daha etkili şekilde öğrenilmektedir.

5e.Bir defter alıp aşağıdaki gramer konularını Google aramasıyla bulup not ediniz.Toplam 18 tane temel konu var.
Konuları 2 haftada bir tekrar ediniz.İngilizce gramer konularının tamamını bitirdikten sonra üçüncü aşamaya geçiniz.
quote:


İngilizce Gramer Konuları

1.İngilizce AlfabelerEnglish Alphabets)
1.1.İngilizce Alfabe(English Alphabet)
1.2.Uluslararası İngilizce Heceleme Alfabesi(The International Spelling Alphabet)

2.İngilizce Telaffuz Kaideleri(Diphthong,Triphthong)

3.İngilizce Cümleler(English Sentences)
3.1.İngilizce Sözcük Türleri/Söz Bölükleri(Part of Speech)
3.2.Söz Dizimi Kuralları(Syntax,Sentence Structure)

4.İsimler(Nouns)
4.1.Cinsiyet(Gender)
4.2.Çoğul(Plurals)
4.3.İsmin Halleri(Case of Nouns)
4.4.Mülkiyet Hali,Tamlamalar(Possessive Case)
4.5.Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler(Countable and Uncountable Nouns)

5.Edatlar,İlgeçler(Prepositions)
5.1.İngilizce'de edat sayısı fazla diyebiliriz.Sadece Grammar in Use serisindeki(toplam 3 kitap)edatlara çalışınız.Kalan kısmını sonradan okuyarak öğrenirsiniz.veya İngilizce sözlüklerden bulup not alabiliriz.
5.2.Edat Öbekleri,İlgeç Öbekleri(Prepositional Phrases)Bir anda hepsini öğrenmeye lüzum yoktur.Not alıp ara sıra tekrar ediniz.

6.Artikeller,Tanım Edatları(Articles)
6.1.Belirsiz Tanım Edatı(The Indefinite Article)
6.2.Belirli Tanım Edatı(The Definitive Article)

7.Sıfatlar,Ön adlar(Adjectives)
7.1.Sıfat Türleri(Types of Adjectives)
7.2.Sıfatların Konumu(Position of Adjectives)
7.3.İsimlerden Sıfat Yapma(Formation of Adjectives From Nouns)
7.4.Olumsuz Yapma(Formation of Negative)
7.5.Nicelik Sıfatları(Quantitive Adjectives)
7.6.Sıfatların Karşılaştırılması(Comparision of Adjectives)
7.7.Pekiştirme Sıfatları(Intensive Adjectives)

8.Zamirler,Adıllar(Pronouns)
8.1.Zamir Türleri(Types of Pronouns)

9.Fiiller(Verbs)
9.1.Olağan Fiiller(Ordinary Verbs)
9.2.Düzenli ve Düzensiz Fiiller(Regular and Irregular Verbs)
9.3.Zamanlar(Tenses)
9.3.1.Şimdiki Zamanlar(Present Tenses)
9.3.2.Geçmiş Zamanlar(Past Tenses)
9.3.3.Gelecek Zamanlar(Future Tenses)
9.3.4.Bitmiş Zamanlar Perfect Tenses)
9.4.Geçişsiz ve Geçişli Fiiller(Intransitive and Transitive Verbs)
9.5.Yardımcı Fiiller(Auxiliary Verbs,Modals) Grammar in Use serisindeki(3 kitap)seviye sıralamasına göre öğrenilmelidir.
9.6.Kip(Mood)
9.7.Çatı(Voice)
9.8.Mastar(The Infinitive)
9.9.Eylemsiler,Fiilimsiler(Verbals)
9.9.1.İsim-Fiil,Ad-Eylem (The Gerund)
9.9.2.Sıfat-Fiil,Sıfat-Eylem,Ortaçlar(The Participles)
9.9.3.Zarf-Fiil,Bağ-Eylem,Ulaçlar(Verbal Adverb) Türkçe'deki bazı zarf-fiiler İngilizce'de bağlaçlar konusunda geçmektedir.

10.Bağlaçlar(Conjunctions)
10.1.Tümce Bağlaçları(Sentence Connectors)

11.Zarflar,Belirteçler(Adverbs)
11.1.Zarfların Türleri(Types of Adverbs)
11.2.Zarfların Karşılaştırılması(The Comparison of Adverbs)

12.Ünlemler(Interjection)
12.1.Düz Anlatım(Direct Speech)
12.2.Dolaylı Anlatım(Indirect Speech)

13.Yardımcı Cümleler,Yan Cümleler,Cümlecikler(Clauses)
13.1.İsim Cümlecikleri(Noun Clauses)
13.2.Sıfat Cümlecikleri(Adjective Clauses)
13.3.Zarf Cümlecikleri(Adverb Clauses)
13.4.Tanımlayan İlgi Cümlecikleri(Defining Relative Clauses)
13.5.Tanımlamayan İlgi Cümlecikleri(Non-Defining Relative Clauses)

14.Cümle Türleri(Types of Sentences)

15.Kenet-Sözcükler(Linking Words)

16.Deyimsel Fiiler,Öbeksi Eylemler(Phrasal Vers)

17.Deyimler(Idioms)

18.Eşdizimli Kelimeler(Collocations)

Not:Bu listede yer alan phrasal verb,idiom,collocation konularına çok kısa vakit ayırıp üçüncü aşamaya geçiniz.
Bu konuların ne olduğunu birkaç örnekle öğrenip üçüncü aşamaya geçiniz.Çünkü bu 3 alanı hakkıyla bitirmek yıllarınızı alabilir.
Üçüncü aşamada yapacağınız dizi izleme çalışmalarında bolca phrasal verb,idiom örneği göreceksiniz.
Dolaylı da olsa collocation konusunda da iyi bir noktaya geleceksiniz.
Ama bu çalışmalar BİLE bu 3 alan için yeterli gelmeyecektir.Bu 3 alan gramer içinde çok detaylı 3 konudur.
Üçüncü aşamada bittikten sonra belki bu 3 alanla ilgili sözlükler incelebilir.Bu sayede ilerleme sağlanabilir.
Aşağıda bu 3 alanla ilgili sözlük önerileri ekledim.
Bu sözlükler olmadan da bu 3 alanda gelişme sağlanabilir ama bu sizi yeterli düzeye getiremez.

İngilizce Sözlük Önerileri
Yabancı dil öğrenmeye çalışırken en önemli konulardan biri doğru sözlük seçimidir.
Çok kapsamlı bir sözlük alıp fazla para harcamak yerine amacınıza uygun sözlük seçmek daha doğru olacaktır.
Başlangıç ve orta düzeylerde İngilizce-İngilizce sözlük kullanılması işleri zorlaştırır.
Bu nedenle başlangıç ve orta düzeylerde İngilizce-Türkçe sözlükleri kullanmanızı tavsiye ederim.
Ama orta seviyeden sonra İngilizce-İngilizce sözlük kullanmak birçok açıdan daha faydalı ve etkili sonuçlar verecektir.
Çünkü kelime öğrenirken yaşanan bazı anlamsal sıkıntıları ileri düzeye gelince fark edeceksiniz.
Türkçe'ye çevirirken bazı kelimelere -kelimeyi anlatabilmek için- anlamının dışında ek manalar verilebiliyor.
Ve sonuçta bu kelimenin anlamına baktığınızda uzunca bir listeleme karşınıza çıkıyor.
İşte İngilizce-İngilizce sözlük kullanırken bu durumlarla karşılaşmazsınız.
Kelimelerin anlamı karşınıza daha berrak ve anlaşılır şekilde çıkar.
Ayrıca kelimelerle ilgili verilen örnek cümleler daha anlaşılır bir yapıya sahiptir.
Bir diğer önemli konu ise basılı sözlük veya çevrim içi sözlük kullanmanın hangisinin daha faydalı olacağı sorusudur.
Çevrim içi sözlüklerin en büyük faydası kelimelerin telaffuzunu dinleyebilme imkanı vermesidir.
Fakat her çeviri sitesinde telaffuzlar yeterli kalitede hazırlanmıyor.
Oxford ve Cambridge sözlüklerinin sitelerindeki telaffuzları çok kaliteli.
Sadece telaffuz öğrenmek için tasarlanmış siteler de var;https://youglish.com/
Ben sizlere basılı sözlük almanızı öneririm.Çünkü bir kelimeye doğal olarak defalarca bakacaksınız.
Her seferinde o kelimenin aynı cümle ve örnek ile ifade edilmesi tekrar kolaylığı açısından daha etkilidir.
Bu şekilde kelimeyi defalarca aynı cümle ve örnek ile okuduğunuz için daha kalıcı olacaktır.
1.Oxford Advanced Learner's Dictionary,2020,Tenth Edition:
Uzun yıllardır en çok kullanılan sözlüklerden biridir.
60 binin üzerinde kelime içeriyor.1 sene online erişim de veriyor.Sesli telaffuzları dinleyebilirsiniz.
2.Oxford Phrasal Verbs Dictionary,2006,Second Edition:
6 binin üzerinde deyimsel fiilin anlamını örneklerle birlikte veriyor.
En çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri deyimsel fiilerdir.
3.Oxford Idioms Dictionary,2020,fourth edition:
10 binden fazla deyimin anlamı örneklerle birlikte veriyor.Güncel 400 deyim daha eklenmiş.
4.Oxford Collocations Dictionary,2009,Second edition:Genel olarak gereksiz görülen ama önemli bir sözlüktür.
Özellikle yazı yazarken ve cümle kurarken hatalı kelime grupları kurmamak için faydalı bir sözlüktür.

Özetle bu sözlükleri almadan da çevrim içi kaynaklarla İngilizce kelime konusunda eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.
Fakat bu daha yorucu ve uzun bir zaman dilimine yayılabilir.
İleri düzeyde İngilizce yetkinliği için kaliteli sözlük kullanımının önemli olduğunu düşünüyorum.
Bu sözlükleri önem sırasında göre sırala diye bir soru sorulsa ben şu sıralamayı yapardım;
-Oxford Phrasal Verbs Dictionary
-Oxford Idioms Dictionary
-Oxford Advanced Learner's Dictionary
-Oxford Collocations Dictionary
Deyimsel fiil ve deyim öğrenmenin kelime öğrenmekten daha önemli olduğunu düşünüyorum.

Oxford Advanced Learner's Dictionary dışında diğer sözlüklerin çevrim içi erişimi yoktur.
Yani diğer sözlüklere ait sesli telaffuz desteği yoktur.
Bu sözlüklerde geçen kelimeleri şu siteden arayarak telaffuzlarını öğrenebilirsiniz;https://youglish.com/
Veya ilgili kelime veya kelime grubuyla ilgili daha fazla örnek cümle görmek istiyorsanız şu sitelerden arayabilirsiniz;
https://www.imdb.com/search/ (Dizi ve filmlerde geçen daha basit ve günlük konuşma dilinde örnekler verir).
https://fraze.it/ (Konuşma dilinden farklı olarak makale,deneme,gazetelerde geçen örnek cümleler verir).


6.Üçüncü Aşama:Dizi İzleyerek İngilizce Öğrenin!
6a.İngilize öğrenmek için birçok materyal mevcuttur.
Filmler,diziler,şarkılar,oyunlar,belgeseller,çizgi filmler,kitaplar,hikayeler,denemeler,makaleler,podcastlar,çizgi romanlar...
Bunların hangisinin yabancı dil öğrenmek için daha etkili olduğunu sorarsanız bana göre diziler daha etkilidir.
Önceleri kitap ve sesli kitap ikilisinin daha etkili olduğunu düşünüyordum.
Çünkü bol sayıda kelime,bol sayıda farklı cümleler içeren bir içeriğe sahipler.
Ama kitaplar bol sayıda kelime ve bol sayıda karmaşık cümle kalıplaplarını da içeren yapıya sahipler.
Yani kitaplar yabancı dil öğrenmeye başlarken sizleri daha çok zorlayan bir yapıya sahiptir.
Yabancı dili öğrendikten sonra yani belirli bir seviyeye geldikten sonra kullanılması daha akıllıca olacaktır.
Dizileri önermemin birçok sebebi var;
-Dizilerde günlük hayatta yaşanan olayları izleyerek takip edersiniz.
-Kullanılan dil çok daha basit bir içeriğe sahiptir.
-Konuşurken kullanılan kelime sayısı fazla sayıda değildir.
-Dizilerde bir konu uzun bir zaman aralığında işlenir.
-Yabancı dil öğrenmenin temel amacına(iletişim kurmak)en yakın materyaller dizilerdir.
Dizileri bu kadar övmeme rağmen her dizinin yabancı dil öğrenmek için uygun olduğunu düşünmüyorum.

6b.En başta belirtmek gerekir ki dizilerle İngilizce öğrenmek ilk zamanlarda zorlu geçecektir.
Fakat her gün standart süre ile çalışmalarınız devam ederse çok kolay bir hale geldiğini göreceksiniz.
Çünkü konuşulanları anlama duygusu insanın mutlu olmasını sağlıyor.
Artık iletişimi anlayabilir bir düzeye geliyorsunuz.

6c.Dizi izleyerek dil öğrenilemeyeceğini düşünenler var.
Bu eleştiriyi yapanlar dizi izlerken insanların pasif bir dinleme,izleme çalışması yaptığını belirtiyorlar.
Buradaki yöntemde anlamlandırma+dinleme tekrarı+sesli tekrar yöntemi kullanılmıştır.
Tekrar mekanizması olmayan ve konuşma alıştırmalarını yapmayan kişiler etkili şekilde öğrenemez.
Bu nedenle buradaki yöntem pasif bir izleme değil yoğun bir çalışmayı gerektiren bir yöntemdir.

6d.İzleyeceğiniz diziyi Türkçe altyazı ile değil sadece İngilizce altyazı ile izlemelisiniz.
Dizileri satın alırken İngilizce altyazı olmasına dikkat ediniz.
Buraya mesaj atarsanız altyazı seçeneğini inceleyebiliriz.

6e.Dizileri satın almanızı öneririm.Para=insanın verdiği emek demektir.
Birçok öğrenci İngilizce öğrenmeye çalışıyor.Ve belirli bir süre sonra vazgeçiyor.
Çünkü yeterli emek harcamadan her şeye kolayca ulaşıyor.Sonuçta kolayca da vazgeçiyor.
Eğer birkaç ay çalışıp para biriktirse ve 10 sezonluk bir dizi satın alsa şöyle yapardı;
Her cümleyi inceleyerek o dizide geçen kelimeleri tek tek öğrenirdi.
Cümleleri inceleyip bilmediği gramer konularına çalışırdı.
Defalarca o diziyi izleyerek dinleme ve konuşma alıştırmaları yapardı.
Emek harcayıp aldığı için İngilizce çalışmayı bırakmak istemezdi.
İnsanlar her şeye kolayca ulaşıp sonra hemen vazgeçiyor.Çünkü emek harcamıyor.
Lütfen orijinal ürün satın alın.Bu hem dini hem insani hem hukuki açıdan daha doğrudur.

6f.İngilizce öğrenmek için bir çok dizi önerisi yapılmış.Önerilen dizileri biraz inceledim.
Dizi önerisi yapanlar genelde günlük hayatla pek ilgisi olmayan konularla ilgili diziler önermiş.
Ya da argo konuşmaların çok fazla geçtiği komedi dizileri önerilmiş.
Bunların öğrenme sürecinde motivasyonu azaltacağını düşünüyorum.
Bu nedenle daha çok günlük olayların geçtiğini dizileri önermek gerektiğini düşünüyorum.
Fakat günlük olayların geçtiği dizileri bulmak gerçekten çok çok zor.
Ben birkaç dizi önerisi yapacağım.Bunların dışında kendiniz de dizi seçebilirsiniz.
Dizileri İngilizce aksanlarına göre ayırdım.Aslında aksanlar ülkeler içinde bile bölgelere ayrılır.
İngilizce öğrenme sürecinde tek bir aksanda dizi seçip çalışınız.
Daha öğrenme aşamasındayken farklı aksanlarda çalışmak zor olacaktır.
Öğrenme aşamasından sonra zaten istediğiniz aksanda diziyi izlerken o konuşma tarzını belirli süre sonra anlayacaksınız.
Hangi aksanda öğreneceğiniz tamamen size bağlı.
Her aksana ait birden fazla dizi eklemeye çalıştım.Bir tane dizi seçip çalışmaya başlayabilirsiniz.

6g.Aşağıdaki dizilerin toplam bölüm sayısı ve toplam süre sayısını ekledim.
Ortalama diziler toplam 100-200 saat arası sürelere sahip.Sizin ise en az 720 saat çalışmanız gerekiyor.
Öğrenilecek kelimeler,gramer tekrarları,dinleme-konuşma alıştırmaları olduğu için bu normal bir izleme olmayacak.
Özetle 200 saatlik diziyi 720 saatte ancak biterebileceksiniz.
Bu şekilde düşününce sanki arada çok fazla süre farkı var gibi görünebilir.
Ama bu normal bir dizi izleme aktivitesi olmadığı için bu farkı olumsuz görmeyin.
Bu süre farkında gramer tekrarları,kelime öğrenme,defalarca dinleme,konuşma çalışmaları olacaktır.
Süre farkının bu nedenlerden dolayı absürt gelmesi önemsizdir.

6h.Aşağıda önerdiğim dizilere ait imdb adresleri ekledim.Bu sayede dizilere ait birçok bilgiyi öğrenebilirsiniz.
Imdb sayfasında ilgili diziye ait Parents Guide(Ebeveyn Rehberi) bölümüne bakarak birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.
Dizinin hangi yaş aralığına uygun olup olmadığı,argo kelime geçip geçmediği gibi bilgiler mevcut.
Eğer aşağıdaki diziler yerine kendiniz dizi seçmek istiyorsanız imdb'nin parets guide özelliği size birçok bilgi verecektir.
Bu sayede dizinin İngilizce öğrenmeye veya size uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz.

quote:


Abd Aksanına Ait Diziler
https://www.imdb.com/title/tt0068149/ (Toplam 9 sezon,213 bölüm,185 saat 40 dakika)
https://www.imdb.com/title/tt0101120/ (Toplam 8 sezon,204 bölüm,77 saat 41 dakika)
https://www.imdb.com/title/tt0092359/ (Toplam 8 sezon,193 bölüm,83 saat 20 dakika)

Kanada Aksanına Ait Diziler
https://www.imdb.com/title/tt2874692/ (Toplam 7 sezon,74 bölüm)

Avustralya Aksanına Ait Diziler
https://www.imdb.com/title/tt0292414/ (Toplam 8 sezon,224 bölüm,160 saat 10 dakika)

İngiltere Aksanına Ait Diziler
https://www.imdb.com/title/tt0101032/ (Toplam 8 sezon,56 bölüm)
https://www.imdb.com/title/tt0257315/ (Toplam 11 sezon,121 bölüm)
https://www.imdb.com/title/tt0096545/ (Toplam 12 sezon,128 bölüm,60 saat 51 dakika)

Yeni Zelanda ve Güney Afrika aksanına ait uygun bir diziyi henüz bulamadım.


Hangi diziyle İngilizce öğreneceğinizi seçtikten sonra nasıl çalışması gerektiği önem kazanıyor.
Dizinin ilk bölümünden itibaren aşağıdaki çalışma yöntemiyle çok etkili şekilde öğrenebilirsiniz;
a.Gramer ve Okuma Aşaması
Dizinin bölümünü açınız.Karşınıza ilk cümle çıkacak.O cümleyi deftere yazınız.
O cümlede bilmediğiniz gramer kuralı varsa onu tespit edip öğreniniz.
Cümlede bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının(phrasal verb,idiom)altına Türkçe manasını yazınız.
Şimdi cümleyi inceleyerek anlamaya çalışınız.Metni Türkçe'ye çevirmeye çalışmayınız.
Bu düzeyde ancak metni kendinizce anlamlandırmaya çalışabilirsiniz.
Örnek bir cümle üzerinden defterinize cümleleri nasıl yazacağınızı göstermek gerekiyor;
< Resime gitmek için tıklayın >
Bu çalıştığınız gramer ve cümleler defteri için de bir tekrar yöntemi olması gerekiyor.
Bunun için çalışma defterinizi şu tekrar yöntemiyle tekrar ediniz;
< Resime gitmek için tıklayın >
b.Dinleme ve Konuşma Aşaması
Şimdi ilgili cümleyi kayıttan dikkatlice birkaç kez dinleyiniz.
Ve cümleyi olabildiğince doğru şekilde telaffuz etmeye çalışınız.
Burada önemli olan olabildiğince o sesi doğru şekilde telaffuz etmektir.
Dinleme ve konuşma aşamasında etkili bir tekrar aracı olarak şu yöntemi öneriyorum;
Biliyorsunuz konuşma telaffuzu yaparken önce metni dikkatli dinlememiz gerekiyor.
Fakat video kaydını ileri geri alırken zorluklar olabiliyor.
Bunun için çalışırken çok daha hızlı ve güzel bir yöntem var.
Potplayer ile video kaydını açtığınızda Altyazılara Gözat(Alt+E) seçeneğine basınız.
Altyazı Tarayıcısı ekrana altyazıları sıralayacak.Hangi cümleyi duymak istiyorsanız onun üzerine çift tıklayın.
Bu sayede aynı cümleyi ileri geri sararak vakit kaybetmezsiniz.
Çok daha hızlı şekilde çalışabilirsiniz.Ve aynı cümleyi istediğiniz kadar duyabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken ilgili cümlenin üzerine çift tıklamak.
< Resime gitmek için tıklayın >
c.Yazma Aşaması:Diziler yazma becerisini pek geliştirmez.Bu açıdan faydası çok azdır.
Yazma becerisini ilerleyen dönemlerde çalışabilirsiniz.
Yazma becerisinde önemli olan şey kalıpları bilip doğru şekilde kullanmaktır.
Bu beceriyi geliştirmek için birçok edebi türde okuma çalışması yapıp kalıpları bir deftere örneklerle yazınız.


7.Son Söz
Bol tekrara dayalı çalışmalar başarı getirir.
Önemli olan önerdiğim çalışma sistemiyle birkaç dizi bitirmek değildir.
Önemli olan tek bir dizi seçip o diziyi defalarca izleyerek telaffuz tekrarı yapmaktır.
Önerdiğim tekrar mekanizmalarını doğru uygularsanız ne kadar etkili bir şekilde öğrendiğinizi göreceksiniz.
Herkese başarılar dilerim.

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi rat.planet -- 2 Temmuz 2020; 14:58:57 >

En Çok Beğenilenler Tümü Tüm Yorumları Aç
ingilizce öğrenmek zor iş çünkü düzenli ve ara vermeden çalışma gerektiriyor. çünkü konuşabilmek için aktif hafızada cümlelerin bulunması gerekiy...
Yoruma Git
Yorumun Devamı 01001101 - 3 ay 0

H
Holmes was here
5 ay (594 mesaj)
Bahsettiğiniz gibi internette istediğimiz her kaynağı bulabiliyoruz 2020 yılında sadece bakmasını bilmek gerek biraz
Bir seviyeye geldikten sonra ingilizce üzerinden öğrenilmesi ingilizce altyazı kullanılması ingilizce düşünmek üzerine çok yarar sağlayacaktır

Spesifik olarak TOEFL IELTS SAT gibi konularda çalışmak isteyenlere yardimci olabilirim bilgi kaynak süreç gibi konularda

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


O
Oguzyar
5 ay (60 mesaj)
Hocam bu yöntem daha önceki paylaştığınız Podcast derslerinden farklı şekilde bir sistemi var, benim sorum niçin böyle bir değişik yöntem sunmayı tercih ettiniz önceki çalışmalarınızdan farklı olarak?

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

I
Infinitum
5 ay (1695 mesaj)
Hocam önceki yöntemin linklerini kaldırmaysaydınız keşke. Henüz gramer kitaplarındayım ama yoğun bir çalışma sürecine girdiğim için yaklaşık 1 aydır sizin anlattığınıza benzer biçimde dizi ile öğrenmeye devam ediyorum, şimdiye dek aksamadı.

< Bu ileti mobil sürüm kullanılarak atıldı >


M
MrExelance
5 ay (369 mesaj)
Hocam eski yöntemi neden sildin
R
rat.planet Konu Sahibi
5 ay (5550 mesaj)
Duyuru yayınlamıştım o konuda;
quote:

Bildiğiniz gibi İngilizce öğrenme önerisi için bu konuyu 3 sene önce hazırladım.
Bu süreçte bu konu birçok kez değişikliğe uğradı.
Bu değişikliklerin temel nedeni konuyu daha etkili şekilde anlatmaya çalışmaktı.
Şimdi bakınca konuda bazı yanlışlar olduğunu fark ettim.Şunlar;
1.Cbc dersleri İngilizce öğrenenler için fazla kelime barındırıyor.
Belki sınava hazırlananlar için,akademik İngilizce öğrenenler için iyi bir şey.
Ama normal İngilizce öğrenme sürecinde bu zorluklara yol açar.
Peki neden o zaman bu dersleri önerdin diyenler olacaktır.
Çünkü o zaman özellikle mühendislik öğrencileri,sınava hazırlananlar,akademik İngilizce öğrenenler çoğunluktaydı.
Bu konu 3 yıldır bu şekilde fakat dersleri bitirenler yeteri kadar yok.
2.Konuşma becerisi çalışmaları daha fazla yapılmalı.
Bu nedenden dolayı bu konuyu değiştiriyorum.
Akademik İngilizce öğrenenler,sınavlara hazırlananlar çalışmaya devam etsin.
Fakat sadece İngilizce öğrenmek isteyenler için farklı bir konu açacağım.


Bu mesaja 2 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @Oguzyar

O
Oguzyar
5 ay (60 mesaj)
Anladım hocam duyurunuzu daha sonrasında diğer başlıklara bakarken gördüm.

Ben derslere kendi adıma bir düzen oluşturduğum için günde birer podcast tamamlayarak gidebileceğim yere kadar gitmek istiyorum, bunun yanında alt yazılı dizi izlemeye başlayacağım, hem birazda öğrenmeyi daha zevkli hale getirmek için iyi olur düşüncesindeyim.
Günde 1 podcast çok fazla vaktimi almıyor, aynı şekilde sizin de önerdiğiniz şekilde dizi izleyerek her gün 1 er bölüm olarak çalışmaya başlarım yakın zamanda, sizden de kendi tecrübelerimden de dayanarak ne kadar bir dile maruz kalırsak kesinlikle o kadar iyi öğreniyoruz, buna tamamen katılıyorum.


Şuan herhangi bir dizi bölümününü izlemeye başladığımda tabiki de bilmediğim kelimeler çıkıyor ama bölümü genel hatlarıyla anlayabiliyorum, bunun bende CBC derslerinin çok etkisi var.
Bu mesajda bahsedilenler: @rat.planet

Y
yusuf_128
5 ay (410 mesaj)
IMDB search kismini nasil akil ettiniz biiyorum ama tam ihtiyacim olan seydi. Helal olsun diyor tesekkurlerimi sunuyorum

< Bu ileti DH mobil uygulamasından atıldı >


V
V3tra
5 ay (1001 mesaj)
Hocam bunlarin yaninda podccast onerileriniz falan var midir?Bolumlerini 4-5 defa izleyebilecegimiz bir sey de bulmak gerek simdi ve speaking icin olan kisimda altyaziyi kapatarak mi izlemeyi oneriyorsunuz?Yoksa surekli ingilizce altyazi acik sekilde mi?

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi V3tra -- 27 Şubat 2020; 11:28:42 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

R
rat.planet Konu Sahibi
5 ay (5550 mesaj)
Podcast yayınlarda fazla sayıda kelime geçtiği için önermiyorum.Çok sonraki aşamada çalışılabilir.
Bunun sebeplerini duyuru kısmında yazdım.
Dizi izlerken altyazı açık olacak.Belki birkaç kez izledikten sonra altyazı kapalı şekilde izlenebilir.
Ama altyazı çok önemli.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @V3tra

V
V3tra
5 ay (1001 mesaj)
Hocam su an B1,B2 seviyesindeyim, altyazi acinca %95 anliyorum arada tek tuk cikiyor bilmedigim kelime falan ama listening ve speaking kisminda biraz geride oldumu dusunuyorum.Bu dizi isini yapip yanina podcast vs koymayi dusunuyordum aslinda ama sadece bunu yapsam da listening adina saglam bir seyler katacagi kesin.Bununla devam edip bir dizi bitirdikten sonra podcast gecsem daha iyi olabilir o halde.Tesekkurler.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @rat.planet

V
Veronicaa
5 ay (844 mesaj)
İlk adım gerçekten çok önemli. Konuyu açarken es geçmediğiniz için teşekkürler. Türkçe dilbilgisini tam bilmeden başka dil öğrenemezsiniz. Kendi dilini dilmeyen insan başka dil nasıl öğrensin ki?
D
dantebulut
4 ay (12 mesaj)
quote:

Orijinalden alıntı: rat.planet

Duyuru yayınlamıştım o konuda;
quote:

Bildiğiniz gibi İngilizce öğrenme önerisi için bu konuyu 3 sene önce hazırladım.
Bu süreçte bu konu birçok kez değişikliğe uğradı.
Bu değişikliklerin temel nedeni konuyu daha etkili şekilde anlatmaya çalışmaktı.
Şimdi bakınca konuda bazı yanlışlar olduğunu fark ettim.Şunlar;
1.Cbc dersleri İngilizce öğrenenler için fazla kelime barındırıyor.
Belki sınava hazırlananlar için,akademik İngilizce öğrenenler için iyi bir şey.
Ama normal İngilizce öğrenme sürecinde bu zorluklara yol açar.
Peki neden o zaman bu dersleri önerdin diyenler olacaktır.
Çünkü o zaman özellikle mühendislik öğrencileri,sınava hazırlananlar,akademik İngilizce öğrenenler çoğunluktaydı.
Bu konu 3 yıldır bu şekilde fakat dersleri bitirenler yeteri kadar yok.
2.Konuşma becerisi çalışmaları daha fazla yapılmalı.
Bu nedenden dolayı bu konuyu değiştiriyorum.
Akademik İngilizce öğrenenler,sınavlara hazırlananlar çalışmaya devam etsin.
Fakat sadece İngilizce öğrenmek isteyenler için farklı bir konu açacağım.
Hocam 12 nisanda yds sınavı var. Ortalama 40 günüm var. 2019 aralık yds puanım 37,5 (30 doğru) o zamanlar 3 ay çalışmıştım. İngilizce konusunda gramer olarak biraz temelim var. Ocak 2020 ve şubat'da ingilizceye ara verdim. (Büyük hata !) Bu 40 gün içerisinde yapacağım en mantıklı program sizce ne olur? Grameri 1 haftada hızlıca bir göz gezdirip sizin önerdiğiniz cbc derslerine mi başlasam. Yoksa benim elimde bulunan modadil yayınlarının yds passege work ve ingilizce hikaye kitapları ve makaleleri çevirmek mi mantıklı olur.

Son olarak ilk önerdiğiniz yöntem olan:
1.Look ahead videolarını izle
2.Sonra Gramer Çalış
3.Cbc derslerine çalış

*Her gün en az 3 saat olmak üzere başka kaynak çalışmadan önerdiğiniz sistemi kesin olarak önermiyor musunuz? Yoksa bu konudaki önerinize alternatif olarak eski sisteminize çalışsak da olur mu? Eski Sistemin tam metin içeriğini bulamıyorum. Sanırım kaldırdınız.
*Sınava yönelik çalışmayın diyorsunuz, çok haklısınız ama ben yds sınavından yeterli puanı aldıktan sonra listening ve speaking ağırlıklı çalışarak genel ingilizceyi öğreneceğim.


Bu mesaja 1 cevap geldi.

İ
ismail.DL
4 ay (180 mesaj)
Seviyeli hikaye kitapları ( Penguin Readers level0 - level 6) hergün 1 kitap okuyorum. Kitapların sonunda worksheet oluyor orda öğretmek istediği kelimeler dahada kafama oturuyor. Bu öğrendiğim kelimeleri bir yere not alarak mı devam etmem doğru olur kelime defteri gibi yoksa her gün 1 tane kitap okumaya devam ederek mi ilerlemeliyim ? Ya da şöyle yaparsan daha faydalı olur dediğiniz bir yöntem var mıdır ?

< Bu mesaj bu kişi tarafından değiştirildi ismail.DL -- 29 Şubat 2020; 20:1:9 >
Bu mesaja 1 cevap geldi.

Bu mesajda bahsedilenler: @rat.planet

R
rat.planet Konu Sahibi
4 ay (5550 mesaj)
Evet önce dizi izle.İyi düzeye geldikten sonra podcast çalışması yapmak daha kolay olur.
Bu mesajda bahsedilenler: @V3tra

R
rat.planet Konu Sahibi
4 ay (5550 mesaj)
Sınavın olduğu için sen sınav kitaplarına çalış.Buradaki sistem sınav için uygun değil.
Süre az olduğu için ancak bunu söyleyebilirim.
Bu mesajda bahsedilenler: @dantebulut

R
rat.planet Konu Sahibi
4 ay (5550 mesaj)
Unuttuğun kelime fazla sayıda değilse ilerlemeye devam et.Okuyup anlamak önemli.
Bu mesajda bahsedilenler: @ismail.DL

H
hadi123
4 ay (1742 mesaj)
hocam tavsiye edebileceğiniz diziler var mı sizin, dizide kullanılan dilin bu yöntem için uygun olacağını düşündüğünüZ?


Bu mesaja 1 cevap geldi.

R
rat.planet Konu Sahibi
4 ay (5550 mesaj)
Ben de bu konuda öneri vermeden önce biraz araştırdım.
Bittiğinde önerileri buraya ekleyeceğim.
Bu mesajda bahsedilenler: @hadi123